Wtorek 24 maja 2022 | Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

BIBLIOTEKA MA BYĆ BIBLIOTEKĄ

Już tradycją w naszym samorządzie stało się, że decyzje/postanowienia niezbyt przychylne dla władzy skrzętnie są chowane a ich wydobycie na wierzch graniczy prawie z cudem. Nasi decydenci mają coraz mniej tematów, którymi mogliby się pochwalić (i nie chodzi tu tylko o pasmo porażek w sprawach przedszkolnych), bo błędnych i nieprzemyślanych decyzji jest już spora lista. Obecnie dowiedzieliśmy się o fiasku zaplanowanego połączenia biblioteki publicznej z KCK.

 

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Rada Miejska w Kwidzynie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie i Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Zgodnie z § 1 przywołanej uchwały, z dniem 1 kwietnia 2021 roku miało nastąpić połączenie wyżej wymienionych samorządowych instytucji  kultury w jedną instytucję o nazwie Kwidzyńskie Centrum Czytelnictwa i Kultury.

Co prawda, wspomniana uchwała przyjęta została tylko 11 głosami radnych tzw. koalicji (10 było przeciw temu rozwiązaniu), ale to w zupełności wystarczyło, aby burmistrz mógł rozpocząć działania scalające. Minęło od tego momentu sporo czasu i trudno się dziwić, że pod koniec ubiegłego roku radny Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy) wykorzystał interpelację, aby poznać moc uchwały intencyjnej.

1. Co stanęło na przeszkodzie połączenia samorządowych instytucji: Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie i Kwidzyńskiego Centrum Kultury w jedną instytucję kultury?

2. Proszę o przesłanie kopii stanowiska ministerstwa właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego połączenia wyżej wymienionych instytucji kultury.

3. Jednocześnie proszę o przesłanie kopii opinii w sprawie połączenia instytucji kultury:

- Krajowej Rady Bibliotecznej,

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Z przedłożonej radnemu dokumentacji dowiadujemy się, że do połączenia nie doszło z powodu braku zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego (data pisma: 23 czerwca 2021 r.). W ocenie tej instytucji połączenie mogło spowodować uszczerbek w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.

Samorząd, chcąc połączyć ośrodek kultury z biblioteką musi zasięgnąć opinii Krajowej Rady Bibliotecznej, biblioteki wojewódzkiej oraz uzyskać zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli minister uzna, że połączenie instytucji spowoduje uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki, to może odmówić zgody. Decyzja ministra ma charakter uznaniowy i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Taką interpretację przepisów potwierdził swoim wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny.

Z taką właśnie odmową zgody ministra na połączenie instytucji spotkał się kwidzyński samorząd. Jednak kluczową była poprzedzająca opinia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, która zawierała ciekawe wnioski.

 

Dlaczego NIE?

To właśnie na tej gdańskiej opinii bazował Wiceprezes Rady Ministrów - Piotr Gliński, dla którego stanowisko „bibliotekarzy” z 11 lutego 2021 r. było bardzo przekonywujące. Zatem poznajmy najważniejsze fragmenty:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku dokonała analizy otrzymanych dokumentów, to jest uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie nr XVIII/190/20 wraz z uzasadnieniem.

Analizując funkcjonowanie Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie na przestrzeni ostatnich lat należy podkreślić, że znajduje się ona obecnie w zmodernizowanym i dostosowanym do jej potrzeb budynku. Niestety, zostały zlikwidowane wszystkie Filie działające wcześniej na terenie miasta i czytelnicy muszą udać się do siedziby placówki na ul. Kościuszki. Zakup zbiorów bibliotecznych w ostatnich latach wskazuje na niedofinansowanie podstawowych zadań Biblioteki, więc cieszy nas informacja, że planuje się wzrost środków na zakup zbiorów bibliotecznych.

Cieszymy się z szerokiej działalności kulturalnej Biblioteki w środowisku, jednak uważamy, że należy bardziej skupić się na jej podstawowych statutowych zadaniach, zwłaszcza pełniąc jednocześnie rolę Biblioteki Powiatowej. W obecnej sytuacji połączenie placówek nie gwarantuje prawidłowego wykonywania zadań Biblioteki, a wręcz budzi pewność, że tak nie będzie jeżeli nowa instytucja będzie skupiona na prowadzeniu działalności kulturalnej.

Władze samorządowe są zainteresowane dobrym funkcjonowaniem biblioteki, jak również rozwojem kultury w środowisku lokalnym i chciałyby zapewnić mieszkańcom dobry dostęp do szeroko rozumianej kultury. Niepokoi jednak zawarte w piśmie uzasadnienie, iż w wyniku połączenia obydwu instytucji, zostaną uproszczone struktury zarządzania. Taki zapis sugeruje, iż bibliotekarz może zostać dodatkowo przesunięty do innych zadań, kosztem pracy bibliotecznej, lub że do zadań bibliotecznych mogą być skierowane osoby bez odpowiedniego przygotowania. W każdym przypadku, po połączeniu obydwu instytucji, decydował o tym będzie dyrektor Centrum.

Doświadczenia wskazują, że w przypadku prawie każdego włączania Biblioteki do ośrodka kultury, jest ona słabszym ogniwem i najczęściej następuje jej degradacja, co jest ogromną stratą dla środowiska lokalnego. Biblioteka mogłaby przejąć wszelkie zadania kulturalne, ochronę i promocję dziedzictwa kulturalnego regionu, funkcje edukacyjne i inne, związane z rozwojem aktywności społecznej. Są to działania, które Biblioteka już obecnie realizuje.

Stąd, po rozważeniu wszystkich okoliczności, WiMBP w Gdańsku zadecydowała się nie wydawać pozytywnej opinii dla zamiaru połączenia Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie z Kwidzyńskim Centrum Kultury.

Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Piątek 28 stycznia 2022 | 000 2010
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2022 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem