Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Wolny rynek

NIEZNANY TERMIN PRZYWRÓCENIA POCIĄGÓW

W poprzednich publikacjach informowaliśmy o kłopotach przy modernizacji linii kolejowej Malbork – Kwidzyn – Gardeja. Problem z płatnościami dla podwykonawców został rozwiązany. Pomimo tego nasza redakcja zadała PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolejne pytania, dotyczącego tak ważnego dla mieszkańców Kwidzyna tematu.

 

Spółka NDI razem z PPM-T realizują wartą 212 milionów złotych modernizację linii 207 z Malborka do Gardei. W ostatnim czasie pojawiły się alarmujące informacje o zagrożeniu planowanego terminu.  

 

Pytania do PLK  

- Jaki podmiot/podmioty realizuje obecnie zadania na kontrakcie modernizacji LK207. Czy jest to wciąż konsorcjum NDI-PPMT czy prace przejęła spółka PPMT?

- Jaki jest łączy stopień zaawansowania prac na linii LK207 wyrażony w procentach zgodnie z ostatnim złożonym przez wykonawcę miesięcznym raportem a jaki wynika z raportu złożonego przez inżyniera kontraktu.

- Prosimy o przesłanie elektronicznej kopi ostatniego miesięcznego sprawozdania z realizacji prac na LK207, przesłanego zarówno przez konsorcjum realizujące kontrakt jak i inżyniera kontraktu.

- Jaki był deklarowany przez konsorcjum termin zakończenia prac wynikający z zawartej umowy a jaki jest deklarowany obecnie.

- W jakim okresie, zgodnie z zawartym kontraktem, miała być wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa a w jakim okresie rzeczywiście nie są prowadzone przewozy kolejowe?

- Kiedy planowane jest zakończenie kolejowej komunikacji zastępczej i przywrócenie normalnego ruchu pociągów?

- Co jest powodem powstałych opóźnień w realizacji kontraktu?

- Jakie działania korekcyjne i zapobiegawcze zostały podjęte przez konsorcjum i zamawiającego w celu uśnięcia powstałych problemów w realizacji kontraktu?

- W jakiej łącznej wysokości zostały zrealizowane płatności do dostawców i podwykonawców na w/w kontrakcie i jaki to procent ogólnej wartości kontraktu?

- W jakiej łącznej wysokości (na jaką kwotę nett i brutto) są w chwili obecnej roszczenia dostawców i podwykonawców wobec konsorcjum NDI-PPMT.

- Kiedy planowane jest zakończenie realizacji kontraktu w stopniu umożliwiającym realizację przewozów kolejowych.

- Czy wspomniane perony na stacjach i przystankach zostały przez zmawiającego odebrane i nie ma uwag co do jakości wykonanych prac? Prosimy o przesłanie kopii protokołu odbioru peronu nr 2 w Kwidzynie, w którym potwierdzacie Państwo odebranie inwestycji bez wad lub ze stwierdzonymi uchybieniami.

- Prosimy o informację, czy i kiedy planowane jest wykonanie remontu wiaduktu nad drogą DK55 w miejscowości Brachlewo.

- Prosimy o informację kiedy planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego oraz w jakim okresie planowane jest realizowanie modernizacji odcinka Gardeja – Grudziądz.

- Czy w związku z szeregiem wątpliwości związanych z realizacją w/w kontrakt planujecie Państwo zorganizowanie konferencji prasowej w Kwidzynie, która wyjaśniłaby wszelkie obawy mieszkańców i lokalnych wykonawców? Kiedy planowana jest taka konferencja?  

 

Odpowiedź nadesłana do redakcji  

- Poniżej odpowiedzi na Państwa pytania i stanowisko spółki w sprawie prac na linii kolejowej nr 207. Jeżeli wymagane jest uszczegółowienie niektórych kwestii, bardzo proszę o skorzystanie z trybu dostępu do informacji publicznej – poinformował nas Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Prace na projekcie są kontynuowane. PPM-T pracuje m.in. na wiadukcie nad linią nr 9. Trwa również budowa nowego przejścia podziemnego na stacji Kwidzyn, które połączy perony z budynkiem dworca. W dalszym etapie zaplanowano remont szlaku z Gardei do Kwidzyna oraz przebudowę stacji Sztum.  

Z inicjatywy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 16 maja zorganizowano spotkanie w związku z sygnałami od podwykonawców, o zaleganiu z płatnościami przez NDI S.A., lidera konsorcjum, wykonującego prace, na linii nr 207 Malbork – Gardeja.  

Wyjaśniono sposób realizacji zaległych płatności. Pierwsze wypłaty dla podwykonawców, w ramach solidarnej odpowiedzialności, zostały zrealizowane już 20 maja. Dotychczas wypłacono podwykonawcom około 3,8 mln zł.  

Umowę na realizację zadania dla odcinka Gardeja – Malbork podpisano 12 maja 2017 r. Wartość projektu to 212 mln zł netto. Roboty rozpoczęły się z końcem 2017 roku. Zakończenie projektu zaplanowano w IV kwartale 2019 roku. Obecnie szczegółowo analizujemy zakres wykonanych prac i tych potrzebnych do wykonania, co pozwoli określić termin przywrócenia pociągów na linię.  

Przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą krajową nr 55 w Brachlewie będzie wspólnym przedsięwzięciem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PLK. Inwestycja znajduje się na etapie projektowania. Dla rewitalizacji odcinka Gardeja – Grudziądz jest opracowane studium wykonalności. Realizacja inwestycji jest możliwa po zapewnieniu finansowania.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Piątek 14 czerwca 2019 | 003 9599
Obserwator
15-06-2019, 21:29
IP: 89.229.215.5
Stan zaawansowania remontów dróg do Kwidzyna dowodzi o bezradności i niekompetencji Starostów. ( myślę o drodze do Prabut
oraz połączeniu kolejowym )
gapa
27-06-2019, 11:38
IP: 91.232.175.244
Politycznie napisze: niech nam żyje pis i podległe mu instytucje !
Może lepiej rozebrać !
Dzep
13-07-2019, 12:11
IP: 5.173.128.66
Fajnie że zainteresowaliście się tematem bo nikt o tym nie pisze. Te odpowiedzi są dość wymijające ale dobrze że tos na nich naciska, fajnie jakby to przyniosło jakiś efekt. Na razie ja jako pasażer czuję się oszukany, co chwila odkładane na później terminy otwarcia, pogorszenie oferty, czasu przejazdy...
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem