Piątek 30 października 2020 | Imieniny: Zenobii, Przemysława, Edmunda

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > Wstępniaki

CORAZ WIĘKSZE CZARNE CHMURY (WSTĘPNIAK)

Marek SidorWedług burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka roszczenia sześciu przedszkoli niepublicznych są bezzasadne, lecz prawomocne wyroki sądowe całkowicie zaprzeczają tej tezie. Wedle tych postanowień dotacja oświatowa dla przedszkoli kwidzyńskich była przez wiele lat nieprawidłowo wypłacana.

Przypomnę, że właściciele kwidzyńskich przedszkoli upomnieli się o zaniżone dotacje za lata 2007 -2015. W sumie jest to 17 spraw sądowych z kwotą sporną w wys. 21 643 267,05 zł (bez uwzględnienia ewentualnych bardzo dużych odsetek i kosztów sądowych). Przedłużający się spór rzutuje negatywnie na kondycję finansową miasta Kwidzyna. Tym bardziej, że praca sądów zdecydowanie spowolniała a najnowsze sygnały wcale nie są korzystne dla naszego samorządu. Jednym z nich jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2020 r. a dotyczące zaniżania dotacji dla przedszkoli.  

9 lipca 2020 r., w sprawie prowadzonej przez kancelarię prawną LEXBRIDGE z Wrocławia, zapadło w Sądzie Najwyższym bardzo istotne orzeczenie (V CSK 502/18) - właśnie dotyczące dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Orzeczenie jest korzystne dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne i pozwala im na skuteczne dochodzenie roszczeń o zwrot zaniżonych dotacji oświatowych.  

Jest to konsekwencją tego, że Sąd Najwyższy przychylił się do zarzutów skargi „strony przedszkolnej” - potwierdzając tym samym dotychczasową i ugruntowaną linię orzeczniczą. Najważniejsze jest jednak to, iż samo roszczenie sąd określił jako odszkodowawcze z art. 471 K.C., podkreślając przy tym, że szkodę stanowi równowartość niewypłaconej należycie dotacji. Tym samym przedszkola niepubliczne będą mogły nadal dochodzić swoich roszczeń z tytułu zaniżenia dotacji na dotychczasowych zasadach.  

Pomimo takich rozstrzygnięć – dobre samopoczucie nie opuszcza naszych włodarzy i dalej snują teorie o finalnym wygraniu procesów z właścicielami przedszkoli. Z uporem maniaka poszukują podstaw do uchylania się od odpowiedzialności za zaniżenie dotacji oświatowej i uniknięcie konsekwencji finansowych. 

Oceń artykuł
Autor: Marek Sidor | Niedziela 27 września 2020 | 000 710
MAM KWIDZYNIACY PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem