Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

MIESZKANIA KOMUNALNE W NIEŁASCE

Polityka mieszkaniowa miasta Kwidzyna w ocenie Sebastiana Kasztelana (KWW Kwidzyniacy).

 

1. Z przykrością stwierdzam, że samorząd Kwidzyna nie realizuje podstawowego zadania polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców. Radni KWW Kwidzyniacy stoją na stanowisku, że miasto Kwidzyn każdego roku powinno oddawać do użytku co najmniej 15-20 nowych mieszkań komunalnych i socjalnych. Za niedopuszczalne uważamy bazowanie przez nasz samorząd tylko i wyłącznie na zasobach odtworzeniowych, to jest niewystarczalne i nie rozwiązuje problemu braku mieszkań.

2. Ogromnym mankamentem komunalnego systemu mieszkaniowego jest brak realizacji podstawowego zadania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o., polegającego na budowie mieszkań dla najbardziej potrzebujących. Spółka komunalna nie wypełnia misji społecznej, ponieważ zamiast realizować w ramach budownictwa społecznego budowę tanich mieszkań na wynajem, w istocie rzeczy realizuje tylko i wyłącznie przedsięwzięcia deweloperskie, dostępne dla wąskiej grupy dobrze sytuowanych mieszkańców Kwidzyna i okolic. Na potwierdzenie naszej argumentacji niech posłuży fakt, że ostatni budynek wielorodzinny z mieszkaniami na wynajem w ramach budownictwa społecznego, został wybudowany przez spółkę przy ulicy Toruńskiej 30 w 2006 roku. Od tego czasu minęło już 15 lat!!!

3. Za konieczne uważamy znalezienie formuły utworzenia na terenie miasta tzw. mieszkań rotacyjnych, które doskonale sprawdzają się w innych samorządach. Pozwoliłoby to na czasowe rozwiązanie nagłych i nieprzewidzianych problemów mieszkaniowych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie ograniczyłoby to również wydatkowanie środków publicznych za wynajem lokali na wolnym rynku w nagłych i pilnych sytuacjach, taka potrzeba uwidoczniła się choćby ostatnio gdy na skutek pożaru na ul. Chopina wystąpiły takie nagłe potrzeby.

4. Za niedopuszczalne uważamy utrzymanie sztywnego kryterium metrażowego 5 m2 na osobę w gospodarstwie dla osób ubiegających się o przydział lokalu. Z symulacji przedstawionej przez Dyrektora Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej wynika, że gdyby kryterium metrażowe zostało zwiększone do 6 m2, o co Kwidzyniacy zabiegają od dawna, to lista oczekujących na mieszkania wydłużyłaby się zaledwie o 10-12 rodzin uprawnionych (dane na podstawie wniosków złożonych w roku 2020).

5. Radni KWW Kwidzyniacy pokładali ogromne nadzieje w związku z rozpoczęciem prac nad „Polityką mieszkaniową Miasta Kwidzyna na lata 2021-2027” i nowymi „Zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład miejskiego zasobu mieszkaniowego”, a tymczasem żadna z naszych przedstawionych propozycji nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony rządzących i nie została przyjęta przez Komisję ds. Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu w dniu 26.11.2020 r., a także później na sesji przez Radę Miejską zdominowaną przez koalicję rządzącą. Pokładaliśmy ogromne nadzieje, a tymczasem jest nam przedstawiane stanowisko, że najpierw miasto Kwidzyn musi uporządkować swój zasób mieszkaniowy, a dopiero później ewentualnie myśleć o zmianie kryteriów. Od razu nasuwa się jedno pytanie - to co robiono przez te wszystkie lata wcześniejsze?

6. Za niezrozumiałe uważamy brak planów miasta Kwidzyna w zakresie budowy nowych budynków z mieszkaniami-lokalami komunalnymi i socjalnymi w perspektywie 7 lat (2021-2027). Takie postępowanie oceniamy bardzo krytycznie.

Wiele samorządów z województwa pomorskiego - jak: Malbork, Tczew, Lębork, czy z dalszej części Polski – jak: Piła, Sosnowiec, czy Bielsko-Biała - korzystając z bardzo atrakcyjnych dofinansowań Banku Gospodarstwa Krajowego budują mieszkania komunalne. Niestety, w Kwidzynie przy obecnej władzy jest to niemożliwe.

7. Następny problem to brak możliwości odpracowania zaległości czynszowych (choćby częściowo).

8. Kolejna sprawa to brak propozycji wsparcia spłaty zadłużeń czynszowych – przykładem propozycja Gdańska, czy Sopotu w sprawie restrukturyzacji długów komunalnych. Miasto Kwidzyn zatrzymało się z zaległościami czynszowymi na poziomie 5-6 mln zł i brakuje jakiegokolwiek pomysłu na wyegzekwowanie tych należności.

9. Zwracamy uwagę na dużą ilość odmownych decyzji w zakresie złożonych wniosków o przydział lokalu (101 złożonych wniosków w 2020 roku, a pozytywnie rozpatrzonych niewiele ponad 20).

10.  Brak priorytetu zmiany sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych. W tej materii jest bardzo wiele do zrobienia. W 56 proc. zasobu komunalnego funkcjonuje ogrzewanie etażowe i piece kaflowe, niewiele ponad 1/3 budynków komunalnych  (precyzyjniej - lokali) przyłączona jest do miejskiej sieci ciepłowniczej (36 proc.). Z przykrością stwierdzam, że miasto Kwidzyn cofa się do okresu, gdzie dominowały piece kaflowe. Z raportu wynika, że w 2020 roku przestawiono 19 pieców kaflowych w budynkach komunalnych, a do proekologicznej miejskiej sieci ciepłowniczej w całym 2020 roku podłączono zaledwie 3 wspólnoty mieszkaniowe (w tym tylko jedną z udziałem miasta, gdzie posiadamy 3 lokale mieszkalne)!!!

11. Stanowczo za małą kwotą dysponujemy w stosunku do istniejących potrzeb na modernizację lokali i budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego. W 2021 roku na modernizację lokali i budynków planuje się przeznaczyć zaledwie kwotę 600 000 zł, natomiast w roku 2022 już kwotę 1 739 000 zł, co potwierdza ogromne potrzeby remontowe.

12. Ponadto zwracamy uwagę na bardzo dużą ilość pustostanów będących własnością kwidzyńskiego samorządu  (na terenie miasta ta ilość waha się między 70-80 wolnych, pustych, niezasiedlonych mieszkań). Zwracamy również uwagę na fakt, że grubo ponad 200 lokali mieszkalnych należących do miasta Kwidzyna jest obecnie zajmowana bezumownie, a duża część z nich jest znacznie zadłużona.

Oceń artykuł
Autor: Sebastian Kasztelan | Piątek 16 lipca 2021 | 000 1555
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem