Wtorek 24 maja 2022 | Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > Wstępniaki

USUNIĘTA INTERPELACJA (WSTĘPNIAK)

Marek SidorW dniu 4 marca 2022 r. popełniłem interpelację zatytułowaną „Działania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców w zmienionej sytuacji geopolitycznej”. Zgodnie z obowiązującą procedurą taka interpelacja niezwłocznie zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej a Burmistrz Miasta Kwidzyna powinien udzielić odpowiedzi (wraz z zamieszczeniem w BIP) w ciągu dwóch tygodni. Omawiana interpelacja pojawiła się na stronie urzędowej, ale po kilku dniach została usunięta. Pozostał jedynie po niej zwolniony numer 29.

Ciekawa sprawa… Zatem zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie o przedstawienie przyczyny tego stanu rzeczy. Uzyskałem w dniu 21 marca br. odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia l6 marca 2022 roku w sprawie „wyjaśnienia powodu usunięcia z serwisu BIP interpelacji złożonej w dniu 4 marca 2022 r. (oznaczonej numerem porządkowym 29)” informuję, że interpelacja z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie została usunięta na prośbę Burmistrza Miasta Kwidzyna. W załączeniu pismo Burmistrza Miasta Kwidzyna.

W tym piśmie czytamy:
Ze względu na obecną wyjątkową sytuację proszę o wycofanie z publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie (Biuletynie Informacji Publicznej) przesłanej przez Pana radnego Marka Sidora interpelacji w sprawie działań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców w zmienionej sytuacji geopolitycznej. Jako szef obrony cywilnej miasta, uważam, że publikowanie zadanych pytań ww. interpelacji wykracza poza zakres typowych interpelacji i nie służy bezpieczeństwie mieszkańców Kwidzyna.

Po przeczytaniu treści interpelacji (zawartej poniżej) proszę doszukać się powodu troski Pana burmistrza. Według mnie zamieszczenie odpowiedzi (a nie „publikowanie zadanych pytań”) mogło ewentualnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez uświadomienie im stanu tego bezpieczeństwa.

Poza sporem pozostaje fakt, że bez względu na te dywagacje - do tej pory, w żadnej innej formie, radny nie uzyskał odpowiedzi w tak ważnej sprawie. Oczywiście, w innych samorządach (w tym temacie) nie robi się tajemnicy przed radnymi, lecz tam również posiedzenia rady odbywają się od dawna normalnie, a największe kluby posiadają wiceprzewodniczących rady.
 

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:
Kluczowe w tej chwili zadania w zakresie bezpieczeństwa:
1) weryfikacja istniejących studni i pomp wody, niezależnych od obecnej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z natychmiastowym przywróceniem ich pełnej sprawności i zdatności do użytkowania w sytuacjach kryzysowych
2) przegląd i weryfikacja obiektów budowlanych, które w sytuacjach zagrożenia mogą być wykorzystane jako schrony przeciwlotnicze
3) wypracowanie procedur i kilkukrotne ich praktyczne przećwiczenie w zakresie ewakuacji dzieci i młodzieży ze szkół na wypadek ataków lotniczych
4) przeprowadzenie w klasach 7-8 i szkołach średnich w ramach lekcji w-f pełnego przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacjach kryzysowych, w tym także szczególnie zagrożenia atakiem lotniczym i chemicznym
5) zamieszczenie w każdej klatce schodowej, przystanku autobusowym oraz na stronach www, mapy potencjalnych punktów ewakuacyjnych, opisu znaczenia sygnałów alarmowych oraz zasad zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych
6) zakup odpowiedniego agregatu umożliwiającego utrzymanie stabilności dostaw wody pitnej dla mieszkańców naszego miasta w sytuacji krótkotrwałych i długotrwałych przerw zasilania
 
WYNIKAJĄCE ZE STANU FAKTYCZNEGO PYTANIA:
1/ Czy zostały już wdrożone niezbędne procedury bezpieczeństwa?
2/ Na jakim etapie realizacji są wymienione powyżej podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa? Proszę o odniesienie się do każdego z 6-ciu punktów.

Oceń artykuł
Autor: Marek Sidor | Czwartek 21 kwietnia 2022 | 000 1990
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2022 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem