Poniedziałek 2 sierpnia 2021 | Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

MIASTO POTRZEBUJE SPRAWNEGO MONITORINGU

Rozwój monitoringu miejskiego jest bardzo ważną sprawą z punktu wiedzenia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Zwykle przestępczość w monitorowanych rejonach spada znacznie. Niestety, system kwidzyński nie jest aż tak efektywny i w znacznym stopniu nie przyczynia się do poprawy kryminalnych wskaźników. Dlatego konieczne jest jego unowocześnienie i zapewnienie stałej obsługi monitorującej przekazywany obraz.  

 

Kwidzyńska sieć monitoringu była na samym początku tworzona na bazie 4–5 kamer a obecnie jest ich 18. W tym roku jest planowany zakup kolejnych 5. Jednak te pierwsze zainstalowane kamery już kwalifikują się do wymiany. Większym problemem jest bez wątpienia kwestia samego nadzoru.

- Najlepszym rozwiązaniem jest stały dozór. Obecnie doraźny dozór nad monitoringiem sprawuje dyżurny straży miejskiej, ale prowadzone są prace nad powstaniem centrum monitoringu. Ma to być wydzielone pomieszczenie, w którym będzie na stałe zatrudniony pracownik (może to być strażnik miejski, może to być pracownik cywilny). Jego rolą będzie obserwowanie obrazu z kamer i przekazywanie informacji dyżurnemu. Ten z kolei będzie kwalifikował, czy to jest wykroczenie czy przestępstwo i będzie podejmował stosowne działania, bądź wyśle strażników lub przekaże informację do policji – mówił podczas styczniowej sesji rady miejskiej Sebastian Kasztelan, który jednocześnie jest radnym i strażnikiem miejskim.

 

Po co monitoring wizyjny?

W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Zwykle wskaźnik ten sięga 25-75 proc.

Warunkiem koniecznym dla zaistnienia tych zmian jest sprzężenie monitoringu z działaniem służb interwencyjnych: policji oraz straży miejskiej. Prawidłowa organizacja pozwala na dotarcie patrolu do miejsca wskazanego przez operatora systemu wizyjnego w ciągu 2 minut (!!!). Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie monitoringu nie wpływa w sposób znaczący na obniżenie przestępczości w skali całego miasta, gdyż następuje zjawisko „spychania” zjawisk patologicznych w strefy nie podlegające monitorowaniu, ale to już jest inny problem, z którym można również skutecznie sobie poradzić.

 

Zalety instalacji monitoringu

Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia kierowanie ruchem.

Zadbanie o zarezerwowanie odpowiedniego pomieszczenia oraz obsady ludzkiej jest podstawą efektywnego systemu. Centrum monitorowania może znajdować się również w siedzibie straży miejskiej, lecz trzeba pamiętać o uzgodnieniach związanych z łącznością i organizacją współpracy z policją.

Istotne znaczenie ma przygotowanie organizacyjne centrum monitorowania. Dla przykładu, w Radomiu ze względu na ograniczenia wynikające z limitowanego do 4 godzin czasu ciągłej pracy przy monitorze - obsadę stanowią 2 osoby, co w połączeniu z koniecznością pracy ciągłej wymagało zatrudnienia 10 osób do obsługi stanowiska. Sprawą często nie zauważaną jest fakt, iż system monitoringu wymaga zatrudnienia lub oddelegowania operatorów, co pochłania dodatkowe środki.

 

Jak organizować i jak finansować?

Z reguły inicjatywę podejmuje sam samorząd. Finansowanie najczęściej następuje ze środków samorządowych, jednak jest możliwa partycypacja w kosztach ze strony policji (wiąże się to jednak z wcześniejszym przesunięciem odpowiednich środków z puli wojewody). Możliwe jest również finansowanie ze składek sponsorów (tak właśnie zbudowano system monitoringu w Radomiu). Należy w tym celu założyć odpowiednią fundację, tak aby na jej rachunek mogły wpływać środki od zainteresowanych. Zainteresowanymi w finansowaniu takich przedsięwzięć mogą być lokalne banki, właściciele firm handlowych, restauracji, firmy ubezpieczeniowe a nawet sami mieszkańcy. Należy ustalić czytelne sposoby rozliczenia inwestycji.

Przy tym trzeba pamiętać o wyznaczeniu instytucji lub osoby kierującej inwestycją (konieczne uzgodnienia z różnymi podmiotami). Przykładowo instytucją nadzorującą w Gdańsku był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Właścicielem systemu powinno być miasto, i to ono powinno zarezerwować środki na późniejszą modernizacje, konserwacje i naprawy sprzętu. W umowie z wykonawcą warto zwrócić uwagę na czas wykonania ewentualnych napraw.

 

Błędy techniczne

Do najczęstszych błędów należą: złe rozmieszczenie kamer, kamery o nieodpowiedniej czułości, złe oświetlenie obserwowanego terenu, obudowy kamer nieprzystosowane do warunków zewnętrznych, system zapisu ze zbyt dużymi odstępami czasowymi pomiędzy rejestrowanymi klatkami.

W procesie projektowania należy doprecyzować, które z kamer powinny służyć do identyfikacji czy rozpoznawania osób, a które do stwierdzenia obecności. Praktycy zwracają uwagę na dużą przydatność kamer w obudowach kulistych z przyciemnionymi szybami, z głowicami obrotowymi i zoomem (estetyczna obudowa przypominająca lampy, niewidoczne położenie kamery – powodują, że są one mniej narażone na zniszczenie, istnieje możliwość oglądania wybranych elementów terenu, jak i całej panoramy, nie ma możliwości obserwacji jaki rejon jest aktualnie obserwowany).

Projektując system warto zastanowić się nad centralnym zasilaniem i podtrzymaniem pracy w razie przerw w dostawie energii elektrycznej.

Przydatne jest również zapewnienie łączności interkomowej pomiędzy miejscem, w którym znajdują się kamery a samym centrum. Umożliwia to instalację słupków alarmowych (po naciśnięciu guzika osoba jest widoczna na ekranie monitora i jest możliwy kontakt głosowy).

 

Nowoczesny monitoring

Należy zwrócić uwagę, że wykonywanie instalacji w technologii analogowej kamer i zapisu na rejestratorach cyfrowych nie spełnia wymagań nowoczesnej instalacji. Najnowszą tendencją jest stosowanie kamer megapixlowych (szczególnie popularne firmy IQinvision) pozwalających na monitoring stadionów, imprez masowych a także ulic o dużym natężeniu ruchu.

Instalacja monitoringu w oparciu o sieci IP daje ogromne możliwości budowania dużych i rozległych instalacji. Przykładem możliwości jest ogólnoświatowa sieć monitoringu firmy Cisco, która integruje 296 obiektów monitorowanych, rozproszonych w 60 krajach. W ramach tej instalacji pracuje 2 661 kamer.

W takiej formule zbiorczy monitoring miejski może podlegać szybkiej i taniej automatyzacji. Architektura budowy sieci instalacji monitoringu IP jest identyczna jak zwykłych sieci informatycznych. Urządzenia do obróbki sygnału wizyjnego posiadają własne adresy IP. Można wykorzystywać analogowe fragmenty instalacji np. kamery, ściany monitorów poprzez zastosowanie konwerterów sygnału analog/cyfra zwanych webserwerami, a w odwrotną stronę dekoderami. Rejestracja sygnału może następować w tradycyjnych DVR (lokalnie), jak i w rejestratorach sygnału strumieniowego (zdalnie).


Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Wtorek 7 marca 2017 | 000 4912
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem