Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

DODATKOWE 300 TYS. ZŁ NA REMONT WIADUKTU

Wreszcie mamy rozstrzygnięcie w zakresie wyłonienia wykonawcy remontu umocnienia skarpy wiaduktu w ciągu ulicy Owczej. Zajmie się tym Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa ,,TOM” z Otłowca i wykona prace za 329 800 zł. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nakazał Miastu Kwidzyn wykonanie tych robót w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

 

Przypominamy, że w połowie 2018 roku nastąpiło rozebranie dotychczasowej konstrukcji i wybudowanie całkowicie nowej. Wykonawcą była firma WANT sp. z o.o. z Tczewa, a wszystkie prace wyniosły około 2,7 mln złotych. Po intensywnych opadach deszczu, które w czerwcu tego roku zanotowaliśmy w Kwidzynie - wiadukt został uszkodzony i zamknięty a przejazd samochodowy został wstrzymany, a po chwili zezwolono na wahadłowy ruch. Teraz obiekt czeka kolejna modernizacja.  

 

Nakaz dla Miasta Kwidzyn  

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, w dniu 25 września br. wydał decyzję (po przeprowadzeniu postępowania w sprawie niewłaściwego stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Owczej w Kwidzynie, zlokalizowanego na terenie kolejowym, nad torami kolejowymi linii Kwidzyn — Prabuty). Organ nakazał Miastu Kwidzyn wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2020 r., pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności mostowej oraz prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - robót budowlanych:  

A. Polegających na przebudowie okolicznych wpustów kanalizacji deszczowej, w celu ograniczenia przepływu wód opadowych do wpustu na obiekcie mostowym.  

B. Wykonaniu, zgodnie z projektem wykonawczym, remontu umocnienia skarpy przy wylocie odwodnienia.    

 

Przetarg na część „B” robót budowlanych wreszcie rozstrzygnięty  

W dniu 21 października br. dobiegł końca termin składania ofert na „Remont umocnienia skarpy wiaduktu w ciągu ul. Owczej w Kwidzynie”. Przedmiotem zamówienia dotyczy wykonania nowego odwodnienia skarpy wraz z umocnieniem, a także stabilizacji ściany bocznej z gruntu zbrojonego oraz jej fundamentów wraz z wypełnieniem pustek za ścianą boczną.  

Niestety, oferty złożone przez dwie firmy nie znalazły uznania w oczach komisji przetargowej i ostatecznie unieważniono postępowanie. Pierwsza została złożona przez tę samą firmę, która przebudowała wiadukt. WANT z Tczewa zaproponował cenę 924 544,26 zł (przy 90 dniowym terminie wykonania i okresie gwarancji przewidzianym na 24 miesiące). Drugą ofertę przedstawiła kwidzyńska firma REMBUD z ceną 195 570,00 zł (przy 60 dniowym terminie wykonania i okresie gwarancji przewidzianym na 60 miesięcy).  

Z początkiem października przyszedł więc czas na drugie rozdanie a w nim pojawiły się kolejne dwie oferty, które nie były aż tak rozbieżne w poziomie cen jak te w pierwszym podejściu.


Oferty drugiego przetargu  

W dniu 15 listopada br. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty i wskazała na Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa ,,TOM” z Otłowca, które zaproponowało ceną brutto 329 800 zł (łączna punktacja 92,3954). Z wybranym wykonawcą umowa zostanie podpisana po dniu 20.11.2019 r. Ciekawostką pozostaje kwestia dochodzenia roszczeń przez magistrat w ramach obowiązującej gwarancji i rękojmi ciążącej na firmie WANT. Brak jakichkolwiek efektów wymusza ponoszenie kolejnych kosztów przez inwestora (czytaj: Miasto Kwidzyn).
Oceń artykuł
Autor: kasa | Sobota 23 listopada 2019 | 000 2615
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem