Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

PRACA: MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

w ZAKŁADZIE KARNYM W KWIDZYNIE.

 

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.  

Miejsce pracy:

- Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn.  

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności:

wykształcenie co najmniej średnie, preferowane średnie budowlane lub elektryczne oraz posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych.  

Oferujemy:

- zatrudnienie oparte o mianowanie (od razu na czas nieokreślony);

- stabilizację zawodową;

- pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku;

- możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika pieniężnego za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości.  

Charakter pracy:

- praca wielozmianowa, posługiwanie się bronią palną, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.  

 

Wymagania:

- minimum średnie wykształcenie

- obywatelstwo polskie;

- zdolność fizyczna i psychiczna do służby;

- niekaralność (osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,  

Dokumenty jakie należy złożyć

- Podanie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega (w podaniu należy podać adres e-mail do kontaktu);

- wypełnioną ankietę personalną (wydrukowaną dwustronnie), (załącznik nr 1 do ogłoszenia do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca),

- kserokopie świadectw pracy lub służby,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,

- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)

- oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)

- szczegółowe informacje oraz ankieta i oświadczenia dostępna jest na stronie:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-mlodszy-referent-dzialu-kwatermistrzowskiego  

 

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ NA PODANY NIŻEJ ADRES:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12,

e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl,

nr tel. 58 323 10 47.

Oceń artykuł
Autor: SW | Poniedziałek 4 lutego 2019 | 000 5568
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem