Czwartek 5 sierpnia 2021 | Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

PYTAMY A URZĄD ODPOWIADA

W ostatnim numerze przedstawiliśmy przykłady interpelacji i zapytań radnych KWW Kwidzyniacy, złożone w okresie wakacyjnym (wraz z odpowiedziami podpisanymi przez Panów Burmistrzów).

 

SEBASTIAN KASZTELAN

W związku z pojawiającymi się coraz częściej zapytaniami ze strony mieszkańców Kwidzyna o dostępność Urzędu Miejskiego, poniżej przekazuję zapytanie jednego z kwidzyńskich lekarzy, które w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca br. zostało skierowane do Burmistrza Miasta za moim pośrednictwem. Proszę o odpowiedź na postawione pytania i zajęcie stanowiska w sprawie.

„Panie Sebastianie, proszę zapytać w imieniu obywateli miasta, dlaczego Urząd Miasta cały czas działa jak w stanie wyjątkowym? Dlaczego nadal nie można wejść i normalnie załatwić spraw tak jak wchodzi się na pocztę, do sklepu, do fryzjera itp? Czy Burmistrz nie zauważył, że wszyscy już pracują normalnie, że godziny pracy urzędu trzeba już dostosować do ludzi pracujących zawodowo, bo ci już wrócili do swoich zakładów pracy? Jaki sens ma izolowanie urzędników UM skoro ci sami urzędnicy po wyjściu z pracy stykają się i innymi mieszkańcami miasta w sklepie, w szpitalu, na przystanku, w galerii itd.

Mam wrażenie, że Burmistrz żyje nadal w okresie „lock-out`u”, również od rozsądku.

Czy UM zamierza pracować tak jak teraz przez dwa lata do ewentualnego wynalezienia wiadomej szczepionki?”.

ODPOWIEDŹ

Uprzejmie  informuję,  że  Urząd  Miejski  w Kwidzynie  pracuje  w pełnym  wymiarze  czasu  pracy tj.  w godzinach  7.00-16.00  i  realizuje  wszystkie  zadania statutowe  w pełnym  zakresie. Realizacja usług świadczonych dla mieszkańców odbywa się prawidłowo i bez zakłóceń. Jednak  w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze głównie bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Urząd Miejski w Kwidzynie jest tylko częściowo otwarty dla bezpośredniej obsługi. Sposób i tryb obsługi mieszkańców jest przekazywany na  bieżąco do publicznej wiadomo6ci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informuję ponadto, że na parterze budynku urzędu została wydzielona bezpieczna strefa obsługi  mieszkańców gwarantująca zachowanie zalecanej odległości pomiędzy spotykającymi się osobami przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej. Pomieszczenia, w których odbywa się obsługa są systematycznie dezynfekowane. Pragnę podkreślić, że mieszkańcy bardzo odpowiedzialnie potraktowali skierowaną do nich prośbę, aby w miarę możliwości sprawy załatwiać w formie elektronicznej lub telefonicznej, a osobiste wizyty ograniczyć wyłączenie do spraw niecierpiących zwłoki i tych, które wymagają osobistej obecności. Dotyczy to przede wszystkim sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej.

Pragnę poinformować również, że wielu mieszkańców w dużej mierze przesyła korespondencję do urzędu w formie elektronicznej za pomocą skrzynki e-puap, a z formy bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu mieszkańcy korzystają bardzo rzadko, tj. średnio 5-6 osób tygodniowo. Żadnemu mieszkańcowi nie uniemożliwiono bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu, nawet w sytuacji, gdy sprawę  mógł załatwić w innej formie. Informuję ponadto, że od tygodnia uruchomiono dodatkowe stanowisko obsługi dla potrzeb urzędu stanu cywilnego. Zdaję sobie  sprawę, że rezygnacja z telefonicznej formy umawiania wizyt w urzędzie stanowiłaby znaczne uproszczenie w kontaktach, nie mniej jednak biorąc pod uwagę trwającą w dalszym ciągu epidemię,  przyjęta forma pracy urzędu daje poczucie bezpieczeństwa zarówno klientom urzędu, jak i jego pracownikom. Informuję ponadto, że gdy warunki epidemiologiczne poprawią  się  Urząd  Miejski  w Kwidzynie powróci do standardowej obsługi klientów.

 

FRANCISZEK GALICKI

Radni KWW Kwidzyniacy za priorytetową sprawę uważają bezpieczeństwo mieszkańców, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a w szczególności bezpieczeństwo pieszych. Osobiście wielokrotnie interweniowałem w sprawach bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W styczniu br. złożyłem interpelację w sprawie bezpiecznych przejść dla pieszych. W odpowiedzi na mój apel o przystąpienie do otwartego konkursu uzyskałem informację o przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

1. Czy wnioski o uzyskanie dofinansowania zostały złożone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim? Jeśli tak, to kiedy?

2. Ile tych wniosków zostało złożonych i jakie działania one zakładają (których przejść dotyczą, jaki zakres prac przewidują)?

3. Czy uzyskano dofinansowanie w ramach tego konkursu, jeśli tak, to w jakiej wysokości, jeśli nie, to z jakiego powodu?

ODPOWIEDŹ

1. Wnioski zostały złożone w lutym bieżącego roku;

2. Złożono dwa wnioski:

a) ,,Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Kwidzynie, ul. Korczaka dz.19612 obr. 09” - dotyczy przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej nr 6;

b) ,,Montaż oświetlenia i sygnalizacji ostrzegawczej w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Toruńska w Kwidzynie” - dotyczy przejęcia w ciągu ul. Toruńskiej na wysokości deptaka ul. Miedzianej;

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania nie uzyskaliśmy dofinansowania na żaden z złożonych projektów.

 

MAREK SIDOR

Mieszkańcy „Starego miasta” informują: „Razem z nastaniem ciepłych dni na przystanku autobusowym koło Borysa na starym mieście pojawili się jego stali rezydenci. W dniu 27 czerwca była interwencja policji i karetki, aktualnie trwa interwencja wezwanej ochrony Borysa, ponieważ jeden z pijanych jest agresywny. Zaczepił grupkę przechodzących a potem próbował pobić jakąś kobietę. Przyjechał także kolejny patrol policji i właśnie zabierają tego delikwenta. Niestety najczęściej na rozmowie z policjantami się kończy, a pijani na przystanku dokazują w hałasie do późnej nocy. Oczekujący na autobus i tak z niego nie korzystają, ponieważ nie opłaca im się siadać na 5 minut przed jego przyjazdem. Z resztą najczęściej chociaż jeden z rezydentów albo tam siedzi, albo śpi. Poza tym, kto by chciał tam siadać jeżeli wiata jest brudna, w jej okolicy śmierdzi moczem i brudem, walają się pety i inne śmieci. Wiele przystanków w mieście nie ma nawet ławek, więc nie sądzę, aby była to jakakolwiek niedogodność dla korzystających z komunikacji miejskiej. Demontaż wiaty nie wyeliminuje zapewne patologii w okolicy, ale będzie jednym z czynników utrudniających jej dalszą egzystencję w bliskiej okolicy.

W dniu 28 czerwca ta sama akcja, najpierw policja potem karetka. Sprawdzili czy delikwent żyje i pojechali. Aktualnie trwa dyskusja na tematy różne - włącznie z szarpaniną, gdy braknie argumentów”.

To miejsce wymaga ze strony samorządu szczególnej opieki, jeżeli ma być wizytówką naszego miasta.

ODPOWIEDŹ

Wskazana w piśmie wiata przystankowa na starym mieście została postawiona na zgłoszenie i prośbę mieszkańców. Z ich opinii wynika, że jest ona potrzebna i chętnie korzystają z niej w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Wiata jest regularnie sprzątana. W związku z tym faktem, że w wiacie przebywają osoby bezdomne zlecimy straży miejskiej częstsze monitorowanie tego terenu.

 

JOLANTA WAŻNA

Dnia 16 czerwca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Place zabaw dla dzieci na terenie miasta Kwidzyna zostały otwarte. Jakież zdziwienie było najmłodszych mieszkańców i ich rodziców/opiekunów kiedy to 25/26 czerwca zauważyli informację o ponownym ZAMKNIĘCIU placów zabaw. Piękna pogoda, wakacje, czas relaksu i aktywnego wypoczynku a miejsca wypoczynku dla dzieci na terenie miasta Kwidzyna ZAMKNIĘTE.

Dnia 26 czerwca w parku przy ul. Hallera rodzice poprosili mnie o interwencję w sprawie zamknięcia placów zabaw i braku miejsc do aktywnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców na terenie miasta Kwidzyna, w związku z epidemią koronawirusa.                             Nie omieszkałam zadzwonić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie i poprosić o informację co takiego wydarzyło się w mieście Kwidzynie, że postanowiono zamknąć do odwołania place zabaw. Uzyskałam informację, że decyzję o zamknięciu podjął zarządca obiektów czyli Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Oczywiście zadzwoniłam również do KCSiR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani np. przez aplikację BLISKO, MIASTO KWIDZYN, lokalną prasę, stronę internetową Urzędu Miasta o ponownym zamknięciu placów zabaw?

2. Z jakiego powodu zamknięto nagle place zabaw dla dzieci?

3. Czy głównym powodem zamknięcia placów zabaw był brak środków finansowych?

4. Kiedy znowu place zabaw będą otwarte?

5. Czy w okresie wakacji letnich zostanie również zamknięty teren stadionu sportowego?

6. Czy zdewastowane/zniszczone regulaminy placów zabaw będą naprawione/odnowione?

7. Czy na czas wakacji letnich 2020 Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji przygotowało jakąkolwiek ofertę/propozycję wypoczynku dla dzieci i młodzieży?

ODPOWIEDŹ

Miejskie place zabaw zostały zamknięte w marcu 2020 roku i ich otwarcie nastąpiło 6 lipca 2020 r.

Zakaz korzystania z placów zabaw obowiązywał do 29 maja 2020 r. Wytyczne przeciw epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego zostały ogłoszone 16 czerwca 2020 r. W okresie od 29 maja 2020 r . do 16 czerwca 2020 r. pomimo formalnego ogłoszenia otwarcia placów zabaw ze względu na brak wytycznych GIS nie mogły być one udostępnione mieszkańcom.

Po 16 czerwca 2020 r. miejskie place zabaw nie mogły być otwarte ze względu na brak możliwości dostosowania ich do wytycznych GlS (np. ogrodzenie placów zabaw w przypadku, gdy na ich obszarze jest piaskownica; zasłanianie na noc piaskownicy etc.). Dzięki czasowemu wyłączeniu z użytkowania piaskownic miejskie place zabaw mogły być otwarte 6 lipca 2020 r.

W okresie wakacji letnich nie jest planowane zamknięcie stadionu sportowego.

Zdewastowane/zniszczone regulaminy placów zabaw będą sukcesywnie naprawiane/odnawiane.

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji na czas wakacji letnich 2020 przygotowało ofertę/propozycję dla dzieci i młodzieży.

 

RAFAŁ KASZTELAN

W imieniu mieszkańców oraz swoim, jako świeżo upieczony ojciec, zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o zainicjowanie w naszym mieście, w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwem Kwidzyn -     akcji społecznej „Jedno dziecko - jedno drzewo”.

Nawiązuje ona do dawnej polskiej tradycji, zgodnie z którą zaraz po narodzinach dziecka jego rodzice sadzili drzewo, a następnie doglądali je, jak rośnie ono wraz z dzieckiem. Wszyscy mieszkańcy Kwidzyna chętni do upamiętnienia narodzin swojego dziecka posadzą drzewo, na którym zostanie zawieszona tabliczka z wygrawerowanym imieniem dziecka oraz datą jego urodzin.

Akcja cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców polskich gmin i miast. Jestem głęboko przekonany, że podobnie będzie również w naszym mieście. Poza wymiarem związanym z ochroną przyrody projekt ma również charakter symboliczny. Wszystkie nowo posadzone drzewa będą symbolem nowego życia.

ODPOWIEDŹ

Akcja ,,Jedno dziecko - jedno drzewo" to inicjatywa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Realizacją tego projektu zajmują się Dyrekcja Regionalnych Lasów Państwowych i poszczególne Nadleśnictwa. Jak dotąd nie otrzymaliśmy zaproszenia do realizacji tego programu. W przypadku otrzymania zaproszenia, rozważymy możliwość uczestnictwa w projekcie.

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Sobota 1 sierpnia 2020 | 000 2125
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem