Sobota 18 września 2021 | Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

LOKALE ZAMKNIĘTE A PŁACĄ KONCESJĘ

Wszyscy mówimy o trudnej sytuacji i potrzebie pomocy najbardziej potrzebującym. Z myślą o lokalnych przedsiębiorcach obciążonych koncesją alkoholową, radny Sebastian Kasztelan (w imieniu KWW Kwidzyniacy) przygotował i zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad ostatniej rady miasta - projekt uchwały dotyczący zwolnienia przedsiębiorców z opłaty alkoholowej,


Większość rady (PKO-SLD) zablokowała tak pilne działanie a burmistrz Andrzej Krzysztofiak zaproponował przygotowanie odrębnego projektu, który określił dalej idącym od przedstawionego przez radnych opozycji. Ostateczna decyzja ma zapaść na najbliższej sesji. Pomimo tego przedstawiamy wniosek „Kwidzyniaków” niezależnie od propozycji burmistrza, ponieważ również to rozwiązanie powinno znaleźć się w porządku obrad (w dniu 22 lutego br.).

WNIOSEK KWW KWIDZYNIACY

Na podstawie § 35 Statutu Miasta Kwidzyna w imieniu klubu radnych KWW Kwidzyniacy w załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Kidzyna za rok 2021. Z uwagi na fakt, iż wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID-19, doprowadziły do znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w konsekwencji czego wielu kwidzyńskich przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnym położeniu, w imieniu klubu radnych KWW Kwidzyniacy, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej o rozpatrzenie przedmiotowego projektu uchwały. Zważywszy na przedmiot sprawy, uzasadnione jest jak najszybsze procedowanie przedłożonego projektu uchwały.

UZASADNIENIE

26 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159). Znowelizowane przepisy dają radzie gminy możliwość wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), należnej w roku 2021 lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Delegacja ustawowa uprawnia radę gminy do zwolnienia z opłaty bądź przedłużenia terminu płatności przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przedmiotowy projekt uchwały przewiduje zwolnienie przedsiębiorców z części opłaty należnej w 2021 r. oraz zwrot części wniesionej opłaty przedsiębiorcom, którzy jednorazowo uiścili opłatę za rok 2021 do dnia 31 stycznia br.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzielenie pomocy przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzone obostrzenia, wynikające z epidemii COVID-19 doprowadziły do znacznego ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych na terenie całego kraju w okresie od 14 marca 2020 r. do 18 maja 2020 r. oraz od 24 października 2020 r. do odwołania. Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju obowiązują nadal. Dozwolona jest jedynie sprzedaż napojów (z wyjątkiem alkoholu) i posiłków na wynos. W związku z powyższym duża część lokali została zamknięta, a ich właściciele z coraz większą niecierpliwością oczekują na zniesienie obostrzeń obejmujących prowadzoną przez nich działalność gospodarczą.

Sytuacja branży gastronomicznej jest bardzo trudna i jednocześnie szczególna, ponieważ pomimo wprowadzonych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, doprowadzających do znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej – przedsiębiorcy zobligowani są przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dokonywania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ściśle określonych terminach. Lokale gastronomiczne zamknięte przez blisko pół roku - a więc przedsiębiorcy nie mogli i nadal nie mogą korzystać z tych zezwoleń. Pomimo tego, z ogromnym trudem uiścili wszystkie raty należnej opłaty. Ich sytuacja finansowa jest bardzo trudna, nie generują dochodów, a muszą ponosić koszty stałe.

W związku z powyższym każde wsparcie finansowe, w tym również ze strony samorządu, mające na celu zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej oraz utrzymanie miejsc pracy jest bardzo ważne i potrzebne.

Z uwagi na fakt, iż znowelizowane przepisy, uprawniające radę gminy do zwolnienia z opłaty, weszły w życie dopiero w dniu 26 stycznia br. i nie było możliwości wcześniejszego przygotowania i przedłożenia projektu uchwały, regulującego sprawę tegorocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a sytuacja kwidzyńskich przedsiębiorców jest bardzo trudna i wymaga szybkiej reakcji, w imieniu klubu radnych KWW Kwidzyniacy apeluję o włączenie załączonego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Środa 17 lutego 2021 | 000 5390
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem