Wtorek 3 sierpnia 2021 | Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Sport > Amatorski

LODOWISKO ZAPRASZA (REGULAMIN KORZYSTANIA)

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z lodowiska przy ul. Hallera 4 w Kwidzynie, które zostało otwarte w poniedziałek (20.01.2014 r.).

Wstęp bezpłatny (wejścia o pełnych godzinach co 60 minut). Obiekt czynny w dni nauki szkolnej od godz. 14.00 do 21.00. Pozostałe dni od godz. 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 21.00.

 

Regulamin


1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Miejska Kwidzyn.
2. Gospodarzem obiektu jest Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.
3. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
4. Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne.
5. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-21:00
- w dni wolne od zajęć szkolnych 9:00-13:00 i 14:00-21:00
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.
6. Zawsze w godz. 13:00-14:00 lodowisko jest wyłączone w celu konserwacji – wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.
7. Lodowisko jest czynne dla grup zorganizowanych w dni nauki szkolnej w godz. 9:00-13:00. Rezerwacja dla grup, wyłącznie pod opieką nauczycieli lub wychowawców – tel. 517 414 044 (obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń).
8. W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych Gospodarz ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
10. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest dostosowanie się do zaleceń obsługi obiektu.
11. Ślizgawki trwają 60 minut a wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach.
12. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
13. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 45 osób.
14. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
15. Dzieci do lat 8 korzystają z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów będących na łyżwach.
16. Na lodowisku obowiązuje ruch prawostronny.
17. Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach, szczególnie dzieciom do lat 10.
18. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
- urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,
- jazdy z dziećmi na rękach,
- jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami fotograficznymi,
- wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek,
- rzucania śnieżkami,
- siadania na bandach lodowiska,
- chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,
- palenia tytoniu i picia alkoholu,
- niszczenia sprzętu i urządzeń,
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,
- wprowadzania zwierząt.
19. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren obiektu Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji nie odpowiada.
20. Za rzeczy pozostawione w szatni obsługa nie odpowiada.
21. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do obsługi lodowiska.
22. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi lodowiska.
23. W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
24. Wypożyczalnia łyżew jest bezpłatna. Łyżwy wypożycza się na 60 minut za kaucją zwrotną 100 PLN lub za dobrowolnym pozostawieniem dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej lub studenckiej.
25. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonych łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100 PLN.
26. Ostrzalnia łyżew mieści się w budynku gospodarczym na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Kwidzynie z możliwością wykonania usługi nieodpłatnie w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
27. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
28. Osoby łamiące zasady niniejszego regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
29. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
30. Uwagi i skargi prosimy zgłaszać u kierownika obiektu pod numerem tel. 55 279 38 66 lub u obsługi lodowiska.

 

Oceń artykuł
Autor: KCSiR | Poniedziałek 20 stycznia 2014 | 000 3670
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem