Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KWIDZYNIE

W ostatnich dniach na terenie kraju obserwuje się rekordowe dzienne ilości przypadków zakażenia wirusem sars-cov-2.  Jedną z przyczyn wzrostu zakażeń jest nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji przez obywateli. W związku z tym, PCZK Kwidzynie przypomina, że zgodnie  z obowiązującym prawem w dalszym ciągu istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego  ust i nosa w niżej wymienionych przypadkach:  w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich  w żegludze krajowej przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz  w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;  w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 1) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych; 2) na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości  o innych formach posiadania chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób.  Natomiast obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa wg w/w zasad w: 1) zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; 2) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); 3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.   

W obecnej sytuacji epidemicznej należy się liczyć ze wzmożonymi kontrolami  w przestrzeni publicznej w zakresie przestrzegania przez obywateli zasad bioasekuracji. Kontrole prowadzone są przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policję.  Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa mogą być nakładane wysokie mandaty.

     
Oceń artykuł
Autor: Dyżurny PCZK w Kwidzynie | Piątek 7 sierpnia 2020 | 000 1758
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem