Czwartek 5 sierpnia 2021 | Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > Wstępniaki

UDAJĄ, ŻE TEGO NIE MA (WSTĘPNIAK)

Marek SidorDziałania i uchwały rady gminy, które preferują przy wyborach lub ustalaniu składów osobowych komisji rady tylko określone grupy lub niektórych radnych, pozbawiając innych możliwości aktywnego działania w komisji w ogóle, należy ocenić jako niezgodne z zasadą równości radnych jako reprezentantów mieszkańców gminy, a w szczególności z art. 23 i art. 24 ustawy o samorządzie terytorialnym” - wyrok NSA z 17 lutego 1995 r., sygn. akt SA/Wr 54/95.  

Na początek przytoczyłem rozstrzygnięcie, które co prawda zapadło bardzo dawno, ale przez wiele lat nic w stosownych przepisach nie uległo zmianie. Dopiero ostatnia nowelizacja poszła w kierunku zapewnienia większej jawności i transparentność procesu wyborczego, wzmocnienia roli obywateli oraz wzmocnienia pozycji i siły opozycji w samorządzie. Niestety, w naszym Kwidzynie nie liczą się takie fakty a obowiązuje „prawo silniejszego”, czyli sztucznie wykreowanej koalicji (PKO-SLD), która drwi sobie z obowiązujących norm i wszystko robi, aby działania radnych opozycji (Kwidzyniacy, PiS) sprowadzić na margines.  

Żeby było śmieszniej, to są w większości ci sami ludzie, którzy na innej płaszczyźnie walczą o właściwe traktowanie opozycji przez większość parlamentarną. Czynią to aktywnie podczas wielu protestów i nie zauważają, iż „syndrom tyranii” ma się dobrze pod samym nosem. Takie są „uroki” polityki, która zabija wszelkie oddolne ruchy i narzuca pozostałym swój punkt widzenia.  

Radny, jako funkcjonariusz publiczny podlega szczególnym przepisom, które zapewniają mu ochronę i określają niezbywalne uprawnienia. Zmieniona ustawa o samorządzie gminnym stwierdza, że w wykonywaniu swego mandatu radny ma prawo (jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób) do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych (z zachowaniem jednak przepisów o tajemnicy prawnie chronionej). Wydaje się, że te ustawowe zapisy również nie przypadły do gustu „kwidzyńskiej większości” i obserwujemy próby sprowadzenia roli radnego do poziomu zwykłego obywatela. Summa summarum... o wszystko trzeba walczyć.

Oceń artykuł
Autor: Marek Sidor | Poniedziałek 29 kwietnia 2019 | 000 7555
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem