Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

PRZEBUDOWA WIADUKTU - DWIE ROZBIEŻNE CENY

Mamy kolejną odsłonę z przebudową wiaduktu. W połowie 2018 roku nastąpiło rozebranie dotychczasowej konstrukcji i wybudowanie nowej. Wykonawcą była firma WANT sp. z o.o.  z Tczewa, a wszystkie prace wyniosły około 2,7 mln złotych. Po intensywnych opadach deszczu, które w czerwcu tego roku zanotowaliśmy w Kwidzynie - wiadukt został uszkodzony i zamknięty a przejazd samochodowy został wstrzymany, a po chwili zezwolono na wahadłowy ruch. Teraz obiekt czeka kolejna modernizacja.

 

Według autorów ekspertyzy opracowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, którą poznaliśmy i publikowaliśmy wcześniej - bezpośrednią przyczyną powstania uszkodzeń wiaduktu był burzliwy i intensywny opad deszczu, ale do uszkodzeń przyczyniło się też ukształtowanie terenu i niedostosowana do warunków terenowych konstrukcja cieków skarpowych. W opracowaniu zasugerowano natychmiastowe przystąpienie do prac naprawczych. Zwrócono uwagę, że przede wszystkim należy wykonać nowe odwodnienie po obu stronach torowiska. Następnie naprawić nawierzchnię w rejonie północno-wschodnim (w sąsiedztwie wpustu). W dalszej kolejności wyremontować układ odwodnienia torowiska w rejonie samego wiaduktu. Wytyczne dotyczące napraw zawierają cały szereg innych prac, które wieńczy umocnienie skarp.

 

Nakaz dla Miasta Kwidzyn

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, w dniu 25 września br. wydał decyzję (po przeprowadzeniu postępowania w sprawie niewłaściwego stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Owczej w Kwidzynie, zlokalizowanego na terenie kolejowym, nad torami kolejowymi linii Kwidzyn — Prabuty). Organ nakazał Miastu Kwidzyn wykonanie w terminie do dnia 31 marca 2020 r., pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności mostowej oraz prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -  robót budowlanych:

A. Polegających na przebudowie okolicznych wpustów kanalizacji deszczowej, w celu ograniczenia przepływu wód opadowych do wpustu na obiekcie mostowym.

B. Wykonaniu zgodnie z ,,projektem wykonawczym remontu umocnienia skarpy przy wylocie odwodnienia.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że: „Mając na uwadze, że uszkodzenia mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, na podstawie przepisów art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, tut. organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego”.

 

Wreszcie poznamy cenę naprawy

Obecnie jesteśmy coraz bliżej określenia kosztów naprawy, ponieważ właśnie w dniu zamykania numeru (21 października) dobiegł końca termin składania ofert na „Remont umocnienia skarpy wiaduktu w ciągu ul. Owczej w Kwidzynie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie umocnienia przy wylocie odwodnienia dla wiaduktu drogowego w ciągu ul. Owczej w Kwidzynie nad torami kolejowymi linii nr 218 Prabuty-Kwidzyn w zakresie:

• Wykonanie nowego odwodnienia skarpy wraz z umocnieniem,

• Stabilizacja ściany bocznej z gruntu zbrojonego oraz jej fundamentów wraz z wypełnieniem pustek za ścianą boczną.

Zatem wszystko wskazuje na to, że w kolejnym wydaniu Pulsu Kwidzyna będziemy mogli podać kwotę, która zostanie ostatecznie zadysponowana z budżetu Miasta Kwidzyna, aby doprowadzić do usunięcia niewłaściwego stanu technicznego wiaduktu. Bez względu na to rozstrzygnięcie przetargowe, ciekawostką jest złożenie dwóch konkurencyjnych ofert, ponieważ różnica w zaproponowanej cenie podsuwa kolejny materiał do przemyśleń.

Oferta pierwsza została złożona przez tę samą firmę, która przebudowała wiadukt. WANT  z Tczewa zaproponował cenę 924 544,26 zł (przy 90 dniowym terminie wykonania i okresie gwarancji przewidzianym na 24 miesiące). Drugą ofertę przedstawiła kwidzyńska firma REMBUD z ceną 195 570,00 zł (przy 60 dniowym terminie wykonania i okresie gwarancji przewidzianym na 60 miesięcy). Rozbieżność jest tak znaczna, że przy tak szczegółowo przedstawionym zakresie robót można mieć spore wątpliwości co do właściwego przyjęcia poziomu kosztów. Faktem pozostaje, że już od dawna trwają prace na obiekcie, które również pochłoną określone środki finansowe z kasy miasta.

 

Prace przy wiadukcie rozpoczeteZainteresowanie mieszkańców nie słabnie i na bieżąco obserwują wszelkie poczynania na placu budowy. Zdjęcia wykorzystane w tym numerze zostały zrobione w dniu 16 października przez Pana Ryszarda, który zaniepokojony był „klockami budowlanymi nie powiązanymi z gruntem...”
Oceń artykuł
Autor: kasa | Czwartek 24 października 2019 | 001 4685
ag
29-10-2019, 22:11
IP: 91.232.175.244
Faktycznie jakieś tam jajca. Pierwotna budowa ok. 3 mln , a naprawa 1 mln. Firma ta sama, co teraz chce ukryć !
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem