Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Wolny rynek

ZMAGANIA Z BEZROBOCIEM – ZALEŻNOŚCI I UWARUNKOWANIA

Temat bezrobocia jest zagadnieniem bolesnym. Warto więc go drążyć, dlatego nawiązując do wcześniejszego artykułu pt. „Zmagania z bezrobociem” chciałbym sprowokować do refleksji i wyciągnięcia wniosków odnośnie naszego rynku pracy.

 

Z prezentowanych w w/w artykule danych statystycznych jasno wynika, że bezrobocie w naszym regionie jest niewspółmiernie wysokie do potencjału i możliwości rozwojowych. Można wyciągnąć stąd wniosek, że źle wykorzystujemy swoje szanse. Postarajmy się więc znaleźć odpowiedź - dlaczego się tak dzieje? Zacznijmy od czynników zewnętrznych, a więc od polityki państwa w obecnym wydaniu. Nie będziemy jednak wnikać w jej szczegóły zbyt daleko. Możemy zgodzić się z opinią, że w różnym stopniu dotykają one poszczególne regiony. Problem ten jest również dostrzegany u nas. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Jerzego Bartnickiego podczas Panelu  dyskusyjnego „O funduszach unijnych bez krawatów” (publikacja: Biuletyn Pomorski Przegląd Gospodarczy 2/2013).

Jerzy Bartnicki: Wymyślane są wskaźniki niedopasowane do lokalnych uwarunkowań. Inne powinny być w Warszawie, gdzie bezrobocie jest na niskim poziomie, a inne w Nowym Dworze Gdańskim – tamtejszy powiat ma najwyższy w regionie poziom ludzi bez pracy. Nasza działalność musi wynikać z analiz tego, co dzieje się na lokalnym rynku pracy, a nie z tego, co się wydaje ministerialnym urzędnikom w Warszawie.

Anomalie biurokratyczne, do tego opóźniony i często ograniczany przekaz środków finansowych na aktywizację zawodową i przeciwdziałanie bezrobociu osłabiają rolę Powiatowych Urzędów Pracy oraz organizacji współpracujących na rzecz wspierania rynku pracy. Urzędom tym mimo woli przypisywana jest coraz bardziej funkcja rejestratora zdarzeń na rynku pracy niż funkcja jego kreowania. Na stronie internetowej kwidzyńskiego Powiatowego Urzędu Pracy można znaleźć bogactwo przeróżnych danych statystycznych na temat bezrobocia. Brak jest natomiast informacji o planach aktywizacji zawodowej na bliższy i dalszy okres. Do tego brak informacji o działaniach Powiatowej Rady Zatrudnienia aktualnej kadencji. Informacja na temat harmonogramu zajęć aktywizacyjnych w ramach Klubu Pracy kończy się na III kwartale 2013 r. Do tego mamy dość ubogą ofertę zatrudnienia.

Oczywistym jest fakt, że sam Powiatowy Urząd Pracy nie będzie miał skutecznego wpływu na obniżenie bezrobocia. O tym decyduje wiele lokalnych czynników i podejmowanych działań strategicznych. Przyjrzyjmy się więc ważnemu dokumentowi jakim jest Powiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2007 – 2013. Wprowadzony on został uchwałą Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 10.12.2007 r. Okres obowiązywania tego dokumentu pokrywa się z perspektywą finansową programów UE. Punktem wyjściowym założeń tego Programu jest końcówka 2007 roku, kiedy wskaźniki bezrobocia zarówno w Kwidzynie, jak i całym powiecie kształtowały się na wyjątkowo przyzwoitym poziomie. Według stanu na 31.10.2007 r. bezrobocie w Kwidzynie wynosiło zaledwie 8.9 proc, a w powiecie kwidzyńskim – 12,2 proc.

Warto jednak pamiętać, że ten dokument programowy tworzony był w warunkach dobrej koniunktury powstawania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mimo wcześniejszego załamania się koncepcji programowej „Biomasa – jako alternatywne źródło energii”.

CDN


Oceń artykuł
Autor: Andrzej Baczewski | Czwartek 20 marca 2014 | 000 4895
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem