Poniedziałek 27 września 2021 | Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

PRZEDSZKOLA - DWIE STRONY MEDALU

Dziwny przebieg ma debata na temat niedalekiej przyszłości usług przedszkolnych w naszym mieście. Czujni obserwatorzy zauważają, że najważniejszą przyczyną planowanych zmian jest odwet za wytoczone sprawy sądowe, lecz burmistrz stoi na innym stanowisku i przywołuje inne powody. Wszystko to w niezbyt elegancki sposób, ponieważ jeszcze w trakcie trwania sesji udostępniona została na portalach społecznościowych informacja Miasta Kwidzyn. Teraz przyszedł czas na kontrargumenty osób prowadzących przedszkola niepubliczne.

 

ZDANIEM BURMISTRZA

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli niepublicznych w Kwidzynie. Dlaczego zmieniamy?

Miasto w latach 2005-2021 przychylnie traktowało przedszkola niepubliczne:

• było inicjatorem tworzenia przedszkoli niepublicznych

• wydzierżawiło przedszkolom obiekty komunalne

• remontowało budynki przedszkolne

• przez wiele lat pobierano symboliczne czynsze za udostępnione obiekty (od kilku groszy do 2,5 zł za m2)

• z roku na rok miasto zwiększało dotację dla przedszkoli niepublicznych - w ostatnich trzech latach dotacja wynosiła od 455 zł do 690 zł na dziecko, na miesiąc.

Celem tych działań było ulżenie rodzicom, by płacili niższe czesne za pobyt dzieci w przedszkolu. Mimo tych wszystkich działań, tak się nie stało. Dotacja miasta rosła, a czesne się nie zmniejszało, a nawet nieznacznie rosło (od 220 do 260 zł). Nie tak wyobrażaliśmy sobie współpracę z prowadzącymi przedszkola niepubliczne.

Na czym polegać będą zmiany?

Od 1 sierpnia 2021 roku miasto przekaże prowadzenie przedszkoli w budynkach komunalnych Organizacjom Pożytku Publicznego na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia.

Zobowiązania OPP:

• czesne w niezmiennej wysokości 150 zł za dziecko, za miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy

• zatrudnienie dotychczasowych pracowników i wysokość wynagrodzenia na poziomie  nie niższym niż w styczniu 2021 r.

• utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług przedszkolnych

• w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeby mieszkańców Kwidzyna

• OPP uczestniczyć będzie w centralnej elektronicznej rekrutacji

Zobowiązania miasta:

- wynajęcie budynków komunalnych

- utrzymanie czynszu na niskim poziomie (rezygnacja z zysku)

- pokrycie z dotacji część zobowiązań rodziców płacących czesne

- remonty budynków

 

KONTRARGUMENTY STRONY PRZECIWNEJ

Miasto Kwidzyn:

Wydzierżawiliśmy przedszkolom obiekty komunalne.

Przedszkola Niepubliczne:

Dzierżawa dotyczyła realizacji w tych obiektach zadania własnego miasta, czyli edukacji przedszkolnej.

 

Miasto Kwidzyn:

Remontowaliśmy budynki przedszkolne.

Przedszkola Niepubliczne:

W większości remonty budynków, jak i placów zabaw były przeprowadzane i finansowane przez dyrektorów przedszkoli, co zwiększyło bezpieczeństwo przebywających w nich dzieci i poprawiło komfort pracy a także zwiększyło  wartość i atrakcyjność tych budynków.

A oto partycypacja Miasta w remontach budynków przedszkolnych w latach 2005-2014.

Przedszkole Jedyneczka – 376 018,00 zł

Przedszkole Ekologiczne – 382 322,00 zł

Przedszkole Radość – 20 962,00 zł

Przedszkole Chatka Puchatka – 6 662,00 zł

Przedszkole Nr 2 – 478 399,00 zł

Przedszkole Promyk – 0 zł

 

Miasto Kwidzyn:

Pobieraliśmy symboliczne czynsze za udostępnione obiekty (od kilku groszy do 2,05 zł).

Przedszkola Niepubliczne:

Wysokość czynszu zawsze zależna była od ilości dzieci uczęszczających do placówki i wynosiła:

2009 r. od  1 390,80 do 1 464,00 zł / rok

2010 r. od 1 464,00 do 1 542,42 zł / rok

2011 r. – 1 542,42 zł / rok

2012 r. – 1 583,01 zł / rok

2013 r. – 1 583,01 zł / rok

2014 r. – 1 583,01 zł / rok

2015 r. – 1 583,01 zł / rok

2016 r. I - IV – 580,16 zł, V – XII – 1 740,45 zł / m-c

2017 r. – 2 088,54 zł / m-c

2018 r. – 2 088,54 zł / m-c

2019 r. – 2 088,54 zł / m-c

2020 r. – 2 505,51 zł / m-c

2021 r. – 3 006,12 zł / m-c

Nadmienić należy, iż w marcu 2016 roku burmistrz planował podwyżkę czynszu o 34 000 %.

 

Miasto Kwidzyn:

Z roku na rok zwiększaliśmy dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Przedszkola Niepubliczne:

Wzrost dotacji związany był ze wzrostem najniższej krajowej, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz inflacją. Rzeczywiste kwoty dotacji przedstawiamy poniżej:

2006 r. – 217,00 zł / dziecko

2007 r. od I do III – 217,00 zł, od IV do XII – 227,00 zł / dziecko

2008 r. od I do IV – 232,00 zł, od V do XII – 245,00 zł / dziecko

2009 r. – 256,00 zł / dziecko

2010 r. – 268,00 zł / dziecko

2011 r. – 282,00 zł / dziecko

2012 r. – 296,00 zł / dziecko

2013 r. – 305,00 zł / dziecko

2014 r. – od I do VII – 306,00 zł, od IX do XII – 347,00 zł / dziecko

2015 r. – 345,00 zł / dziecko

 

Czesne w poszczególnych latach kształtowało się następująco:

2007 r. – 115,00 zł

2008 r. – 123,00 - 130,00 zł

2009 r. – 135,00 – 150,00 zł

2010 r. – 150,00 - 170,00 zł

2011 r. – 170,00 - 185,00 zł

2012 r. – 175,00 - 195,00 zł

2013 r. – 180,00 - 220,00 zł

2014 r. – 180,00 - 230,00 zł

2015 r. – 190,00 - 230,00 zł

2016 r. – 220,00 - 235,00 zł

2017 r. – 230,00 - 245,00 zł

2018 r. – 230,00 - 250,00 zł

2019 r. – 240,00 - 250,00 zł

2020 r. – 240,00 - 260,00 zł

2021 r. – 240,00 - 270,00 zł

Kwoty nie uwzględniają 50 % ulg na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola, ulg z powodu absencji oraz zwolnień z opłat za okres wakacji.

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy, że zwiększymy dotacje da przeszkoli prowadzonych przez OPP, utrzymamy czynsz na niskim poziomie, wykonywać będziemy remonty budynków oraz obiecujemy niezmienność czesnego w wysokości 150 zł. za dziecko, na miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy.

Przedszkola Niepubliczne:

Przy tak korzystnych zobowiązaniach miasta jesteśmy w stanie również zagwarantować rodzicom czesne w wysokości 150,00 zł.

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy zatrudnienie dotychczasowych pracowników i wysokość wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż w styczniu 2021 r.

Przedszkola Niepubliczne:

A my GWARANTUJEMY!!!

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy utrzymanie czynszu na niskim poziomie (rezygnujemy z zysku).

Przedszkola Niepubliczne:

POPIERAMY!!!

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług przedszkolnych.

Przedszkola Niepubliczne:

GWARANTUJEMY utrzymanie naszego dotychczasowego, wysokiego poziomu świadczonych usług na rzecz małego dziecka oraz dalszy jego wzrost.

 

Panie Burmistrzu, prosimy otwarcie powiedzieć, że odebranie budynków dyrektorom przedszkoli to odwet i zemsta za sprawy sądowe o źle naliczaną przez lata dotację.

Prosimy nie umniejszać roli, nie podważać jakości pracy przedszkoli w mediach społecznościowych i na sesji Rady Miasta. Wszakże przedszkola to też ludzie, pracownicy przedszkoli, którzy wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią, a teraz w dobie pandemii są na pierwszej linii.

Oni potrafią czytać i słuchać i są bardzo, bardzo zaniepokojeni i poruszeni.

Dyrektorzy Przedszkoli Niepublicznych:

RADOŚĆ, CHATKA PUCHATKA, SMYK, PROMYK, JEDYNECZKA, EKOLOGICZNE

Dziwny przebieg ma debata na temat niedalekiej przyszłości usług przedszkolnych w naszym mieście. Czujni obserwatorzy zauważają, że najważniejszą przyczyną planowanych zmian jest odwet za wytoczone sprawy sądowe, lecz burmistrz stoi na innym stanowisku i przywołuje inne powody. Wszystko to w niezbyt elegancki sposób, ponieważ jeszcze w trakcie trwania sesji udostępniona została na portalach społecznościowych informacja Miasta Kwidzyn. Teraz przyszedł czas na kontrargumenty osób prowadzących przedszkola niepubliczne.

 

ZDANIEM BURMISTRZA

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli niepublicznych w Kwidzynie. Dlaczego zmieniamy?

Miasto w latach 2005-2021 przychylnie traktowało przedszkola niepubliczne:

• było inicjatorem tworzenia przedszkoli niepublicznych

• wydzierżawiło przedszkolom obiekty komunalne

• remontowało budynki przedszkolne

• przez wiele lat pobierano symboliczne czynsze za udostępnione obiekty (od kilku groszy do 2,5 zł za m2)

• z roku na rok miasto zwiększało dotację dla przedszkoli niepublicznych - w ostatnich trzech latach dotacja wynosiła od 455 zł do 690 zł na dziecko, na miesiąc.

Celem tych działań było ulżenie rodzicom, by płacili niższe czesne za pobyt dzieci w przedszkolu. Mimo tych wszystkich działań, tak się nie stało. Dotacja miasta rosła, a czesne się nie zmniejszało, a nawet nieznacznie rosło (od 220 do 260 zł). Nie tak wyobrażaliśmy sobie współpracę z prowadzącymi przedszkola niepubliczne.

 

Na czym polegać będą zmiany?

Od 1 sierpnia 2021 roku miasto przekaże prowadzenie przedszkoli w budynkach komunalnych Organizacjom Pożytku Publicznego na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia.

 

Zobowiązania OPP:

• czesne w niezmiennej wysokości 150 zł za dziecko, za miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy

• zatrudnienie dotychczasowych pracowników i wysokość wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż w styczniu 2021 r.

• utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług przedszkolnych

• w pierwszej kolejności zaspokojenie potrzeby mieszkańców Kwidzyna

• OPP uczestniczyć będzie w centralnej elektronicznej rekrutacji

 

Zobowiązania miasta:

- wynajęcie budynków komunalnych

- utrzymanie czynszu na niskim poziomie (rezygnacja z zysku)

- pokrycie z dotacji część zobowiązań rodziców płacących czesne

- remonty budynków

 

KONTRARGUMENTY

Miasto Kwidzyn:

Wydzierżawiliśmy przedszkolom obiekty komunalne.

Przedszkola Niepubliczne:

Dzierżawa dotyczyła realizacji w tych obiektach zadania własnego miasta, czyli edukacji przedszkolnej.

 

Miasto Kwidzyn:

Remontowaliśmy budynki przedszkolne.

Przedszkola Niepubliczne:

W większości remonty budynków, jak i placów zabaw były przeprowadzane i finansowane przez dyrektorów przedszkoli, co zwiększyło bezpieczeństwo przebywających w nich dzieci i poprawiło komfort pracy a także zwiększyło wartość i atrakcyjność tych budynków.

A oto partycypacja Miasta w remontach budynków przedszkolnych w latach 2005-2014.

Przedszkole Jedyneczka – 376 018,00 zł

Przedszkole Ekologiczne – 382 322,00 zł

Przedszkole Radość – 20 962,00 zł

Przedszkole Chatka Puchatka – 6 662,00 zł

Przedszkole Nr 2 – 478 399,00 zł

Przedszkole Promyk – 0 zł

 

Miasto Kwidzyn:

Pobieraliśmy symboliczne czynsze za udostępnione obiekty (od kilku groszy do 2,05 zł).

Przedszkola Niepubliczne:

Wysokość czynszu zawsze zależna była od ilości dzieci uczęszczających do placówki i wynosiła:

2009 r. od 1 390,80 do 1 464,00 zł / rok

2010 r. od 1 464,00 do 1 542,42 zł / rok

2011 r. – 1 542,42 zł / rok

2012 r. – 1 583,01 zł / rok

2013 r. – 1 583,01 zł / rok

2014 r. – 1 583,01 zł / rok

2015 r. – 1 583,01 zł / rok

2016 r. I - IV – 580,16 zł, V – XII – 1 740,45 zł / m-c

2017 r. – 2 088,54 zł / m-c

2018 r. – 2 088,54 zł / m-c

2019 r. – 2 088,54 zł / m-c

2020 r. – 2 505,51 zł / m-c

2021 r. – 3 006,12 zł / m-c

Nadmienić należy, iż w marcu 2016 roku burmistrz planował podwyżkę czynszu o 34 000 %.

 

Miasto Kwidzyn:

Z roku na rok zwiększaliśmy dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Przedszkola Niepubliczne:

Wzrost dotacji związany był ze wzrostem najniższej krajowej, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz inflacją. Rzeczywiste kwoty dotacji przedstawiamy poniżej:

2006 r. – 217,00 zł / dziecko

2007 r. od I do III – 217,00 zł, od IV do XII – 227,00 zł / dziecko

2008 r. od I do IV – 232,00 zł, od V do XII – 245,00 zł / dziecko

2009 r. – 256,00 zł / dziecko

2010 r. – 268,00 zł / dziecko

2011 r. – 282,00 zł / dziecko

2012 r. – 296,00 zł / dziecko

2013 r. – 305,00 zł / dziecko

2014 r. – od I do VII – 306,00 zł, od IX do XII – 347,00 zł / dziecko

2015 r. – 345,00 zł / dziecko

 

Czesne w poszczególnych latach kształtowało się następująco:

2007 r. – 115,00 zł

2008 r. – 123,00 - 130,00 zł

2009 r. – 135,00 – 150,00 zł

2010 r. – 150,00 - 170,00 zł

2011 r. – 170,00 - 185,00 zł

2012 r. – 175,00 - 195,00 zł

2013 r. – 180,00 - 220,00 zł

2014 r. – 180,00 - 230,00 zł

2015 r. – 190,00 - 230,00 zł

2016 r. – 220,00 - 235,00 zł

2017 r. – 230,00 - 245,00 zł

2018 r. – 230,00 - 250,00 zł

2019 r. – 240,00 - 250,00 zł

2020 r. – 240,00 - 260,00 zł

2021 r. – 240,00 - 270,00 zł

Kwoty nie uwzględniają 50 % ulg na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola, ulg z powodu absencji oraz zwolnień z opłat za okres wakacji.

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy, że zwiększymy dotacje da przeszkoli prowadzonych przez OPP, utrzymamy czynsz na niskim poziomie, wykonywać będziemy remonty budynków oraz obiecujemy niezmienność czesnego w wysokości 150 zł. za dziecko, na miesiąc, przez cały okres obowiązywania umowy.

Przedszkola Niepubliczne:

Przy tak korzystnych zobowiązaniach miasta jesteśmy w stanie również zagwarantować rodzicom czesne w wysokości 150,00 zł.

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy zatrudnienie dotychczasowych pracowników i wysokość wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż w styczniu 2021 r.

Przedszkola Niepubliczne:

A my GWARANTUJEMY!!!

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy utrzymanie czynszu na niskim poziomie (rezygnujemy z zysku).

Przedszkola Niepubliczne:

POPIERAMY!!!

 

Miasto Kwidzyn:

Obiecujemy utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług przedszkolnych.

Przedszkola Niepubliczne:

GWARANTUJEMY utrzymanie naszego dotychczasowego, wysokiego poziomu świadczonych usług na rzecz małego dziecka oraz dalszy jego wzrost.

 

Panie Burmistrzu, prosimy otwarcie powiedzieć, że odebranie budynków dyrektorom przedszkoli to odwet i zemsta za sprawy sądowe o źle naliczaną przez lata dotację.

Prosimy nie umniejszać roli, nie podważać jakości pracy przedszkoli w mediach społecznościowych i na sesji Rady Miasta. Wszakże przedszkola to też ludzie, pracownicy przedszkoli, którzy wykonują swoją pracę najlepiej jak potrafią, a teraz w dobie pandemii są na pierwszej linii.

Oni potrafią czytać i słuchać i są bardzo, bardzo zaniepokojeni i poruszeni.

 

Dyrektorzy Przedszkoli Niepublicznych:

RADOŚĆ, CHATKA PUCHATKA, SMYK, PROMYK, JEDYNECZKA, EKOLOGICZNE

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Sobota 27 lutego 2021 | 002 5747
Gapcio
27-02-2021, 21:27
IP: 195.60.242.41
A moje nr 1 juz wiele lat nie istnieje .
Dla mnie fajne było !
Lol
28-02-2021, 19:16
IP: 31.6.156.55
Platformerski beton rządzący naszym miastem jest nieczuły na wszelkie argumenty. Podobnie rzecz się miała przy odebraniu świetlic środowiskowych Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich.
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem