Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

FALA ZOBOWIĄZAŃ NADCHODZI

Roszczenia kwidzyńskich przedszkoli niepublicznych powoli znajdują swój sądowy finał. W grudniu 2019 r. kolejne dwie placówki wygrały swoje sprawy z Miastem Kwidzyn. Tym razem miejska kasa została uszczuplona o 1 mln 382 tys. zł. Burmistrz na ten cel uruchomił rezerwy budżetowe a brakujące jeszcze środki uzupełnił m.in. z puli planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli.

 

Przypominamy, że sprawy sądowe zostały założone przez 6 placówek przedszkolnych i dotyczą lat 2007 – 2015. Właściciele tych przedszkoli upomnieli się o zaniżone dotacje. W sumie jest to 17 spraw z kwotą sporną w wys. 21 643 267,05 zł. Jednak na tym nie kończy się ewentualny poziom strat, ponieważ przy ewentualnych przegranych Miasta Kwidzyna, zgodnie z wyrokami sądowymi pozwany będzie musiał zapłacić oprócz należności głównej również odsetki wraz z kosztami wszystkich procesów.

 

Pierwsze prawomocne wyroki

Sumę prawie miliona złotych (przy należności głównej 551 600 zł) wypłacono jeszcze w połowie 2019 roku - po otrzymaniu pierwszego prawomocnego wyroku sądowego, nakazującego zapłatę za niepełne przekazanie dotacji dla osoby prowadzącej przedszkole. Teraz jeszcze większa kwota została przekazana dwóm innym przedszkolom – 1 mln 382 tys. zł to należność główna wraz z odsetkami i kosztami procesu. Czyli w ciągu zaledwie kilku miesięcy zwiększono nieplanowane wydatki roku 2019 o ponad 2 mln 300 tys. zł.

Co ważne, z akt pierwszej wygranej przez przedszkola sprawy wynika, że samorząd kwidzyński nie tylko nie miał uprawnień do wprowadzenia dodatkowego przelicznika obniżającego wysokość dotacji, ale również nie dokonał ujęcia wszystkich wydatków wymaganych przez ustawę o systemie oświaty (m.in. wydatki związane z Centrum Administracji Szkół).   

 

Nowy rok trudniejszy od poprzedniego

Właściciele przedszkoli zapowiadają kolejne rozstrzygnięcia w drugiej instancji, które mają zapaść jeszcze w pierwszym kwartale br. Najgorsze jest to, że będą one zawierały kwoty większe, a burmistrz Andrzej Krzysztofiak nie zmienia swojego stanowiska i nadal tkwi w sporach sądowych, które w sposób oczywisty doprowadzą do uruchomienia spirali niepotrzebnego zadłużenia miasta i znacznie ograniczą możliwości jego rozwoju.

 

Rozwiązano rezerwy

Wszystko to odbywa się w dziwnych okolicznościach. Ostatni prawomocny wyrok zapadł 10 grudnia 2019 r. a za parę dni mieliśmy sesję rady miasta, gdzie m.in. radni przyjmowali nowy budżet. Podczas tego posiedzenia burmistrz Andrzej Krzysztofiak ani słowem nie wspomniał o przegranym procesie i nie zainicjował niezbędnej korekty budżetu roku 2019.

Wybrał inny wariant i na specjalnym posiedzeniu komisji budżetowej, zwołanej w dniu 30 grudnia 2019 r. - uzyskał od radnych pozytywną opinię (nie poparł tego rozwiązania przedstawiciel KWW Kwidzyniacy), aby dokonać rozwiązania rezerw celowych: na odprawy emerytalne w wys. 511 272 zł oraz na wydatki majątkowe w wys. 350 150 zł, a ponadto rezerwę ogólną w wys. 34 416 zł, i aby ostatecznie przeznaczyć te środki na zadośćuczynienie grudniowemu wyrokowi.

 

Kosztem nauczycieli

Jednak było to wciąż za mało i dlatego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kwidzyna Nr 160/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - zmniejszono o 1 148 zł planowane wydatki na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, a o kwotę 313 800 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne publicznych szkół podstawowych:  Szkoła Podstawowa nr 2 – 28 100 zł, Szkoła Podstawowa nr 5    - 45 100 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 77 900 zł,  Szkoła Podstawowa z OMS – 162 700 zł.

W ten sposób uzbierano potrzebną kwotę, aby przeznaczyć te środki na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych właścicieli dwóch przeszkoli niepublicznych za dotacje niebieżące.


Z akt pierwszej wygranej z Miastem Kwidzyn sprawy (sygn. Akt XV C 71/17)

WŁAŚCICIELKA PRZEDSZKOLA:

„Świadomość tego, że dotacja była zaniżona nabyłam dopiero w okresie od 2015 r. do 2016 r.”.

MIASTO:

„Podzielenie argumentacji powódki prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia powódki a także nadużycia prawa podmiotowego”.

SĄD USTALIŁ:

„Należy w pełni zgodzić się ze stanowiskiem, iż dotacja oświatowa została wypłacona w wysokości zaniżonej, a przy obliczaniu podstawy dotacji nie ujęto wszystkich wydatków wymaganych przez art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, to prowadziło do uwzględnienia powództwa w całości.”


Oceń artykuł
Autor: kasa | Piątek 17 stycznia 2020 | 001 4472
Ludmiła
27-01-2020, 19:09
IP: 81.190.70.76
to ostatnie zdanie: chyba powinno być ZANIŻONEJ
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem