Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Wolny rynek

„FEMINA” BEZ KONTRAKTU (PROTEST SAMORZĄDOWCÓW)

Równolegle z otrzymaniem informacji prasowej z POW NFZ w Gdańsku na skrzynkę redakcyjną przyszedł email następującej treści:

Czy byłaby szansa nagłośnienia sprawy likwidacji przychodni lekarskiej Femina przy ul. Kołłątaja 3?

NFZ niestety nie podpisał z Przychodnią umowy od 1 lipca br. Pracownicy pozostaną bez pracy, a pacjenci bez ukochanych lekarzy. W przychodni od dziś zbierane są podpisy pacjentów. Bardzo proszę o  zainteresowanie sprawą i jej nagłośnienie.

 

INFORMACJA POW NFZ w Gdańsku

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU NA ŚWIADCZENIE OD 1 LIPCA 2013 ROKU USŁUG Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ OBSŁUGI SPECJALISTYCZNEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W piątek, 14 czerwca, zakończył się pierwszy etap konkursu na świadczenie usług medycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ogłoszonego przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku, polegający na wyłonieniu podmiotów medycznych, które uzyskały najwyższą punktację i zwycięsko zakończyły rywalizację konkursową. Pełna lista rozstrzygnięć konkursu na lekarzy specjalistów opublikowana została na stronie internetowej POW NFZ w Gdańsku.

W efekcie konkursu wybrano 1113 poradni specjalistycznych (najwięcej położniczo-ginekologicznych, okulistycznych, otolaryngologicznych, neurologicznych, chirurgii ogólnej oraz kardiologicznych i dermatologicznych) realizujących świadczenia medyczne w 60 zakresach, które podpiszą z pomorskim NFZ trzyletnie umowy obowiązujące od 1 lipca 2013 roku. Warto jednak przypomnieć, że każdemu z uczestników konkursu przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji komisji konkursowych, a więc opublikowane rozstrzygnięcia nie są jeszcze ostateczne.

1563 oferty złożone przez 378 oferentów dotyczące 368 postępowań konkursowych – to efekt wspomnianego konkursu. Przystąpiło do niego 33 nowych oferentów. W ofertach konkursowych znalazły się aż 354 nowe miejsca udzielania świadczeń. Wszystkie one zostały skontrolowane przez pracowników NFZ.

Pomorski Oddział Wojewódzki przeznaczył na usługi specjalistyczne w drugim półroczu tego roku, a więc już na okres obowiązywania nowych kontraktów, 137,3 mln zł, to jest blisko 3,5 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2013 roku. Zarówno zwiększenie nakładów finansowych, jak i uzyskane w wielu przypadkach niższe ceny za usługi medyczne od dotychczasowych, pozwalają stwierdzić

z pełnym przekonaniem, że wbrew rozmaitym doniesieniom dostępność do usług lekarzy specjalistów w drugiej połowie roku powinna się w poprawić, a pacjenci nie powinni czuć się zdezorientowani. Z dużym prawdopodobieństwem można też stwierdzić, że nawet w przypadku kiedy placówka zatrudniająca lekarza specjalistę sprawującego opiekę nad konkretnym pacjentem nie uzyskała kontraktu z NFZ, wspomniany lekarz będzie dostępny w innej placówce medycznej, która umowę z Funduszem podpisała. W tego typu przypadkach NFZ deklaruje pomoc informacyjną w oparciu o dostępną dokumentację.

Dzieląc posiadane środki finansowe na obszary objęte postępowaniami konkursowymi pomorski NFZ wziął pod uwagę nakłady finansowe na 10 tysięcy mieszkańców. Takie postępowanie pozwoli, w przekonaniu Funduszu, na istotne zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów mieszkańców naszego województwa spoza terenu aglomeracji trójmiejskiej.

Mariusz Szymański

Rzecznik prasowy POW NFZ w Gdańsku

 

Protest samorządowców

Kwidzyn 18.06.2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Pomorski Oddział Wojewódzki
ulica Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
Dyrektor Oddziału
Pani Barbara Kawińska


W imieniu mieszkańców Miasta Kwidzyna składamy stanowczy protest w związku z nieprzedłużeniem z dniem 1 lipca 2013 roku kontraktu na świadczenia lecznicze wykonywane przez NZOZ „Femina” z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Kołłątaja 3. Jesteśmy zdumieni i oburzeni faktem, iż dla Pomorskiego Oddziału NFZ 13 - letnie doświadczenie w świadczeniu usług ginekologiczno - położniczych, 2500 pacjentek w wymiarze miesięcznym jak również obejmowanie przez NZOZ „Feminę” około 70% potrzeb miasta Kwidzyna to niewystarczające rekomendacje do podpisania kontraktu na kolejny okres.
W sprawie tej bulwersujące jest również to, iż decyzja Pomorskiego Oddziału NFZ prowadzi w konsekwencji do likwidacji tej bardzo dobrze, w opinii mieszkańców Kwidzyna, funkcjonującej placówki medycznej. Utrata pracy przez 10 osób zatrudnionych w NZOZ „Femina”, problemy z realizacją zobowiązań finansowych zaciągniętych w związku z przeprowadzoną modernizacją przychodni to kolejne konsekwencje tej decyzji.
Zakontraktowanie usług ginekologiczno - położniczych w czterech innych placówkach mieszczących się w obrębie powiatu kwidzyńskiego, z których trzy znajdują się poza terenem miasta Kwidzyna, z oczywistych względów utrudni dostęp do świadczeń dla ogromnej ilości świadczeniobiorców.
Jesteśmy również oburzeni formą realizacji procedury wyłaniania świadczeniodawców przez Pomorski Oddział NFZ. Jeśli świadczeniodawca w trakcie negocjacji, działając pod presją wynikającą z konieczności likwidacji zakładu pracy, wyraża zgodę na warunki proponowane przez NFZ znacznie obniżające poziom finansowania w stosunku do dotychczasowego kontraktu i uzgadnia te warunki z NFZ, to ma prawo oczekiwać , że kontrakt zostanie podpisany, mimo stosownej klauzuli zawartej w protokole uzgodnień.
Samorząd Miasta Kwidzyna oczekuje od Oddziału Pomorskiego NFZ:
• weryfikacji podjętej decyzji i przedłużenia kontraktu na świadczenie usług medycznych realizowanych przez NZOZ „Femina” w Kwidzynie,
• udzielenia odpowiedzi na stepujące pytania:
1. Jakie były powody nieprzedłużenia kontraktu na kolejny okres z NZOZ „Femina” - największym zoz -em prowadzącym poradnię ginekologiczno - położniczą w Kwidzynie?
2. Czy w wyniku decyzji Pomorskiego Oddziału NFZ ilość świadczeń zakontraktowanych na okres od 1.07.2013 roku w mieście Kwidzynie realizowanych przez przychodnie ginekologiczno - położnicze uległy zmianie (jakie to zmiany?) zarówno w wymiarze finansowym jak również ilościowym (punktowym)?


Przewodniczący Rady Miejskiej                                                            Burmistrz Miasta
w Kwidzynie                                                                                    Kwidzyna
Kazimierz Gorlewicz                                                                                    Andrzej Krzysztofiak


Do wiadomości:
1. NZOZ „Femina”; Kwidzyn, ulica Kołłątaja 3,
2. Jerzy Kozdroń, Poseł na Sejm RP; Kwidzyn, ulica Warszawska 14,
3. Leszek Czarnobaj, Senator RP; Kwidzyn, ulica Warszawska 14,
4. Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia; 00-952 Warszawa, ulica Miodowa 15,
5. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; 80-820 Gdańsk, ulica Okopowa 21/27,
6. Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski; 00-820 Gdańsk, Okopowa 21/27,
7. Agnieszka Pachciarz, Prezes NFZ; 02-390 Warszawa, ulica Grójecka 186.

Oceń artykuł
Autor: sam | Wtorek 18 czerwca 2013 | 001 5964
wioleta
05-07-2013, 16:25
IP: 5.173.142.199
Jestem pacjentką od 6 lat i oburza mnie fakt iż ot tak zamyka się jedną z największych i najlepszych moim zdaniem przychodni, a pacjentki traktuje się jak śmieci które można wywalić i niech robią co chcą. A co z moją ciąża gdzie mam teraz znaleźć dobrego i zaufanego lekarza?
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem