Poniedziałek 2 sierpnia 2021 | Imieniny: Alfonsa, Kariny, Gustawa

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Sport > Amatorski

LODOWISKO W KOŃCU DZIAŁA

Wielu kwidzyniaków traciło już nadzieję, że uruchomienie sztucznego lodowiska nastąpi w okresie ferii zimowych. Jednak wytężone działania służb i ich ogromne poświęcenie doprowadziło do szczęśliwego końca. Pomimo tego, że nie mamy mrozu to od czwartku zaczęła działać ślizgawka usytuowana przy Szkole Podstawowej nr 5.


Godziny otwarcia:
- Dni nauki szkolnej 14:00 - 21:00
- Pozostałe dni 9:00 - 13:00 i 14:00 - 21:00

Dla grup zorganizowanych tylko w dni nauki szkolnej 9:00 - 13:00 (rezerwacja 517414044)

Wstęp oraz wypożyczalnia są bezpłatne. Wejścia o pełnych godzinach co 60 minut.                        

Wypożyczalnia łyżew (czynna tak jak lodowisko). Łyżwy wypożycza się na 60 minut (za kaucją zwrotną 100 zł lub za dobrowolnym pozostawieniem legitymacji szkolnej, studenckiej lub za okazaniem dowodu osobistego).
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonych łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA

Właścicielem lodowiska jest Gmina Miejska Kwidzyn.
Gospodarzem obiektu jest Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.
Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne.
Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych:
● od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 21:00
● w dni wolne od zajęć szkolnych 9:00 - 13:00 i 14:00 - 21:00.
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.
Zawsze w godz. 13:00 - 14:00 lodowisko jest wyłączone w celu konserwacji – wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.
Lodowisko jest czynne dla grup zorganizowanych w dni nauki szkolnej w godz. 9:00 - 13:00. Rezerwacja dla grup, wyłącznie pod opieką nauczycieli lub wychowawców – tel. 517414044    (obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń).
W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych Gospodarz ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
OBOWIĄZKIEM OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA JEST DOSTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI OBIEKTU.
Ślizgawki trwają 60 minut a wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach.
Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 45 osób.
Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
Dzieci do lat 8 korzystają z lodowiska tylko pod opieką rodziców     lub opiekunów będących na łyżwach.
Na lodowisku obowiązuje ruch prawostronny.
Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach, szczególnie dzieciom do lat 10.
Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
● urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,
● jazdy z dziećmi na rękach,
● jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami fotograficznymi,
● wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek,
● rzucania śnieżkami,
● siadania na bandach lodowiska,
● chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,
● palenia tytoniu i picia alkoholu,
● niszczenia sprzętu i urządzeń,
● stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,
● wprowadzania zwierząt.
Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren obiektu Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji nie odpowiada.
Za rzeczy pozostawione w szatni obsługa nie odpowiada.
W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do obsługi lodowiska.
Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi lodowiska.
W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
Wypożyczalnia łyżew jest bezpłatna. Łyżwy wypożycza się na 60 minut za kaucją zwrotną 100 PLN, za okazaniem dowodu tożsamości lub za dobrowolnym pozostawieniem legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonych łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100 PLN.
Ostrzalnia łyżew mieści się w budynku gospodarczym na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Kwidzynie z możliwością wykonania usługi nieodpłatnie w dni robocze w godz. 8:00-14:00.   
Na terenie obiektu lodowiska obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Osoby łamiące zasady niniejszego regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
Uwagi i skargi prosimy zgłaszać u kierownika obiektu pod numerem tel. 55 2793866 lub u obsługi lodowiska.

zaczęła działać ślizgawka usytuowana przy Szkole Podstawowej nr 5.

Oceń artykuł
Autor: sam | Piątek 30 stycznia 2015 | 000 4643
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem