Wtorek 1 grudnia 2020 | Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
-

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

TEORETYCZNE DYŻURY APTEK

„Dyżury aptek na terenie Miasta Kwidzyna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy” - taki tytuł nadali samorządowcy KWW Kwidzyniacy swojej interpelacji. Radni Rafał i Sebastian Kasztelan podjęli interwencję po licznych sygnałach świadczących o złym funkcjonowaniu tych obligatoryjnych dyżurów. Dobrą okazją do tego była alarmująca informacja uzyskana od Pani Karoliny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne - rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą (nr XII/90/2019 z dnia 28 października 2019 roku) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2020 roku (Dz. U. Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 5108), określiła szczegółowy rozkład godzin pracy aptek, ustalając jednocześnie dyżury w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ogólnodostępnych aptek działających na terenie Miasta Kwidzyna.

Tyle teoria, niestety praktyka w tej sprawie wygląda zupełnie inaczej. Radni KWW Kwidzyniacy  przyjęli od mieszkańców Kwidzyna i okolic sygnały świadczące o nierealizowaniu dyżurów nocnych i świątecznych przez wyznaczone do tego ogólnodostępne apteki na terenie miasta. Jako dowód przedstawili konkretną sytuacją, która miała miejsce w dniu 16 sierpnia br.

OPIS ZADRZENIA

„W niedzielę 16 sierpnia (około godz. 24-ej) trafiłam ze swoją 5-letnią córką na NOCh w Kwidzynie, z powodu problemów z oddychaniem, spowodowanym zapaleniem krtani. Córka zbadana przez lekarza została wypuszczona do domu z zaleceniem podania w razie kolejnego ataku duszności sterydu, który pozwoli jej na w miarę̨ spokojne oddychanie do momentu przyjazdu karetki. Na lek ten została wypisana recepta. Problem pojawił się̨ w momencie wykupienia leku - jeszcze w szpitalu zostałam poinformowana jaka apteka pełni dyżur - była to apteka WRACAM DO ZDROWIA na ul Kopernika.

Pojechałam więc z chorą córką (w drodze powrotnej do domu) do apteki po leki. Na miejscu okazało się̨, że apteka jest zamknięta - mimo dyżuru i nie ma żadnej informacji, która apteka w naszym mieście pełni dyżur zastępczy. Zdezorientowana i wystraszona wróciłam z dzieckiem z powrotem na NOCh, gdzie zostałam poinformowana, że taka sytuacja z zamkniętą̨ apteką pełniącą dyżur nocny ma miejsce już̇ nie pierwszy raz, a ja zostałam poinformowana, że nie zostaje mi nic innego jak jazda do Grudziądza żeby wykupić́ lek.

Chciałabym jeszcze raz zaznaczyć́, że to był środek nocy a sytuacja dotyczyła 5-letniego dziecka z dusznościami. Dwa dni później poszłam do kierownika apteki WRACAM DO ZDROWIA, gdzie zostałam poinformowana, że apteka zgłaszała odpowiednim instytucjom kilkukrotnie, że nie pełni nocnych i świątecznych dyżurów i należy ją wykreślić́ z listy.

Bardzo proszę̨ odpowiednie osoby o odpowiedzialne podejście do tematu, lekceważenie go po raz kolejny może doprowadzić́ do tragedii, która dzięki Bogu ominęła moje dziecko”.

 

PRZEJĘCI SPRAWĄ INTERWENIUJĄ

Radni „Kwidzyniaków” uznali to za istotny problem i wymagający natychmiastowego rozwiązania. W tym celu złożyli interpelację, w której napisali: „Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, wnosimy o skuteczne rozwiązanie problemu dotyczącego braku dostępności do aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy w latach 2019 i 2020 wpływały skargi (informacje) do Burmistrza Miasta Kwidzyna i Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, dotyczące nieprawidłowości polegających na nierealizowaniu wyznaczonych dyżurów przez apteki na terenie Miasta Kwidzyna?

2. Ile takich skarg (informacji) wpłynęło  w latach 2019 – 2020?

3. Jakie kroki i działania podejmował samorząd Miasta Kwidzyna i Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie nierealizowania wyznaczonych dyżurów przez apteki na terenie Miasta Kwidzyna?

4. Czy o przypadkach nierealizowania wyznaczonych dyżurów została zawiadomiona Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska?

5. Jakie konkretnie działania zamierza podjąć Burmistrz Miasta Kwidzyna i Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, żeby sytuacja opisana w niniejszej interpelacji więcej się nie powtórzyła, a mieszkańcy Kwidzyna w razie potrzeby mieli zapewniony dostęp do aptek w godzinach nocnych, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy?


Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Czwartek 1 października 2020 | 000 1037
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem