Czwartek 5 sierpnia 2021 | Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

RAPORT O NIEBEZPIECZNYCH PRZEJŚCIACH

Radni KWW Kwidzyniacy w okresie wakacji nie próżnowali. Zorganizowali dyżury radnych w plenerze, które cieszyły się sporym powodzeniem mieszkańców. Jednym z owoców tych spotkań i aktywności na portalach społecznościowych - stał się raport, który potwierdził, że mieszkańcy oczekują niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności bezpieczeństwa pieszych.

 

Franciszek Galicki wielokrotnie interweniował w sprawach bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W styczniu br. złożył pierwszą interpelację w sprawie bezpiecznych przejść dla pieszych. Niestety, skuteczność Miasta Kwidzyn w dofinansowaniu takich działań jest zatrważająca i wymaga znacznej poprawy. Dlatego niezależni radni (wsłuchując się w głos mieszkańców) przygotowali raport w sprawie niebezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Kwidzyna i zadali burmistrzowi dwa pytania.

1. W jaki sposób zebrane informacje zamieszczone w raporcie, złożonym przez radnych KWW Kwidzyniacy zamierza Pan wykorzystać?

2. Jakie działania i kiedy zamierza Pan podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym w odniesieniu do każdego z punktów opisanego w przedstawionym raporcie?

 

WSKAZANE MIEJSCA TRAFIŁY DO RAPORTU

1. ul. Grunwaldzka w ciągu drogi krajowej 55, w okolicy skrzyżowania z ulicą Słowackiego - dwa niebezpieczne przejścia dla pieszych (pierwsze na wysokości sklepu Biedronka, drugie na wysokości kładki). W miejscach tych bardzo często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, niejednokrotnie tragicznych w skutkach.

2. ul. Grunwaldzka – niebezpieczne przejście dla pieszych, w ciągu drogi krajowej 55 przy rondzie Kardynała Wyszyńskiego. Dla jadących ulicą Grunwaldzką w stronę Grudziądza i dojeżdżających do ronda - pieszy stojący na przejściu po prawej stronie jest mało widoczny, szczególnie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych i po zmroku.

3. ul. Sportowa w ciągu drogi krajowej 55, w okolicy skrzyżowania z ulicami: Strumykową i Zamiejską – brak wyznaczonego przejścia dla pieszych. W miejscu tym przecinają się ścieżki rekreacyjne i trasy rowerowe, a ponadto brak jest bezpiecznego dojścia do kręgielni i sklepów znajdujących się po stronie ul. Zamiejskiej.

4. ul. Korczaka na wysokości bloków nr 11 i 14 – niebezpieczne przejście dla pieszych zlokalizowane na łuku drogi. Według zgłaszającej - ulicą Korczaka pojazdy poruszają się bardzo często z dużą prędkością, a piesi wychodzący z zaparkowanych pojazdów na przejście są widoczni w ostatniej chwili. Ponadto newralgiczne przejście jest niekompletnie oznakowane – brak znaku pionowego po stronie budynku Korczaka 14.

5. ul. Kopernika na wysokości budynku o numerze 42 - niebezpieczne przejście dla pieszych, które nie jest nawet oznaczone pionowymi znakami drogowymi. Przejście znajduje się na łuku drogi i przy wjeździe na teren targowiska miejskiego.

6. ul. Kopernika na wysokości budynku o numerze 12 – niebezpieczne przejście dla pieszych między parkingiem przy Biedronce a siedzibą Banku PKO. W miejscu tym jest bardzo duże natężenie ruchu, w szczególności ruch pieszych przemieszczających się między parkingiem a bankiem i apteką.

7. ul. Braterstwa Narodów – niebezpieczne przejście dla pieszych na wysokości parku, prowadzące w stronę kinoteatru. Dla kierujących nadjeżdżających od strony ulicy Targowej, zarówno znak informujący o przejściu, jak i piesi są widoczni w ostatniej chwili, co stwarza poważne zagrożenie w ruchu drogowym, szczególnie dla pieszych.

8. ul. Staszica przy Szkole Podstawowej Nr 2 – niebezpieczne przejście dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ulicą Miodową. Dla jadących od strony ulicy Brzechwy piesi wchodzący na przejście (często dzieci) są widoczni dopiero w ostatniej chwili, ponieważ  zasłonięci są przez drzewo, co powoduje ogromne niebezpieczeństwo.

9. ul. Staszica na wysokości budynku o numerze 10 – niebezpieczne przejście dla pieszych. Dla jadących od strony ulicy Brzechwy piesi wchodzący na przejście (często dzieci) są widoczni dopiero w ostatniej chwili, ponieważ  zasłonięci są przez drzewo. Powoduje to ogromne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych.

10. ul. Staszica – niebezpieczne przejście dla pieszych przez ulicę Józefa Wiącka, w ciągu ulicy Staszica. Brak zarówno oznakowania pionowego, jak i zgodnego z przepisami oznakowania poziomego przejścia dla pieszych.

11. ul. Warszawska – w ramach przeprowadzonej inwestycji drogi wojewódzkiej 521 została zmieniona lokalizacja przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Sokolą. Przejście zostało przesunięte w stronę Górek, a główny pieszy ciąg komunikacyjny, łączący osiedle Piastowskie z ul. Szeroką i osiedlem Zatorze I, znajduje się wyżej, co stwarza duże zagrożenie dla uczestników ruchu.

W miejscu dotychczasowego przejścia dla pieszych brak barierek zabezpieczających przed przechodzeniem przez drogę wojewódzką w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pieszy ciąg komunikacyjny, z którego korzysta wiele osób, w tym dzieci i młodzież udająca się do kwidzyńskich szkół znajdujących się w drugiej części miasta.

12. ul. Piastowska – niebezpieczne przejścia dla pieszych na odcinku od budynku o numerze 18 do skrzyżowania z ulicą Owczą. Przejścia dla pieszych znajdujące się na wyżej wymienionym odcinku ulicy Piastowskiej są niedostatecznie oświetlone, co stwarza duże zagrożenie dla pieszych po zmroku. Ponadto przejście znajdujące się na wysokości budynków Piastowska 19A i Piastowska 40 jest niekompletnie oznakowane – brak znaku pionowego po stronie budynku Piastowska 19A.

13. ul. Sokola – niebezpieczne przejścia dla pieszych, na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską w kierunku osiedla Piastowskiego. Brak oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych przy ul. Sokolej (na wysokości bloku Krzywoustego 2). Ponadto bez konsultacji z mieszkańcami i zarządcami osiedli zmieniono organizację ruchu - likwidując strefę zamieszkania, gdzie pieszy miał bezwzględne pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami i wprowadzono strefę ograniczonej prędkości, tym samym zwiększając dopuszczalną prędkość na terenie osiedla Piastowskiego.

14. ul. Chrobrego 2 – niebezpieczne dwa przejścia na wysokości bloku Chrobrego 2. Do najbardziej niebezpiecznych sytuacji dochodzi na przejściu dla pieszych znajdującym się na wysokości Klubu Fitness Magnum, które po zmroku jest zupełnie nieoświetlone, co stwarza duże zagrożenia dla pieszych.

15. ul. Chrobrego – wyjaśnienie sprawy byłego przejścia dla pieszych między blokami Chrobrego 5 a Chrobrego 6. W miejscu tym pozostało oznakowanie pionowe, brak oznakowania poziomego, co wprowadza kierujących i pieszych w błąd.

16. ul. Hallera – niedostatecznie oświetlone przejścia dla pieszych, które po zmroku stają się bardzo niebezpieczne.

17. ul. Hallera 28 – niebezpieczne przejście dla pieszych przy sklepie spożywczym. Pojazdy (szczególnie typu: bus, suv) parkujące bezpośrednio przy przejściu dla pieszych w sposób znaczny ograniczają widoczność w rejonie tego przejścia dla jadących w stronę szpitala. Piesi stojący na przejściu są niewidoczni (zasłonięci są przez parkujące pojazdy).

18. ul. Grudziądzka – niebezpieczne przejście dla pieszych przy byłym barze „Momento”, (przy wyjeździe z terenu byłych koszar). Dla jadących ulicą Grudziądzką i kierujących się w stronę ronda Solidarności - pieszy stojący na przejściu po prawej stronie jest zasłonięty przez drzewo i krzaki, co powoduje ogromne zagrożenie.

19. ul. Łużycka - niedostatecznie oświetlone przejścia dla pieszych, które po zmroku stają się bardzo niebezpieczne.

20. ul. Górna/Wiślana/Gdańska – niebezpieczne przejście dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Według mieszkańców to przejście jest bardzo niebezpieczne, a kierujący pojazdami nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość i nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim nie zwalniają przy przejściu. Bardzo często dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji głównie z udziałem pieszych i rowerzystów.

21. ul. Słowackiego – uregulowanie sprawy niebezpiecznego przejścia przez ulicę na wysokości głównego ciągu komunikacyjnego, prowadzącego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Według mieszkańców w czasie roku szkolnego, szczególnie rano przy wjeździe do SPOMS-u panuje duże natężenie ruchu (zarówno kołowego, jak i pieszego), a duża część dzieci i młodzieży przechodząc przez parking przy Netto i następnie przez ulicę (w miejscu do tego nieprzeznaczonym) kieruje się głównym ciągiem komunikacyjnym do szkoły. Bardzo często dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji.

22. ul. Żwirowa – niebezpieczne przejścia dla pieszych. Piesi stojący na wyznaczonych przejściach z jednej strony są słabo widoczni dla kierujących pojazdami, a z drugiej strony dla rowerzystów poruszających się ścieżką rowerową. Pieszych zasłania żywopłot i elementy pobliskiej infrastruktury.

23. ul. Polna, ul. Południowa, ul. Żwirowa – mieszkańcy zwracają uwagę na problem niestosowania się kierujących pojazdami do przepisów ruchu drogowego. Według nich bardzo często na tych ulicach dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących, a nawet do wyprzedzania na obszarze przejść dla pieszych. Najczęściej do niebezpiecznych sytuacji dochodzi w godzinach 13:00 -16:00.

24. ul. Kochanowskiego - mieszkańcy zwracają uwagę na problem niestosowania się kierujących pojazdami do przepisów ruchu drogowego. Według mieszkańców bardzo często na tej ulicy dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości, co stwarza duże zagrożenie dla dzieci i rodziców w rejonie przedszkola, a także na skrzyżowaniu ulicy Kochanowskiego i Fredry. W rejonie powyższego skrzyżowania często dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji (kolizje, wypadki).

25. Mieszkańcy Kwidzyna zwracają również uwagę na zły stan techniczny sygnalizatorów świetlnych zamontowanych na przejściach dla pieszych na terenie miasta. Sygnalizatory te nie są już najnowszej generacji i według mieszkańców bardzo często są uszkodzone, co znacznie pogarsza bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Powyższy raport został przygotowany przez radnych KWW Kwidzyniacy na podstawie informacji i uwag przekazanych przez mieszkańców Kwidzyna.


Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Poniedziałek 31 sierpnia 2020 | 000 2898
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem