Poniedziałek 2 sierpnia 2021 | Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

PORAŻKA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM I UNIEWAŻNIONY KONKURS

Prima aprilis to jedyny dzień w roku, kiedy można bezkarnie robić żarty zarówno bliskim, jak i nieznajomym. Ale uwaga! Każdy z nas może paść ofiarą żartu, więc należy zachować czujność, bo zewsząd „grozi” nam niebezpieczeństwo. Wspominamy dzień 1 kwietnia, bo właśnie wtedy Burmistrz Miasta Kwidzyna wydał zarządzenie zawierające ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, którego rozstrzygnięcie miało nastąpić 29 kwietnia br. Jednak tak się nie stało, ponieważ burmistrz unieważnił ogłoszony konkurs bez podania przyczyny. 

 

Kwiecień nie był zbyt łaskawy dla władz miasta w zakresie szeroko rozumianych usług przedszkolnych. Wszystkim znane są perturbacje z rekrutacją do nowych/starych placówek i niepewność rodziców, co do wyboru najlepszego przedszkola dla swojego dziecka. Nadal dominują wątpliwości i rodzi się sporo pytań.  

 

SN odrzucił skargę kasacyjną

Stało się to 21 kwietnia. Sąd Najwyższy w kolejnej kwidzyńskiej sprawie (SN IV CSK 81/21) odrzucił środek zaskarżenia autorstwa Miasta Kwidzyn, co jest równoznaczne z uznaniem wyroku Sądu Apelacyjnego (I ACa 678/19) z dnia 23 września 2020 r. nakazującego zapłatę odszkodowania (wartość przedmiotowa sporu to 518 600 zł wraz plus odsetki i koszta procesowe) osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne.

Warto dodać, iż pierwotny pozew dotyczył roku 2011 a został wniesiony przez osobę prowadzącą przedszkole w roku 2017 do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który ogłosił wyrok niekorzystny dla naszego samorządu w dniu 27 maja 2019 r. (XVC 14/17). Jest to na tyle istotne, bo pokazuje mechanizm maksymalnego przedłużania procedur sądowych, za którymi stoją już bardzo duże kwoty odsetkowe.  

 

Unieważniony konkurs "złotówkowy"

Z pierwotnego ogłoszenia konkursowego burmistrza dowiedzieliśmy się, że celem zadania jest zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego dzieciom będącym mieszkańcami Miasta Kwidzyna, którym Miasto Kwidzyn ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego na warunkach takich, jak w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Kwidzyn (wysokość dotacji na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego ma być równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkola publicznego).

Oferty miały być złożone do 23 kwietnia a ich otwarcie miało nastąpić 26 kwietnia. Z kolei rozstrzygnięcie zapowiadano na 29 kwietnia br. Jednak tak się nie stało, a burmistrz unieważnił konkurs bez podania przyczyny i poinformował, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy konkurs.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Niedziela 2 maja 2021 | 001 5286
Gapcio
05-05-2021, 10:45
IP: 195.60.242.41
Różne mamy piorytety !
Np. mój to linia kolejowa 207o której by trzeba co 3-4 tygodnie pisać i tylko negatywnie !
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem