Wtorek 1 grudnia 2020 | Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
-

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

WOJEWODA ZAJMIE SIĘ KORESPONDENCYJNĄ SESJĄ

Radni Rady Miejskiej w Kwidzynie skupieni w bezpartyjnym Klubie Radnych „Kwidzyniacy”, w piśmie skierowanym do Wojewody Pomorskiego wskazują na szereg nieprawidłowości w zakresie wprowadzonego trybu obrad w dniu 7 maja 2020 r. (podczas XV sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie), który według nich mógł narażać wszystkie podjęte uchwały na wadę prawną, ponieważ wdrożone procedury nie były zgodne z zapisami Statutu Miasta Kwidzyna.

 

Mowa tu o tzw. korespondencyjnym posiedzeniu kwidzyńskich rajców. Nagranie z niego zamieszczone w Internecie rzeczywiście wskazuje na co najmniej dziwny przebieg sesji. Taka produkcja może całkowicie zniechęcić nawet największych pasjonatów oglądania miejskich obrad. Jednak oprócz samego przekazu – radni KWW Kwidzyniacy dostrzegli również inne mankamenty w przyjętej procedurze i postanowili poprosić organ nadzoru o pomoc. Niezadowoleni radni wysłali pismo, w którym zawarli uzasadnienie poniższej treści.

 

UZASADNIENIE

Już na początku bieżącej kadencji wystąpiły problemy z płynną pracą organu stanowiącego. Przypominamy Panu Wojewodzie sytuację z grudnia 2018 r., kiedy to po skutecznym ogłoszeniu przerwy przez Radnego Seniora, obrady zostały natychmiast wznowione przez 11 radnych i bez żadnych konsekwencji kontynuowane, a co najgorsze wobec braku właściwej reakcji ze strony organu nadzorczego - zostały ostatecznie zalegalizowane. Teraz mamy konsekwencję działań koalicji PKO-SLD zmierzającej do ograniczenia debaty samorządowej do symbolicznej formy, jaką jest tzw. wariant korespondencyjny, bez dyskusji, bez możliwości zabrania głosu podczas sesji.

W dniu 7 maja br. przedmiotem prac Rady Miejskiej w Kwidzynie było wiele jakże ważnych projektów uchwał, w tym między innymi związanych z pomocą dla przedsiębiorców,w związku z negatywnymi następstwami COVID-19, a także przyjęcie corocznego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna”. Na uwagę zasługuje fakt, że procedowanie nad powyższymi  uchwałami odbyło się z naruszeniem Statutu Miasta Kwidzyna, ponieważ radnym podczas sesji uniemożliwiono zabieranie głosu w dyskusji oraz wnoszenie swoich uwag i propozycji. Za niedopuszczalne należy również uznać nie poddanie pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, formalnie zgłoszonej przez Klub Radnych  „Kwidzyniacy” poprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna”, co w konsekwencji doprowadziło do wadliwości pierwotnej tego aktu prawnego.

Narzucona radnym procedura nie była z nikim konsultowana, ani nie była przedmiotem prac Komisji Statutowej, której zakres działania został określony w Uchwale Nr IX/112/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz trybu pracy. Przewodniczący Rady Miejskiej wymusił na wszystkich radnych składanie wniosków i pytań dwa dni przed rozpoczęciem posiedzenia plenarnego bez żadnej dalszej możliwości uszczegóławiania treści merytorycznych w trakcie obrad. Potwierdza to nagranie z majowej sesji: http://www.bip.kwidzyn.pl/a,38508,xv-sesja-rady-miejskiej-w-kwidzynie-z-dnia 07052020.html

Pomimo zapisu par. 37 ust. 1 Statutu Miasta Kwidzyna, którego treść brzmi: „Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów” - nie było żadnego otwarcia ani zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi uchwałami. Głosowanie odbyło się za pomocą poczty elektronicznej a wyniki były przedstawione w zbiorczym zestawieniu, co w przekazie uczyniło karykaturę z imiennego sposobu głosowania. 

Samorząd Miasta Kwidzyna ma nie tylko problem z przebiegiem sesji plenarnych, ponieważ od dłuższego czasu występuje obstrukcja prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Nikt z decydentów nie przejmuje się zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego a sprawy mieszkańców w dowolny sposób są odrzucane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie. O czym Pan Wojewoda został poinformowany wystąpieniami niezadowolonych mieszkańców (dla przykładu sprawy o sygnaturach: PN-I.1410.4.2020.KG oraz PN-I.1410.5.2020.KG).

Nagminnym stało się ręczne sterowanie przez nieuprawnione osoby. W konsekwencji skarga na Przewodniczącego RM nie była procedowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, jak również przez Radę Miejską, a skarżącemu mieszkańcowi odpowiadał na piśmie z-ca Przewodniczącego RM, który prezentował stanowisko odmienne od stanowiska organu nadzoru w tej sprawie. Problem odmiennych stanowisk stał się widoczny również przy rozpatrywaniu skargi na Burmistrza Miasta Kwidzyna, kiedy to na obrady sesji w dniu 7 maja br. trafił projekt uchwały znacznie różniący się od jednoznacznego stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (?!)

Ponadto wbrew zapisom Statutu Miasta Kwidzyna uniemożliwia się mieszkańcom składającym skargi i wnioski do Rady Miejskiej - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie są rozpatrywane ich sprawy. Nie po to w Statucie Miasta Kwidzyna znajduje się zapis wprowadzający obowiązek informowania, aby zainteresowane podmioty mogły bez przeszkód uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos we własnej sprawie, żeby je teraz całkowicie pozbawiać tego prawa.

Mając na uwadze dobro społeczności lokalnej oraz obowiązek przestrzegania ładu prawnego przez organy administracji publicznej, a także transparentność i jawność działania Rady Miejskiej w Kwidzynie - wnosimy do Pana Wojewody jako organu nadzorczego o podjęcie stanowczych kroków w tej sprawie.

Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Piątek 5 czerwca 2020 | 004 4306
Jaś Kowalski
06-06-2020, 12:53
IP: 94.254.236.23
"Panie wojewodo, uprzejmie donoszę"-Jak widać MS kablowanie ma we krwi i trudno się pozbyć starych nawyków i upodobań
Kowalski z Targowej
06-06-2020, 17:06
IP: 159.205.146.144
Jakie donoszenie? To jest normalny tryb. Za to PO donosząc do Brukseli działa poza wszelkim trybem i to dopiero jest wstrętne. A czy mają to we krwi? Trzeba zapytać prawdziwych orłów komunistycznych służb Bolka, Musta itd.
Jaś Fasola
06-06-2020, 20:47
IP: 5.173.153.62
Jasiu Kowalski. Czytam Twój kolejny wpis na tym portalu i ubolewam, że nie potrafisz rzeczowo prowadzić dyskusji. Gdzieś tam chciałeś miejsce w rankingu w poprzednich latach Kwidzyna. Uzyskałeś konkretną odpowiedź i nie mając już żadnego argumentu podwinąłeś ogon. Lepiej podpisuj się jako Jaś Hejter jeżeli ma to być nadal ten poziom.
gapa
07-06-2020, 22:17
IP: 188.147.98.3
Najlepsi są komisarze !
Po co nam samorząd !
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem