Czwartek 2 kwietnia 2020 | Imieniny: Franciszka, Władysława, Urbana

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

KWIDZYN BEZ OBWODNICY

W roku 2002 samorządowcy kwidzyńscy podpisali porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o wspólnym finansowaniu koncepcji przebiegu obwodnicy Kwidzyna. Od tego momentu upłynęło sporo czasu i tylko zdołano zakończyć prace koncepcyjne (2006 rok), ale w roku 2019 ponownie odżyły nadzieje na realizację tak potrzebnej miastu inwestycji.

 

W marcu 2019 r. samorządowcy z powiatu kwidzyńskiego podpisali list intencyjny ws. budowy obwodnicy, który skierowano m.in. do GDDKiA i parlamentarzystów. Z kolei w grudniu 2019 r. kwidzyńscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie apelu o ujęcie obwodnicy Kwidzyna w Rządowym Programie Budowy Stu Obwodnic małych miast w Polsce. Samorząd Kwidzyna w ten sposób zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o ujęcie budowy obwodnicy Kwidzyna w rządowym programie.

Podczas tej sesji radny Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy) zwrócił uwagę, że inne samorządy podejmują różne starania w tym względzie. W Sztumie burmistrz wyszedł z propozycją zbierania podpisów mieszkańców pod wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, Malbork i Starogard robili to jeszcze w inny sposób.

- Wszyscy działają tak jak mogą, ale różnica między Kwidzynem a tymi miastami jest taka, że my dajemy coś od siebie – powiedział wówczas burmistrz Andrzej Krzysztofiak. - To co zrobiliśmy dotąd to znacznie więcej niż zrobiły inne samorządy. Wymienione gminy nie mają koncepcji przebiegu, nie mają gruntów.

- Uważamy, iż realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej powiatu i gmin wchodzących w jego skład oraz województwa pomorskiego, poprzez poprawę spójności i efektywności systemu transportowego. Jesteśmy przekonani, że budowa obwodnicy przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości podróżowania, zwiększenia przepustowości i jakości połączeń transportowych oraz wzmocnienia spójności powiatu. Miasto Kwidzyn, gęsto zaludnione, zostanie odciążone od ruchu tranzytowego. Będzie to jednocześnie zdecydowany krok na rzecz usuwania barier przestrzennych w przepływie ludzi i towarów, a także ułatwienie w zakresie dostępności do obszarów inwestycyjnych i gospodarczych. Budowa obwodnicy i wyprowadzenie najbardziej uciążliwej części transportu tranzytowego poza miasto, to także ważny element ochrony środowiska. To czystsze powietrze i zdrowsi ludzie – napisano w uzasadnieniu do przyjętej w Kwidzynie uchwały.

 

CZAR PRYSŁ

Ministerstwo Infrastruktury w dniu 8 lutego br. ogłosiło listę budowy 100 obwodnic o łącznej długości 820 kilometrów. Całe przedsięwzięcie ma kosztować 28 miliardów złotych i ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa oraz wyprowadzenia ruchu poza tereny zurbanizowane. Programu przewidziany jest na lata lata 2020-2030. Pierwsze przetargi w programie 100 obwodnic zostaną ogłoszone już w tym roku. Niestety, Kwidzyn nie znalazł się na prezentowanej liście.

- Przede wszystkim będziemy budować obwodnice w tych miastach i miasteczkach, w których w tej chwili natężenie ruchu jest bardzo duże. Dlatego te miasta i miejscowości, które w tej chwili są objęte największym natężeniem ruchu, zostały wskazane do realizacji w ramach programu 100 obwodnic – poinformował na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber. - Będziemy budowali obwodnice w tych miejscach, w których dochodziło do największej liczby wypadków. Chcemy objąć tym programem drogi krajowe, by budować bezpieczną sieć dróg krajowych po to, by w Polsce wzrastało bezpieczeństwo na drogach krajowych.

W naszym regionie powstać ma pięć obwodnic: w Brzeziu, Człuchowie, Słupsku - Kobylnicy, Starogardzie Gdańskim i w Sztumie. Tyle szczęścia nie miały pozostałe gminy z Pomorza. Dla nich przetargi zostaną rozpisane dopiero w czwartym kwartale 2023 r. Może wtedy uśmiechnie się do nas szczęście.


INTERNAUCI KOMENTUJĄ (źródło FB)

Piotr:

- Jak było do przewidzenia „zaangażowanie” samorządów oraz polityków z Kwidzyna i okolic, okazało się wysoce niewystarczające w temacie 100 obwodnic.

To świadczy o kompletnej bezradności i słabości, zarówno lokalnych struktur PO, jak i PiS, dla których sprawy transportu nigdy nie były priorytetem.

Jarosław:

- Piotr pozwól, że Ci podpowiem: Kwidzyn jest średniej wielkości miastem, zatem sprawdź ile większych od niego miast nie ma obwodnic, bądź tak jak Kwidzyn nie załapało się do programu ich budowy. Sprawdź też wielkość dobowego potoku, jaki kieruje się przez miasto drogą 55 - jeśli nie jest to wielki potok, to po co ta obwodnica? Czy drożność i parametry tej drogi w mieście są niewystarczające? Podsumowując - jest kilka czynników obiektywnych, z pomocą których da się rozstrzygnąć, czy i w jakim czasie potrzebna jest budowa obwodnicy dla Kwidzyna.


25 km do najbliższej obwodnicy

Niezależnie i równolegle do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 z perspektywą do roku 2025 rusza zapowiadany ambitny projekt rządowy budowy stu nowych obwodnic. Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych przewiduje docelowo budowę 43 obwodnic o łącznej długości blisko 450 km i wartości kosztorysowej ponad 11 mld. zł. W ramach tego programu oddano do użytku łącznie 15 obwodnic. Niezależnie od tego realizowana jest budowa obwodnic wielkich miast, wpisanych w projekt rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych. Z dobrodziejstwa tego korzystają takie aglomeracje jak: Bydgoszcz, Łódź, Częstochowa.

Projekt budowy 100 obwodnic ukierunkowany jest na poprawę infrastruktury w mniejszych miejscowościach - zapewniając, z jednej strony bezpieczeństwo mieszkańcom, z drugiej płynność ruchu w sieci dróg krajowych. Łączna długość projektowanych stu obwodnic wyniesie 820 kilometrów, a planowana wartość nakładów na ich realizację określona jest na kwotę około 28 miliardów złotych. Źródłem finansowania jest Krajowy Fundusz Drogowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Generalnym Wykonawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualnie dokonano wyboru lokalizacji dla setki nowych obwodnic. Najwięcej, bo po 9 obwodnic zrealizowanych zostanie w województwach: mazowieckim i zachodniopomorskim. W województwie pomorskim wykonanych zostanie 5 obwodnic, głównie w ciągu dróg krajowych 22 i 25. Niestety, projekt ten nie przewiduje budowy obwodnicy Kwidzyna. Możemy się jedynie pocieszać, że podróżując w kierunku Malborka będziemy mieć ułatwiony przejazd przez Sztum. Planowana data ogłoszenia przetargu na budowę sztumskiej obwodnicy to IV kwartał 2023 r.

Andrzej Baczewski
Oceń artykuł
Autor: kasa | Poniedziałek 17 lutego 2020 | 001 1422
gapa
18-02-2020, 14:35
IP: 37.47.35.200
Nie ta władza w mieście, a ruchu na 55 czyli Grunwaldzkiej to prawie nie ma!
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem