Sobota 27 listopada 2021 | Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

KBO 2022 ZA NAMI I CO DALEJ...

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone w VII edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Przypominamy, że z 19 wszystkich zgłoszonych projektów zostało ostatecznie dopuszczonych 11, a z pośród nich do realizacji zaledwie 4. To jest zasadnicze podsumowanie aktualnego wydania budżetu obywatelskiego, ale niepokojącym staje się realne zmniejszenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Z planowanej sumy 1 mln zł zwycięskie projekty pochłoną nieco ponad 644 tys. zł.


Przypominamy, że w momencie rodzenia się pomysłu na uruchomienie w naszym mieście budżetu obywatelskiego wnioskowano o przeznaczenie na ten cel 1 proc. ogólnego budżetu Miasta Kwidzyna (obecnie byłoby to grubo ponad dwa miliony zł). Niestety, propozycja KWW Kwidzyniacy nie znalazła uznania w oczach burmistrza oraz większości radnych i w ten sposób oddano do dyspozycji KBO raz w roku okrągłą sumę 1 mln zł.
Szczególnie bieżąca edycja budżetu obywatelskiego pokazuje, że regulamin wymaga znacznych korekt. Przede wszystkim pod względem finansowym, ponieważ zakwalifikowane zostały do realizacji cztery projekty, których koszt oceniono na ponad 644 tys. zł, a to rodzi wątpliwości interpretacyjne, bo przecież pozostałą kwotę też można by wydatkować na inne projekty (zresztą tak czyniono wcześniej przy niezmienionych zapisach regulaminu). W październiku br. na Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta mają być omawiane zgłoszone przez radnych propozycje zmian w regulaminie KBO. Uwagi i propozycje KWW Kwidzyniacy z sierpnia 2021 r. publikujemy poniżej.   
 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wykaz projektów oraz liczbę uzyskanych głosów mieszkańców:
17. Butelkomat - 849
8. Budowa toru treningowego do biegów przeszkodowych typu Runmageddon (OCR), zawodów ninja - 499
14. Miejska automatyczna toaleta modułowa - 491
15. Woda „Kwidzynianka” - 401
4. Platforma widokowa na ścieżce rowerowej po nasypie kolejowym - 364
18. Automatyczne systemy nawadniania boisk piłkarskich na stadionie miejskim - 348
19. Rewitalizacja skwerku przy ul. Sokolej. Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz stworzenie strefy wypoczynku - 284
1. Łąki kwietne - 273
9. Inteligentne ławki solarne - 250
11. Nowy plac zabaw za urzędem miasta - 216
16. Nowy chodnik dla mieszkańców ulicy Czerwonego Kapturka - 186

LISTA ZWYCIĘZCÓW

Do realizacji zostały przyjęte niżej wymienione projekty, które uzyskały największą ilość głosów (mieszcząc się w limicie kwoty przyjętej na realizację projektów VII edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 tj. 1 mln zł).
17. Butelkomat
8. Budowa toru treningowego do biegów przeszkodowych typu Runmageddon (OCR), zawodów ninja
14. Miejska automatyczna toaleta modułowa
15. Woda „Kwidzynianka”


Rada Miejska w Kwidzynie
Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Miasta

Radni Klubu KWW Kwidzyniacy przekazują uwagi i propozycje zmian w Kwidzyńskim Budżecie Obywatelskim:
1. Wprowadzenie Zielonego Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
2. Wprowadzenie Szkolnego Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Zwiększenie kwoty z budżetu na realizację projektów obywatelskich.
4. Dopuszczenie możliwości kontynuacji danego projektu w roku następnym.
5. Podział Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego również na małe projekty.
6. Rozszerzenie Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego o tereny Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o.
7. Rozszerzenie Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego o tereny ważne i istotne z punktu widzenia miasta i jego atrakcyjności, w tym: TRW Miłosna spółka z o.o., Katedra p.w. Św. Jana Ewangelisty, Kościół p.w. Św. Trójcy i inne obiekty zabytkowe (powszechnie dostępne).
8. Wprowadzenie zapisów w regulaminie Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego umożliwiających dokonanie zmiany lokalizacji projektu w uzgodnieniu z jego autorem przed poddaniem go pod głosowanie, określenie procedury.
9. Zmiana regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie umożliwienia wzywania do uzupełnienia braków formalnych oraz określenia procedury uzupełnienia tych braków.
10. Zmiana regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie powiadamiania, uczestnictwa i możliwości przedstawienia projektu przez autora w czasie posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta.
11. Przywrócenie tradycyjnej formy głosowania nie ograniczając jednocześnie głosowania internetowego.
12. Znacznie większa promocja Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz podjęcie działań zmierzających do popularyzacji KBO wśród mieszkańców.

W imieniu Klubu radnych KWW Kwidzyniacy
Przewodniczący
Marek Sidor

Oceń artykuł
Autor: kasa | Wtorek 21 września 2021 | 000 1285
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem