Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

BURMISTRZ PRZYWOŁAŁ DO PORZĄDKU

Efemeryda to istota, rzecz lub zjawisko nietrwałe. I to określenie jak najbardziej pasuje do kwidzyńskiego marketu Carrefour przy ul. 3 Maja, który w ostatnim czasie wprowadził dwie ciekawe innowacje. Najpierw niespodzianką była strefa płatnego parkowania, a po chwili handlowcy wprowadzili całodobową obsługę swoich klientów. Dosłownie po chwili (zarówno jedno i drugie) rozwiązanie przestało obowiązywać. Od 17 listopada miejsca postojowe są ponownie bezpłatne a od 18 listopada sklep czynny jest tylko do godz. 23.00.

 

O strefie płatnego parkowania pisaliśmy wczesniej. Przypominamy jedynie, że na oficjalnym fanpage kwidzyńskiego sklepu pojawiła się informacja: Szanowni Klienci, odpowiadając na Państwa potrzeby - od dnia dzisiejszego do końca roku tj. w okresie świątecznym nasz parking będzie bezpłatny. Zapraszamy serdecznie na zakupy”.  

 

Uchwała obowiązuje

Kwidzyński Carrefour w dniu 3 listopada poinformował, że jest sklepem otwartym przez 24 godziny, ale już 18 listopada wydano komunikat: „Szanowni Klienci, informujemy, że nasz hipermarket jest otwarty od dzisiaj w godzinach 6:00 – 23:00”. W poszukiwaniu przyczyny kolejnej zmiany poszliśmy śladem wpisu internetowego kwidzynianki: „Przepisy to regulują, poczytajcie uchwały... zamiast siać nienawiść...”.

Rzeczywiście jest taka uchwała Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie czasu otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych zlokalizowanych na terenie miasta Kwidzyna, a w niej zapis: „Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe otwiera się we wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niż o godzinie 5.00 i zamyka się nie później niż o godzinie 23.00”.  

 

Interwencja burmistrza

Zatem sprawa wydaje się być przesądzona i mając za podstawę tylko ten zapis trudno się dziwić, że Burmistrz Miasta Kwidzyna przywołał do porządku zarządzających kwidzyńskim sklepem. Jednak sprawa nie jest już tak oczywista, gdy weźmie się pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który to w swojej sentencji doszedł do wniosku, że gmina nie jest uprawniona do określania godzin pracy sklepów oraz restauracji (barów) działających na jej terenie (wyrok z dnia 24 września 2012 r. sygn. akt. III SA./ Kr 1591/12).

Jego śladem poszły inne orzecznictwa sądów administracyjnych i stwierdziły, że w podjętych przez gminy uchwałach w sprawie ustalenia dni i godzin działania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych - zastosowano jako podstawę regulacje ustawy o samorządzie gminnym, dotyczące upoważnienia rad gmin do stanowienia aktów prawa miejscowego w formie uchwał oraz powołanego na wstępie art. XII § 1 ustawy wprowadzającej kodeks pracy. Sądy stoją na stanowisku, iż w ten sposób przekroczona została delegacja ustawowa.  

 

Przepisy ze starej epoki

Podchwycili to handlowcy, którzy zaczęli wzywać rady miast do uchylania zakazu prowadzenia handlu poza godzinami określonymi przez nie w uchwałach. Uzasadniając to przede wszystkim tym, że samorządowcy powołują się na przepisy dotyczące innej gałęzi prawa – a mianowicie prawa pracy. Według nich przepisy te są pozostałością poprzednio panującego ustroju gospodarczego i ich celem było raczej zapewnienie ochrony pracownikom oraz zapewnienie dostępu do usług handlowych czy gastronomicznych. Oczywiście, innego zdania są samorządowcy, którzy podnoszą, że sporne uchwały funkcjonują od ponad 20 lat a prezydenci i burmistrzowie miast są zobowiązani do zapewnienia spokoju i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców i temu również służą obowiązujące uchwały.

Zatem pozostaje nam przyglądanie się kolejnemu sporowi interpretacyjnemu, gdzie sądy zaczynają opowiadać się zdecydowanie po jednej stronie i uznają, że skargi wnoszone przez handlowców są zasadne. Według nich wprowadzone zróżnicowanie czasu otwarcia sklepów narusza zasadę - wolności działalności gospodarczej. Sądy podkreślają, że wolność gospodarcza gwarantowana w konstytucji nie ma charakteru bezwzględnego, jednak jej ograniczenie może nastąpić tylko w sytuacjach określonych przepisami ustawy zasadniczej.

Pozostaje nam teraz przyglądać się poczynaniom kwidzyńskich rajców, którzy mogą uchylić starą uchwałę, albo ją znacznie zmodyfikować.
Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Niedziela 10 grudnia 2017 | 000 3584
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem