Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

PODPISANO LIST INTENCYJNY WS. BUDOWY OBWODNICY, TZW. „DUŻEJ”

W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, w dniu 19 marca przedstawiciele wszystkich kwidzyńskich samorządów podpisali list intencyjny ws. budowy dużej obwodnicy, która miałaby połączyć rondo w Baldramie (prowadzące kierowców na most przez Wisłę) z Dankowem i dalej z Bądkami (częściowo przez istniejącą już tzw. małą obwodnicą). Argumentem za jej budową jest przekierowanie ruchu samochodowego poza miasto.

 

Przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu kwidzyńskiego podpisali list intencyjny, który jest po latach pierwszym krokiem na drodze budowy obwodnicy bardzo potrzebnej dla Kwidzyna.

Warto przypomnieć, że pomysł obwodnicy liczy ponad 15 lat. A pierwsze rozmowy na jej temat rozpoczęły się w 2002 roku, gdy samorząd z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podpisał porozumienie o współpracy w kwestii realizacji tej inwestycji, która jak się okazało przekraczała możliwości finansowe. W 2004 r. powstała koncepcja przygotowana przez projektantów z firmy Lafrentz.

Podczas prezentacji burmistrz Andrzej Krzysztofiak przybliżył dokument z 30 listopada z 2004 r., który uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych działającej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Bez pozytywnej opinii żadna inwestycja nie jest realizowana. KOPI odbyło swoje posiedzenie w Kwidzynie, była wizja lokalna. Zakończyło to się uchwałą KOPI, której treść brzmi – przyjąć studium lokalizacji dla wschodniej obwodnicy Kwidzyna, pod warunkiem uwzględnienia ocen zawartych w pkt. 2 od 1 do 10 (wcześniejsze kolizje z przesyłem prądu i gazu). Zniknęły problemy dotyczące uwarunkowań urbanistycznych, bo w odpowiednim czasie trzy samorządy na to zareagowały. Te punkty (kolizji) zniknęły, więc w istocie nie ma powodów, dla których ta inwestycja nie mogłaby się rozpocząć – powiedział burmistrz Andrzej Krzysztofiak. - Myślę, że celowym jest dzisiejsze podpisanie porozumienia, bo to pokazuje, że nam wszystkim na tej inwestycji zależny.

 

Finansowe wyzwanie

Obwodnica miałaby połączyć rondo w Baldramie (gm. Kwidzyn), które poprowadzi kierowców na most przez Wisłę z Dankowem i dalej ze wsią Bądki (gm. Gardeja), częściowo poprzez istniejącą już „małą” obwodnicą i tereny gminy wiejskiej Kwidzyn.

Trasa obwodnicy ma liczyć ok. 8 kilometrów, na której będzie musiało powstać 8 obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, skrzyżowania a nawet tunel). Największą budowlą miałby być most nad rzeką Cyganówką, który ze względu na rzeźbę terenu liczyłby prawie 300 m długości i 24 m wysokości. Do tego dochodzi most nad Liwą, tunel pod torami linii kolejowej Kwidzyn – Prabuty. Niestety, te obiekty tworzą największe koszta. Przypominamy, że wstępne szacunki przedstawiono przed 15 latami.

- Po starych cenach wychodzi około 100 milionów zł. Np. długi wiadukt nad Cyganówką to w tamtych cenach koszt 36 mln zł. Druga inwestycja nad rzeką Liwą to 20 mln zł – zwraca uwagę burmistrz Kwidzyna.

Jednak dzisiaj już wiadomo, że będą to dużo większe wydatki. Inwestycję „dużej” obwodnicy będzie można sfinansować jedynie ze środków budżetu państwa, czy też przy udziale środków unijnych. Lecz do tego pierwszego potrzebna jest decyzja rządu. Starosta Jerzy Godzik podkreślał, że samorządowcy postarają się, aby inwestycja zyskała wsparcie władz województwa pomorskiego, poprzez uwzględnienie jej w strategii rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030.

 

Cdn...

- List intencyjny, który dzisiaj podpisaliśmy przypomni decydentom, że coś już jest zrobione, że gminy nie czekały. Będziemy przypominali o tym politycznie lobbując – powiedział Krzysztofiak.

Czy to wystarczy – czas pokaże. Samorządowcy na pytanie, jak długo przyjdzie nam czekać na obwodnicę - odpowiadali z uśmiechem na twarzy że... mają nadzieję, że będą jeszcze wtedy żyli.

Przypomnijmy, że starania o most miały podobny scenariusz. Najpierw narodził się pomysł, potem wiele, wiele lat oczekiwań.

- Mam nadzieję, że będzie krócej. To co nam się wydawało nierealne, stało się realne, dzięki zabiegom politycznym i naszym staraniom. Wielu mówiło, że tego mostu nie będzie... a on jest. Wielu mówi, że tej obwodnicy nie będzie... a ona będzie – optymistycznie podsumował burmistrz Kwidzyna.


LIST INTENCYJNY

„My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu powiatu kwidzyńskiego, mając na celu wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy powiatu kwidzyńskiego i jego gmin oraz województwa pomorskiego wyrażamy zdecydowane poparcie dla realizacji obwodnicy miasta Kwidzyna. Podkreślamy, iż powyższe zadanie uwzględnia oczekiwania i postulaty zgłaszane w tym zakresie przez mieszkańców naszego powiatu, samorządy oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Uważamy, iż realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej powiatu i gmin oraz województwa poprzez poprawę spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego. Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi usprawnienie połączeń pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi ośrodkami rozwojowymi, do których Kwidzyn jest zaliczany. Budowa obwodnicy jest szczególnie istotna dla gmin naszego powiatu, w tym dla miasta Kwidzyna, który stanowi ważne centrum rozwoju gospodarczego dla południowo-wschodniej części województwa. To uprzemysłowione i jednocześnie bardzo istotne zaplecze przetwórcze dla rolników powiatu i regionu. Jesteśmy przekonani, iż realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości podróżowania, zwiększenia przepustowości i jakości połączeń transportowych oraz wzmocnienia spójności powiatu. Miasto Kwidzyn – intensywnie zamieszkałe – zostanie odciążone od ruchu tranzytowego. W szerszym aspekcie nastąpi także poprawa dostępności do portów i lotnisk dla naszych mieszkańców, co w obecnym czasie jest bardzo istotne.

Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie to jako element rozbudowy infrastruktury w powiecie przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności pod względem inwestycji i zatrudnienia. Będzie jednocześnie zdecydowanym krokiem na rzecz usuwania barier przestrzennych w przepływie ludzi i towarów, a także ułatwieniem w zakresie dostępności do obszarów inwestycyjnych i gospodarczych oraz odciążeniem układu komunikacyjnego miasta Kwidzyna. Kierując się troską o naszych mieszkańców pragniemy podkreślić, iż bardzo istotne dla nas jest utrzymanie wysokiej aktywności inwestycyjnej kapitału zagranicznego w powiecie kwidzyńskim, co w sposób bezpośredni przekłada się na miejsca pracy.

Z dużą dozą optymizmu przyjęliśmy do wiadomości zapisy ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, który w punkcie Rozwój regionalnej i ponadregionalnej sieci drogowej, koncentruje się na budowie i modernizacji dróg w dostosowaniu do parametrów funkcjonalno-technicznych i standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – redukujących uciążliwość w obszarach zabudowy, w tym wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane poprzez budowę obwodnic – określa - po roku 2020 – m.in. obwodnica Kwidzyna w ciągu drogi nr 55. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację ustanowiono Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

Dodatkowym argumentem za podjęciem tej inwestycji jest także fakt, że wiele działań już podjęto w ciągu minionych lat, w które zaangażowane były samorządy powiatu kwidzyńskiego. W latach 2002-2004 GDDKiA podpisała porozumienie, a następnie umowę z miastem Kwidzyn w sprawie sporządzenia, wykonania i sfinansowania prac studialno-koncepcyjnych obwodnicy. Dzięki temu powstała wielobranżowa koncepcja budowy obwodnicy. Wydano wspólnie na ten cel ponad 746 tys. zł. Ponadto planowana obwodnica została uwzględniona w dokumentach planistycznych gmin: Kwidzyn, Gardeja, oraz miasta Kwidzyn. Agencja Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) zadeklarowała przekazanie pod tą inwestycję gruntów należących do Skarbu Państwa.

Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, iż istnieje konieczność realizacji przedmiotowego zadania, natomiast ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania działań w tym zakresie jest wysokie. Dlatego też wyrażamy zdecydowane poparcie dla tej bardzo istotnej inwestycji, która jest jednym z najważniejszych obecnie dla nas przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym”.

Pod listem podpisali się: Jerzy Śnieg - Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Jerzy Godzik - starosta, Mariusz Wesołowski - przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie, Andrzej Krzysztofiak - burmistrz Kwidzyna, Piotr Spaczyński - przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, Dariusz Wierzba - wójt Gminy Kwidzyn, Włodzimierz Wiśniewski - przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prabuty, Marek Szulc - burmistrz Prabut, Zbigniew Duszyński - przewodniczący Rady Gminy Gardeja, Kazimierz Kwiatkowski - wójt Gminy Gardeja, Kazimierz Zima - przewodniczący Rady Gminy Ryjewo, Sławomir Słupczyński - wójt Gminy Ryjewo, Jarosław Gutmański - przewodniczący Rady Gminy Sadlinki, Elżbieta Krajewska - wójt Gminy Sadlinki.

Oceń artykuł
Autor: eska | Poniedziałek 1 kwietnia 2019 | 002 11134
Kowalski
02-04-2019, 23:48
IP: 89.229.214.15
Czy ktoś policzył średnią dobową liczbę pojazdów jadących tranzytem przez miasto drogą 55? Czy jest to 100, 200, 300 czy 3000 pojazdów? Jaki jest ich tonaż? W jakich godzinach jest największe natężenie ruchu tranzytowego? W jakich godzinach są w mieście korki? Czym są spowodowane? Na dwa ostatnie pytania odpowiedź znam. Korki są w godzinach łamania zmian w zakładach i w porach, gdy rodzice gremialnie odwożą dzieci do i ze szkół. Dziś gówniarzeria to same kaleki. Chodzić nie potrafią. Wozić ich trzeba. Odpowiedź na pozostałe pytania pozwoli nam poznać jaki jest sens wydania biliona zł na obwodnicę. Jak ktoś nie musi, to DK55 nie jedzie. Dlaczego? Bo droga jest wąska, kręta, dużo obszarów zabudowanych i ograniczeń prędkości. A jeśli kogoś boli ruch do IP to wystarczy odcinek Baldram - Górki.
Rowerzysta
03-04-2019, 19:11
IP: 89.229.215.5
Proponuję w pierwszej kolejności rozliczyć przebudowę drogi Kwidzyn Prabuty. Marszałek z Gdańska wybrał wykonawcę ze Starogardu, który terminy ma gdzieś.
Szanowne lokalne władzunie zajmijcie się w pierwszej kolejności swoim terenem i realiami.
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem