Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

ŚMIECI I NIEZADOWOLENI MIESZKAŃCY

W Kwidzynie nowe i wyższe średnio o 66 procent opłaty za odbiór śmieci obowiązują już od 1 maja. To pokłosie podwyżki opłaty środowiskowej, rosnących kosztów paliw, energii i pracy. Jednak również to następstwo wyższej kwoty osiągniętej w przetargu na odbiorcę odpadów komunalnych. Czy tak musiało się stać? Burmistrz zaproponował, aby o tym, ile mieszkańcy zapłacą za wytworzone odpady, decydowało zużycie wody w gospodarstwach domowych. Rada miasta zdecydowała o przyjęciu takiego wariantu, ale uczyniła to jedynie głosami koalicji PKO-SLD. Opozycja stanowczo protestowała.

Jak głosowali radni?

 

Do zarządców nieruchomościami zgłasza się coraz więcej niezadowolonych mieszkańców. Pan Janusz wziął sprawę w swoje ręce i skierował do Rady Miejskiej w Kwidzynie skargę na burmistrza i zastosowanie niesprawiedliwych zapisów przyjętych uchwałą. Oto cała treść tej skargi:  

 

SKARGA

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego składam skargę na Burmistrza Miasta Kwidzyna.  

Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonywanie zadań, przez Burmistrza Miasta Kwidzyna i podległe jemu służby, przy opracowywaniu i przedłożeniu Radzie Miasta nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek takiej opłaty. Odbyło się to bez poszanowania konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, bowiem za podstawę rozliczenia mieszkańców uznano ilość zużycia wody w gospodarstwie domowym za rok poprzedni. Bez żadnych konsultacji społecznych i wcześniejszego poinformowania mieszkańców, że ilość zużytej przez nich wody w roku 2018 będzie miała wpływ na wysokość opłat za śmieci w roku 2019.    

Uzasadnienie

Organ wykonawczy gminy bez poszanowania konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej przygotował i przedłożył Radzie Miejskiej w Kwidzynie projekt uchwały „W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, który zawierał nienależycie przygotowaną analizę kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów i w konsekwencji doprowadził do uchwalenia przez radnych w dniu 28 marca 2019 r. unormowań, które w sposób oczywisty naruszają interes mieszkańców Kwidzyna.  

Rada Miejska w Kwidzynie bezrefleksyjnie przyjęła jedyną zgłoszoną i przygotowaną przez Burmistrza propozycję, która ukierunkowana została na przerzucenie wszelkich kosztów, nieszczelnego systemu odbioru odpadów komunalnych, jedynie na mieszkańców. Kwidzyniacy zupełnie nieświadomie pobierali dla swoich potrzeb wodę w roku 2018, której ilość stała się obecnie podstawą do naliczania opłat za zupełnie inną usługę.  

Abstrahując od tego, że sposób naliczania opłat za wywóz odpadów uzależniony od zużycia wody nie służy lepszemu zaspokajaniu potrzeb ludności i nie ma bezpośredniego związku z wytwarzaniem śmieci, to najważniejszą kwestią pozostaje błędne przyjęcie za bazę naliczeń okresu roku 2018 bez żadnego uprzedzenia. W tym czasie mieszkańcy Kwidzyna nie dysponowali nawet najmniejszą wiedzą o zamiarach wprowadzenia przez samorząd tak rewolucyjnej metody. W ten sposób pozbawiono ich opomiarownia tzw. „wody gospodarczej” i innych niedoborów powstałych z faktu rozliczania się zarządcy z mieszkańcami. Dopiero teraz spora rzesza mieszkańców zaczęła instalować dodatkowe podliczniki zużycia wody, które urealnią ilość pobieranej wody w poszczególnych gospodarstwach, ale przyniesie to wymierny efekt dopiero w kolejnym roku rozliczeniowym. Od 1 maja do 31 grudnia br. mieszkańcy poniosą niewspółmiernie wysokie i niesprawiedliwe koszty opłat za odbiór odpadów.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Czwartek 2 maja 2019 | 003 7332
gapa
04-05-2019, 11:49
IP: 37.47.39.204
Jak rzadko się z Panem Redaktorem zgadzam to w tym przypadku ma 200% racji !
Beznadziejna, niesprawiedliwe uchwała !
Marek Sidor
04-05-2019, 18:35
IP: 46.169.246.5
Coś mnie się zdaje, że coraz częściej będziemy się zgadzali w ocenie bieżących poczynań kwidzyńskiego samorządu. To konsekwencja całkowitego upolitycznienia każdej dziedziny naszego życia i braku poszanowania dla merytorycznych działań opozycji.
kowalski
05-05-2019, 23:58
IP: 89.229.214.15
Konstytucja jest tylko wtedy, gdy władza z niej korzysta. Gdy zwykły obywatel powołuje się na konstytucję i pokazuje, że władza winna jest mu to czy tamto, to jest wariatem, psychopatą albo terrorystą. A durni ludzie popierali zadymy organizowane przez koderastów i platfusiarzy. Tfu.
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem