Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

OŚWIADCZENIE RADNYCH PIS

Wydarzenia ostatnich tygodni w Radzie Miejskiej w Kwidzynie obnażyły kruchość podstaw funkcjonowania naszego samorządu lokalnego. Do podstawowych reguł demokracji należy tolerancja różnic, a także przestrzeganie zasady rządów większości przy zachowaniu praw mniejszości.  

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie stosowali żadnych metod obstrukcji podczas pierwszej sesji rady miasta. Opuściliśmy salę obrad po ogłoszeniu przez Radnego Seniora przerwy w obradach. Było to w pełni uzasadnione obowiązującym (według ówczesnej naszej wiedzy) Regulaminem Rady Miasta. Dzisiaj jak się okazało radni PKO odwołują się do opinii RIO, która stoi na stanowisku, że regulamin nie stanowi aktu prawa miejscowego, ponieważ nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Reprezentanci Platformy Obywatelskiej w naszej radzie chcą bawić się w kruczki prawne. Nic jednak nie zmieni faktu, że nie tak dawno temu, bo w czerwcu 2017 roku Rada Miasta Kwidzyna przyjęła ten regulamin, w szczególności zmieniając uprawnienia przewodniczącego obrad do przerwania sesji bez podania przyczyn w brzmieniu proponowanym przez PKO. Dzisiaj radni PKO i SLD pokazują całkowite lekceważenie dla ustanowionego przez siebie i dla siebie prawa. Nic tak nie dewastuje wspólnoty jak lekceważenie ustalonych reguł dla doraźnej korzyści politycznej i materialnej.  

Taką samą pogardę dla wspólnych ustaleń radni PKO-SLD okazali zmieniając zasady wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Kiedy przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 19.11.2018 r. przedstawił zasady głosowania wszyscy radni obecni na sesji je przyjęli, nikt nie protestował. Dopiero kiedy w praktyce okazało się, że są one dla radnych PKO niewygodne, podnieśli krzyk o bezprawnym pozbawieniu radnego możliwości głosowania. Bo okazało się, że nawet kiedy radni PKO-SLD zostali sami bez radnych opozycji nie mogliby wybrać przewodniczącego Rady Miasta w myśl zasad przyjętych 19 listopada 2018 r. Należy wyraźnie podkreślić - dla doraźnej korzyści radni koalicji zmienili reguły w czasie trwania wyboru przewodniczącego rady!!!  

W wyborach samorządowych poparło nas blisko 25 proc. wyborców. Swoim postępowaniem przy powoływaniu prezydium Rady Miasta, ustalaniu składu i powoływaniu przewodniczących komisji radni PKO ostentacyjnie okazują swoje lekceważenie i pogardę dla tych mieszkańców Kwidzyna, którzy na nich nie głosowali. To ewidentny przejaw autorytarnych metod sprawowania władzy.

Trudno mówić o demokracji bez powszechnego dostępu obywateli do rzetelnej informacji!!! Tymczasem poważnym problemem staje się skala i siła manipulacji, którą podają nam władze naszego miasta - w osobach Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz szefa klubu PKO, w której to manipulacji, w sposób znaczący uczestniczy większość lokalnych mediów, próbując stworzyć przy tym pozory pluralizmu i bezstronności.  

Burmistrz Platformy Obywatelskiej wraz ze swoją świtą radnych PKO-SLD decyzjami przewodniczącego Rady Miejskiej - Mariusza Wesołowskiego doprowadził do prawdziwie kuriozalnej sytuacji funkcjonowania rady bez grupy radnych z klubów opozycyjnych. Buta koalicji rządzącej wzięła górę nad rozsądkiem i dobrym obyczajem. 6 grudnia po opuszczeniu sali obrad przez radnych klubów opozycyjnych Platforma Obywatelska wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej dała prawdziwy popis nonszalancji i arogancji władzy. Pozostali na sali obrad radni pogwałcili wszelkie zasady… i dali swoisty pokaz - wybierając spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, według nowych zasad dostosowanych do liczby „szabel”, którymi dysponowali. Oburzali się na łamanie niezbywalnego prawa radnego M. Wesołowskiego do głosowania na siebie samego, ale nie widzieli przeszkód w zwołaniu naprędce posiedzeń kilku komisji, nie informując wcześniej radnych spoza swojego grona o takim zamiarze. Tym samym uniemożliwili radnym klubów opozycyjnych udział w tych posiedzeniach. Pogwałcili tym samym prawo nie tylko radnych, ale i każdego obywatela wstępu na posiedzenia tych komisji. Przebieg sesji bez udziału radnych opozycji pewnie jest marzeniem wielu. Wiemy, że obecna większość w Radzie Miasta nie jest zainteresowana merytoryczna dyskusją. Jednak spektakl jaki zobaczyliśmy - głosowania na komendę, bez słowa dyskusji czy komentarza, przywołuje niechlubne praktyki ustrojów niedemokratycznych, co w wykonaniu obrońców rzekomo zagrożonej praworządności i demokracji - brzmi wyjątkowo fałszywie.  

Grozi nam pat w pracy rady, a radni PKO-SLD konsekwentnie odmawiają rozmów mających na celu porozumienie i wspólne ustalenie zasad współpracy. Znamienne, że winą za obecny stan rzeczy obarczają radnych opozycji, a to właśnie nikt inny tylko właśnie radni PKO są autorami całego zamieszania. Przyzwyczajeni przez wiele lat do niepodzielnego rządzenia, w obliczu zaskakującego głównie dla nich samych wyniku wyborczego, próbują narzucić swoją narrację. Utrata 4 mandatów w stosunku do poprzedniej kadencji rady w sposób znaczący osłabiła ten klub, a przede wszystkim pozbawiła ich większości w radzie, a tym samym samodzielnego decydowania. To była decyzja suwerena, czyli mieszkańców naszego miasta! Tymczasem kwidzyńska Platforma niczym obrażona księżniczka tupie nogą i mocno się dziwi, że inni na to nie reagują. Niedojrzałe podejście radnych PKO może w perspektywie czasu skutkować poważnymi komplikacjami w funkcjonowaniu rady. Apelujemy o odpowiedzialne decyzje.  

Demokracja to rządy większości, ale rządy oparte na poszanowaniu prawa, dobrych obyczajów, kultury politycznej i odmiennych poglądów. Radni Klubu PiS w oparciu o takie wartości chcą budować współpracę z różnymi środowiskami politycznymi w Radzie Miasta Kwidzyna. Mimo złej woli, przemocy politycznej, szykan oraz świadomej manipulacji stosowanych jako jedyna metoda uprawiania polityki przez „nieznaczną” większość w radzie naszego miasta, mimo wszystko będziemy dążyli do budowania współpracy dla dobra mieszkańców Kwidzyna.

Oceń artykuł
Autor: PiS Kwidzyn | Wtorek 12 lutego 2019 | 003 5452
gapa
12-02-2019, 20:03
IP: 91.232.175.244
Jak w Sejmie RP!
Przygania kocioł grnkowi lub odwrotnie !
stand up
05-04-2019, 08:30
IP: 80.51.178.3
Ta władza się zużyła, wypaliła, zgnuśniała i stetryczała oraz obrosła w piórka. Manipulacja prawem, dobrymi obyczajami i zero konsekwencji. To nie wróży nic dobrego.
Luck
10-04-2019, 22:01
IP: 89.229.216.29
Niestety w sprawie budowania współpracy dla dobra mieszkańców tak zwani kwidzyńscy PiSowscy nie są mocni. Liderzy tej grupy bardziej zabiegają o frukty dla siebie. Czy ciążą na nich zobowiązania z podpisanej współpracy koalicyjnej jeszcze z roku 1997?
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem