Poniedziałek 2 sierpnia 2021 | Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

RADNI INTERPELUJĄ W RÓŻNYCH SPRAWACH

Interpelacja jest dosyć prostym instrumentem wpływania na politykę władz samorządowych. To czego nie chce pokazać wójt, burmistrz - często można znaleźć w odpowiedzi na zapytanie radnego. Interpelacja jest również dowodem na to, że sprawą w istocie się zajęto. Dzisiaj podajemy przykłady takich działań.

 

Zdewastowana synagoga

- Budynek synagogi popada w ruinę. Stan techniczny wymaga natychmiastowej uwagi nadzoru budowlanego. Lata zaniedbań właściciela posesji dały o sobie znać. Drzewostan, który znajduje się na terenie posesji wymaga również natychmiastowej interwencji – napisała w swojej interpelacji miejska radna Jolanta Ważna (KWW Kwidzyniacy).

Jednocześnie zdała dwa pytania:

- Jaka jest sytuacja prawna terenu, na którym stoi budynek synagogi?

- Jakie możliwości prawne ma miasto, aby wpłynąć na właściciela gruntu i wyegzekwować utrzymanie tego terenu w należytym porządku?

W odpowiedzi czytamy:

„Budynek zabytkowej byłej synagogi, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 1313, położony przy ul. Batalionów Chłopskich 44a w Kwidzynie jest własnością osoby fizycznej, która nabyła tę nieruchomość od gminy Żydowskiej. Miasto nie ma bezpośredniej możliwości wpłynięcia na właściciela budynku, aby zadbał o swoją własność, może zaś wnioskować do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o podjęcie działań na rzecz ratowania synagogi.

W dniu 27 sierpnia 2018 roku, Komisja Konserwatorska z udziałem przedstawiciela Miasta przeprowadziła kontrolę obiektu. Na podstawie zebranego materiału Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na właściciela zalecenia pokontrolne, które miały powstrzymać degradację budynku. 12 września 2019 roku, ponownie zebrała się komisja, która potwierdziła, że obiekt dalej popada w ruinę. Nie stwierdzono także wykonania zaleceń pokontrolnych PWKZ z dnia 5 września 2018 roku. W związku z powyższym w dniu 21 lutego 2020 roku Burmistrz wystosował pismo, w którym zwrócił się z prośbą o podjęcie właściwych działań wynikających z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W odpowiedzi z dnia 6 marca 2020 roku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że obecnie trwa postępowanie, aby doprowadzić do nałożenia kary administracyjnej na właściciela zabytkowego obiektu, w celu przymuszenia go do działań zabezpieczających zabytek”.

 

Wodowskaz na wale

- Prosimy Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, aby wspólnie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków pilnie zajął się sprawą ratowania przed zniszczeniem budynku dawnego wodowskazu na wale wiślanym w Korzeniewie – napisał w imieniu klubu SLD radny powiatowy Antoni Barganowski, który jest jednocześnie znanym historykiem – regionalistą.

W latach 40-tych XIX w. władze pruskie uruchomiły port rzeczny w Korzeniewie, a w latach 90-tych budynek, w wieżyczce którego wmontowano okrągłą tarczę ze wskazówką pokazującą, załogom płynących Wisłą holowników i barek, aktualny stan wody. Wodowskaz ten przestał być używany w latach międzywojennych XX wieku. Obecnie budynek byłego wodowskazu służy mieszkańcom Korzeniewa jako kaplica rzymsko-katolicka oraz jest miejscem spotkań lokalnej społeczności.

- Obiekt nie jest własnością gminy, ani Kościoła, lecz (według uzyskanych informacji) nadal należy do Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych, który chętnie by się go wyzbył. Stan techniczny tego widocznego z daleka obiektu jest coraz gorszy. Prowizorycznie wzmocniono ścianę zewnętrzną od strony basenu portowego. W  coraz gorszym stanie jest ściana zewnętrzna od zachodu, czyli od strony Wisły. Remont generalny jest niezbędny – informuje w swojej interpelacji Antoni Barganowski. - Prosimy o wpisanie tego unikalnego w skali kraju budynku do rejestru zabytków oraz rozważenie realizacji wspólnie z władzami gminy przedstawianej nam możliwości urządzenia na zapleczu skansenu zabytkowych urządzeń hydrotechnicznych. Istnieje możliwość pozyskania w tym celu środków ministerialnych oraz unijnych.

 

Osocza od ozdrowieńców

- Każdego dnia służby medyczne walczą o zdrowie i życie osób chorych na COVID-19. Według wielu naukowców terapia osoczem ozdrowieńców jest jedną z najskuteczniejszych metod leczniczych przy zakażeniach wirusowych – opisuje stan rzeczywisty radny Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy). - Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizują wirusa SARS-CoV-2 i pozwalają szybciej pokonać infekcję COVID-19. To właśnie te przeciwciała są szczególnie cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi i zagrażającymi życiu objawami.

Ozdrowieńców nie brakuje również w naszym mieście. Jednak w Kwidzynie nie ma możliwości oddania osocza. Obecnie, żeby oddać osocze trzeba udać się do Gdańska, ewentualnie do Grudziądza, co jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców.

Na koniec radny zadał trzy pytania:

- Z jakiego powodu ozdrowieńcy nie mogą oddać osocza na terenie Kwidzyna, mimo iż w naszym mieście znajduje się Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?

- Czy władze miasta kontaktowały się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, w celu podjęcia działań zmierzających do umożliwienia mieszkańcom oddawanie osocza w Kwidzynie?

- Czy władze miasta zaproponowały Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku pomoc i współpracę w zorganizowaniu, ewentualnie w doposażeniu punktu pobrań osocza w Kwidzynie?

W odpowiedzi czytamy m.in.:

„Z informacji uzyskanej od pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Oddział Terenowy w Kwidzynie wynika, że obecnie w Kwidzynie istnieje możliwość oddania przez ozdrowieńców tylko krwi pełnej (450 ml).

Oddział Terenowy RCKiK w Kwidzynie jest wyposażony w niezbędny sprzęt techniczny umożliwiający pobranie od ozdrowieric6w osocza metodą plazmaferezy. Aktualnie personel medyczny odbywa szkolenie w zakresie przetaczania krwi i jej skladnik6w, umożliwiające po jego zakończeniu pobieranie osocza”.

 

Pociągi nadal omijają Kwidzyn

Modernizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Malbork – Kwidzyn na granicy województwa pomorskiego przeciąga się w nieskończoność. Niedotrzymany został termin wyznaczony na koniec roku 2020. Kolejny to I kwartał tego roku, ale coraz częściej mówi się, że prace przeciągną się o kolejne dwa lata. Te złe informacje zmobilizowały Klub Radnych SLD w radzie powiatu kwidzyńskiego.

- Linia ta jest obok linii kolejowej Malbork - Prabuty - Iława Główna - Działdowo głównym szlakiem kolejowym łączącym powiat kwidzyński z Trójmiastem, Toruniem, a także z innymi ośrodkami w kraju. Wielokrotnie decydenci różnych szczebli podawali terminy zakończenia jej remontu. Niestety jest on przedłużany, co negatywnie wpływa na możliwość dojazdu do Kwidzyna, Gardei, Ryjewa i Sadlinek oraz wyjazdu z tych miejscowości – napisał w interpelacji Anoni Barganowski. - Wierzymy, że pandemia koronawirusa nie będzie trwała wiecznie i ograniczone obecnie możliwości podróżowania będą przywrócone. Ostatnio mówi się o kolejnym terminie otwarcia połączeń na linii Kwidzyn - Malbork wiosną 2021 roku. Natomiast po rozmyciu nasypu kolejowego w Rozpędzinach i dochodzących do nas wieści o sporach kompetencyjnych, dotyczących jego naprawy, połączenie kolejowe przez Grudziądz do Torunia ma być podobno otwarte najwcześniej za dwa lata.

Przedstawiciele lewicy zaapelowali do Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego o podjęcie i skoordynowanie z sąsiednimi samorządami powiatowymi oraz gminami powiatu kwidzyńskiego skutecznych działań na rzecz jak najszybszego zakończenia remontu i uruchomienia pociągów na całej trasie.

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Wtorek 26 stycznia 2021 | 002 4642
gapa
27-01-2021, 10:55
IP: 195.60.242.41
Mój wielki nochal 66 letni mi podpowiada różne lata XXI w. , ale czekam na " szpychę " do CPK z wielkim utęsknieniem !
Ostry cien mgly
27-01-2021, 12:29
IP: 5.173.201.154
Andrzej Duda będąc w Kwidzynie 29.06.2020 r. obiecał, że Kwidzyn zyska połączenie z Warszawa kolejami szybkich prędkości, co pozwoliła skrócić czas podróży na tej trasie do 1h i 50 min. Trzymam Pana Prezydenta za słowo!
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem