Czwartek 5 sierpnia 2021 | Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > e-radio

DO DOBRYCH CHĘCI DALEKO (WSTĘPNIAK)

Marek SidorJak można napisać 24 strony, z których prawie nic nie wynika? Takie „dzieło” zostało mnie przekazane i nosi nazwę „Projekt protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie”. Przeczytałem całość i pomimo, że byłem uczestnikiem tego posiedzenia, to z dokumentu za wiele dowiedzieć się nie mogę. Na początku myślałem, iż omyłkowo przesłany został jakiś wzorcowy (szkoleniowy) protokół, bo w zasadzie zawiera samą techniczną treść, która w żaden sposób nie oddaje prawdziwego przebiegu spotkania kwidzyńskich rajców.  

Generalnie rozumiem tendencję koalicji rządzącej (PKO-SLD) do ograniczenia wszelkich form przekazu (od interpelacji radnych do sprawozdań burmistrza), bo to takie uciążliwe i upierdliwe, ale żeby aż tak bardzo (?!). Przypomnę, że protokół z poprzedniej sesji liczył 98 stron, ale zawierał praktycznie wszystko (nawet głosy z sali). Po zmianie statutu miasta obowiązują inne parametry protokołów i... dobrze, bo sam wnioskowałem o zamieszczanie zwięzłych streszczeń poszczególnych wypowiedzi (dla koneserów krasomówczych popisów zawsze pozostają nagrania dźwięku, albo filmowe zapisy).  

Niepocieszony skierowałem pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie, które przytoczę w całości.  

Mając za podstawę § 45 Statutu Miasta Kwidzyna – w imieniu klubu KWW Kwidzyniacy, zgłaszam naniesienie niezbędnych poprawek oraz wnoszę o uzupełnienie zapisów w przekazanym nam projekcie protokołu X sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie. Zwracam Panu Przewodniczącemu uwagę, że zgodnie z zapisem § 44 ust. 1 wspomnianego statutu: »Z każdej sesji rady sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg«.  

Niestety, przekazany projekt protokołu nie spełnia tego wymogu. Otrzymaliśmy dokument w istocie rzeczy – techniczny. Bardziej przypominający protokół uproszczony, ograniczający się do podania głównych punktów obrad i wyników głosowań, które i tak nie są widoczne w podstawowym dokumencie a znajdują się rozproszone w wielu załącznikach. W takiej formule nigdy nie będziemy mieli do czynienia z odzwierciedleniem rzeczywistego przebiegu obrad.  

Protokół z sesji rady lub posiedzenia komisji powinien być syntetycznym streszczeniem całości obrad. Tym bardziej, że »papierowa« wersja protokołu porządkuje obrady, czego nie można powiedzieć o nagraniu audiowizualnym. W trakcie tworzenia nowej wersji statutu uzyskaliśmy porozumienie w zakresie odejścia od stosowania protokołu »dosłownego« - sporządzanego na podstawie stenogramu lub zapisu audiowizualnego. Jego miejsce miał zastąpić protokół »syntetyczny« - zawierający streszczenie, w którym podaje się tylko najistotniejsze fakty z obrad (zwięzłe streszczenia wystąpień mówców, wnioski, zapytania, odpowiedzi, przebieg głosowań). Czyli taki, który odzwierciedla rzeczywisty przebieg obrad (zgodnie z zapisami przywołanego statutu).  

Stosowanie zapisów typu: »pytania i uwagi do zgłoszonej informacji zgłosili...« , »w tym punkcie głos zabrali...«, albo »głos w dyskusji zabrali...« - nie jest zwięzłym streszczeniem wystąpień i nie spełnia najistotniejszego wymogu. Proszę zatem, o wniesienie uzupełnień w zakresie doprecyzowania treści poszczególnych wypowiedzi. Przy okazji proszę nanieść poprawki w miejscach, gdy radni występują w imieniu swoich klubów (patrz: strona 10 – wybór komisji skrutacyjnej). Jednocześnie wymaga poprawki kwestia podania nieobecnych w trakcie posiedzenia radnych, ponieważ np. kilkugodzinna nieobecność w trakcie jednego posiedzenia nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w przygotowanym projekcie protokołu”.

Oceń artykuł
Autor: Marek Sidor | Czwartek 28 listopada 2019 | 000 3000
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem