Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

20 JUBILEUSZ HOSPICJUM IM. ŚW. WOJCIECHA W KWIDZYNIE

Hospicjum to miejsce, w którym pacjenci otoczeni opieką mogą przygotować się na koniec życia. Wiadome jest jak dla chorego, cierpiącego, często samotnego człowieka ważna jest pomoc i wsparcie drugiego człowieka. A to właśnie w hospicjum pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę medyczną, ulgę w bólu i cierpieniu oraz na wsparcie psychiczne w otoczeniu życzliwych ludzi.

 

Powstali, aby pomagać

Idea opieki hospicyjnej sięga swoimi korzeniami do ubiegłych stuleci, do przydrożnych domów gościnnych dających schronienie w podróży i na czas choroby. Nazwa hospicjum pochodzi z łacińskiego słowa „hospitium” - gościna.

Twórczynią nowoczesnej formuły opieki hospicyjnej jest Cecily Saunders, angielska pielęgniarka, która w 1967 r. w Londynie stworzyła pierwsze hospicjum dające schronienie ludziom potrzebującym pomocy w nieuleczalnej chorobie. W okresie kolejnych dziesięcioleci ruch hospicyjny rozwinął się w całej Europie.

Opieka hospicyjna w Polsce ma swój początek w 1978 r., kiedy to grupa ludzi zainspirowanych przykładem dr Saunders, postanowiła stworzyć Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Pierwsze instytucje powstały w Krakowie oraz Gdańsku i przyczyniły się do rozwoju wolontariatu hospicyjnego.

 

Kwidzyńskie początki

Hospicjum stacjonarne rozpoczęło swoją działalność w 1999 r., lecz pierwsze wizyty domowe pielęgniarek i lekarzy u osób z chorobą nowotworową rozpoczęły się trzy lata wcześniej. W 1997 r. narodziła się idea utworzenia hospicjum stacjonarnego.

„Mając na uwadze potrzeby chorych znajdujących się w terminalnej fazie choroby nowotworowej, jak również zaangażowanie ludzi chcących nieść samarytańską pomoc tym chorym, powołuję z dniem 19 kwietnia 1998 r. a więc w niedzielę Miłosierdzia Bożego Hospicjum Kwidzyńskie im. Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika z siedzibą przy ul. 11 Listopada 28. Wyrażając radość z powstania tak potrzebnej instytucji z serca błogosławię” - tymi słowami dekretu 19 kwietnia 1998 r., ówczesny biskup elbląski Andrzej Śliwiński powołał do życia kwidzyńskie hospicjum.

Zatem placówka formalnie zaczęła funkcjonować 3.01.1999 r., w pokoszarowym budynku przy ul. 11 Listopada 28. Wówczas jej dyrektorem został ks. Wojciech Kruk, a zastępcą do spraw medycznych doktor Ireneusz Niziołek. Od 1.05.2005 r. do 31.03.2008 r. obowiązki dyrektora hospicjum pełnił specjalista chorób wewnętrznych lek. Paweł Pałdyna. Następnie Alicja Łyżwińska (1.04.2008 r. – 01.05.2014 r.), Katarzyna Wolanowska (2.05.2014 r. – 21.03.2019 r.) a od 22.03.2019 r. Tomasz Morus.

Hospicjum do 2005 r. działało w ramach Caritas Diecezji Elbląskiej. Od tego czasu prowadzone jest przez Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które od razu podjęło decyzję o rozpoczęciu budowy nowego budynku dla hospicjum. W skład pierwszego zarządu kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych wchodził prezes Ireneusz Niziołek, wiceprezes Elżbieta Buchowiecka oraz skarbnik Bogusław Franckowski.

W połowie grudnia 2006 r. został oddany do użytku nowy oddział opieki paliatywnej przy ul. Malborskiej. Po 11 latach dla zapewnienia opieki dla większej liczby potrzebujących, we wrześniu 2017 r. rozpoczęto rozbudowę hospicjum.

 

Aktualny stan

Choć wobec choroby wszyscy są równi, to poprawa komfortu pod koniec życia, jest bardzo ważna a opieka paliatywna powinna być realizowana w przyzwoitych warunkach.

- Obiekt spełnia wszelkie wymagania pod względem bezpieczeństwa, sanitarnym i pod każdym względem medycznym, którym powinien odpowiadać – informuje dyrektor Tomasz Morus. - Opieka hospicyjna prowadzona jest zarówno w placówce, jak i w domu chorego. W 2018 r. przyjęto do hospicjum stacjonarnego 200 chorych, natomiast w domowym opiekowano się 324 pacjentami.

Nad utrzymaniem możliwie najwyższej jakości życia pacjentów czuwa wykwalifikowana kadra medyczna: 4 lekarzy, 13 pielęgniarek, 2 psychologów, 2 rehabilitantów, 4 opiekunki medyczne oraz 2 salowe. Poza specjalistyczną opieką medyczną zapewnione jest także wsparcie duchowe, którego udziela ks. Czesław Pachałko.

Obecna powierzchnia budynku pozwala na przyjęcie 19 pacjentów, którzy do dyspozycji mają 10 sal.

- Sale są dwuosobowe, jasne i przestronne, w każdej z nich znajduje się łazienka. Są też pomieszczenia techniczne oraz socjalne. Na poddaszu budynku stworzyliśmy dwa pokoje dla rodzin odwiedzających swoich bliskich. Jest również sala konferencyjna, w której spotykają się wolontariusze i personel – przybliża prezes Bogusław Franckowski. - Dla pacjentów i ich rodzin stworzyliśmy pokój dzienny będący miejscem wyciszenia. Kaplica została przeniesiona do nowego miejsca, w którym poza ołtarzem znalazła się także przestrzeń dla osób uczestniczących w nabożeństwach prowadzonych przez ks. Czesława. Poza budową nowego obiektu, wyremontowaliśmy także starą część hospicjum. Plac przed budynkiem został utwardzony i pełni obecnie rolę parkingu, a podczas organizowanych wydarzeń jest także miejscem spotkań. W części rekreacyjnej znajduje się ogród i altana.

 

Nieoceniona jest działalność wolontariuszy, którzy bezinteresownie ofiarowują swój czas i działania na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat w kwidzyńskim hospicjum powstał 7.02.2017 r.

- Wolontariat hospicyjny to szczera gotowość pomocy drugiemu człowiekowi na salach i przy łóżkach chorych. Rolą wolontariusza jest towarzyszenie choremu, pomoc w pielęgnacji lub karmieniu, wspólny spacer czy po prostu trzymanie za rękę. Wolontariusze to nie tylko osoby formalnie działające w strukturach hospicjum, ale także bliscy chorych, uczniowie, nauczyciele, osadzeni z kwidzyńskiego zakładu karnego i wiele innych osób, dzięki pracy których możemy się rozwijać i organizować kolejne wydarzania – wyjaśnia Marzena Szarłan, koordynatorka wolontariatu hospicyjnego.

Obecnie w hospicjum działa 25 wolontariuszy a ich grono stale się powiększa.

- Jest to ciężka praca. Wymaga dużo cierpliwości i empatii. Ale myślę, że chyba nic nie daje większego zadowolenia i potwierdzenia właściwego wyboru „kariery” wolontariackiej niż zapewnienie godnego odejścia człowiekowi umierającemu - powiedziała Magda Dąbrowska,  wolontariuszka.

Wspieraniem finansowym bieżącej działalności hospicjum oraz pełnieniem roli organu prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych (Bogusław Franckowski – prezes, Marzena Szarłan – wiceprezes, Jadwiga Zając – skarbnik). Towarzystwo powstało w celu gromadzenia środków potrzebnych do opieki nad pacjentami. Członkami wspierającymi to działanie są: Miasto Kwidzyn, Powiat Kwidzyński oraz Gmina Sadlinki. Hospicjum działa w ramach kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Towarzystwo jest organizatorem m.in. działań pod nazwą „Pola Nadziei” oraz akcji „Znicz za serce”. Aranżuje konkurs plastyczny pod tytułem „Anioł Nadziei”, który ma na celu rozpowszechnienie idei wolontariatu oraz uwrażliwienie młodych ludzi na istotę ludzkiego cierpienia. Prowadzona jest również akcja, która zachęca do odpisania 1 proc. od podatku.

 

Na każde jutro

Istotą opieki paliatywnej do dziś jest roztaczanie nad chorym opieki, która okrywa i chroni niczym płaszcz (palium).

- Dzięki naszemu hospicjum Kwidzyn zalicza się do tych ośrodków, którym bliskie są problemy ludzi nieuleczalnie chorych. To tutaj okazuje się wsparcie potrzebującym, towarzyszy w cierpieniu i ogranicza cierpienie. 20 lat istnienia kwidzyńskiego hospicjum obfitowało w wiele trudnych momentów, jednak determinacja z jaką zapisywano karty tej historii jest godna podziwu. A minione lata udowodniły, że placówka ta jest potrzebne i dobrze służy mieszkańcom miasta i powiatu – przyznaje dyrektor ds. medycznych Katarzyna Wolanowska.

Oceń artykuł
Autor: eska | Poniedziałek 17 czerwca 2019 | 001 5191
Zuzanna
15-07-2019, 18:00
IP: 159.205.35.207
Kolejny artykuł o hospicjum. Zdjęcia, imprezy, zbiórki. To wydawałoby sie w szczytnym celu. Szkoda tylko,
że nie wszyscy wiedzą, że niewiele z tych pieniędzy trafia bezpośrednio dla chorego.
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem