Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Kultura > Promocja

KONKURS MUZYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy na konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz muzycznych ognisk i kół, szkół prywatnych a także samouków, których łączy pasja do muzyki i gra na instrumentach. Organizatorem konkursu jest Fundacja Phasma – Music.

 

Głównym celem konkursu jest propagowanie idei gry na instrumentach wśród uczniów szkół podstawowych Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego, zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania talentów muzycznych. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci, wymiana doświadczeń oraz prezentacja młodych talentów i promocja wyróżniających się wykonawców w projekcie „III Kwidzyńska Wiosna Muzyczna”.  

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla instrumentalistów i ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wypełni kartę zgłoszenia do konkursu (www.phasma-music.com). A także musi posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie. Zgodę wraz z kartą zgłoszenia uczestnik musi dostarczyć w terminie organizatorowi. Karty zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie, do 10 kwietnia (data wpływu zgłoszenia), drogą elektroniczną e-mail: suwka1960@gmail.com.  

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 7-9 lat oraz 10-14 lat. Udział mogą wziąć soliści, duety i zespoły (od 3 do 5 wykonawców), grający na dowolnych instrumentach muzycznych. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną (w przypadku przekroczenia limitu wiekowego zostanie wycofany z konkursu).

Uczestnicy przygotowują jeden utwór instrumentalny na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym. Organizator zapewnia pianino cyfrowe Yamaha. W przypadku gry na pianinie cyfrowym nie wolno korzystać z dyskietek i sekwencerów, a jedynie wykorzystywać możliwości instrumentu w grze „na żywo”.

W przypadku gry na instrumencie monofonicznym (flet, skrzypce itp.) proponowany program można przedstawić z towarzyszeniem instrumentu akompaniującego lub podkładu na CD, pendrive. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

Ustalenie kolejności występowania uczestników nastąpi przed konkursem w drodze losowania. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Każdorazowa zmiana przekazana będzie drogą elektroniczną na podany adres email. Przypadki nieobjęte regulaminem i ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie organizator.

Przesłuchanie odbędzie się 25 kwietnia, w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada 13, w godzinach popołudniowych. Dokładny czas podany zostanie drogą elektroniczną na 7 dni przed konkursem.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Na zakończenie laureaci otrzymają nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy okolicznościowe dyplomy. Jury może przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe w zależności od środków uzyskanych od sponsorów oraz wyróżnienia i nagrody dla najlepszych uczestników.

Koncert finalistów i wręczenie nagród odbędzie się 25 kwietnia, o godz. 19-ej na Zamku w Kwidzynie. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.  

 

Kryteria oceny

Biegłość, technika i swoboda gry. Wykorzystanie możliwości brzmieniowych instrumentu. Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika. Wyobraźnia i fantazja wykonawcza.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, który znajduje się na stronie www.phasma-music.com

Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Kubiak – tel. 504 042 756

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Poniedziałek 15 kwietnia 2019 | 000 2654
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem