Sobota 29 lutego 2020 | Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

ŚMIECI ZNOWU W GÓRĘ

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Kwidzyna od 1 kwietnia br. płacić będą 6,10 zł za metr sześcienny wody zużytej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, lub 18,30 zł za metr sześcienny wody zużytej w przypadku zbiórki nieselektywnej.

 

Przypominamy, że aktualna regulacja przewiduje 5,65 zł za metr sześcienny wody zużytej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, lub 12 zł za metr sześcienny wody zużytej w przypadku zbiórki nieselektywnej. Z kolei uchwała RM z dnia 30 maja 2019 r. wprowadziła też stawki dla nieruchomości, w których nie można ustalić zużycia wody za rok poprzedni, wskazując 17,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, a 60,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego uznała tę uchwałę za nieważną a samorząd wniósł skargę do WSA na to rozstrzygnięcie.

Obecnie burmistrz proponuje 20,00 zł przy zbiórce selektywnej za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a pozostawia 60 zł przy wariancie nieselektywnym. Pełne uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiamy poniżej:

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Kwidzynie podejmuje uchwałę określającą metodę i zasady ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w znowelizowanym art. 6j ust.1 i 3e oraz ustala stawki tej opłaty. Zaproponowane zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowane zostały wzrostem (18%) cen zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Podwyższona cena za zagospodarowanie 1Mg powyższych odpadów z 372,60 zł na 440,64 zł jest wynikiem wzrostu kosztów spalania odpadów balastowych z 540 zł brutto w roku 2019 na 626,40 zł brutto w roku 2020 oraz zmiany jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów na kwaterze balastu (tzw. opłata marszałkowska) z kwoty 170 zł w 2019 r. na 270 zł w roku 2020. ZUO Sp. z o.o. odbiera rocznie z nieruchomości zamieszkałych na terenie Kwidzyna około 11 tys. Mg odpadów, w tym ok. 6 tys. Mg stanowią odpady zmieszane. Wysokość zaproponowanych stawek (6,10 zł za 1m³ zużytej wody i 20 zł od mieszkańca, gdy nie można ustalić historii zużycia wody) wzrośnie o niespełna 8% i nie przekroczy maksymalnych stawek opłaty dla obowiązujących metod określonych w art. 6k ust. 2a  pkt 1, 2 i ust. 3 powyższej ustawy, które wynoszą odpowiednio 11,85 zł za 1 m³ zużytej wody i 33,86 zł od mieszkańca przy obowiązkowej selektywnej zbiórce odpadów. Dla osób które nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny maksymalne stawki określone ustawą mogą wynosić 24,40 zł za 1 m³ zużytej wody i 80 zł od mieszkańca, a zaproponowane stawki to 18,30 zł za 1 m³ zużytej wody i 60 zł za mieszkańca. W związku z powyższym w celu zrównoważenia kosztów systemu  zagospodarowania  odpadów komunalnych z wpływami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzasadniona jest zmiana stawek przedstawiona w przedmiotowej uchwale. Proponowane w uchwale zapisy, dotyczące doprecyzowania ustalania opłaty dla osób nie posiadających historii zużycia wody lub które nie mają możliwości rozdzielenia wody zużytej wyłącznie na cele socjalno-bytowe mają na celu uchronienie właścicieli nieruchomości od znacznego wzrostu opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  tylko  z  tego  względu,  że  nie posiadają dodatkowych wodomierzy i nie mieli potrzeby ich zakładania. Dają one możliwość właścicielom nieruchomości, u których występują powyższe przypadki, na zainstalowanie dodatkowych legalizowanych wodomierzy.


ODBIÓR ŚMIECI W PODOBNEJ CENIE

- Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. w Grudziądzu świadczyło przez 11 miesięcy (w ubiegłym roku) usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Kwidzyna od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy za cenę 2 254 998,80 zł

- Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Spółka z o.o. w Kwidzynie przejęło te obowiązki od 1 grudnia 2019 r. po rozstrzygnięciu przetargu i realizować będzie tę usługę do 30 listopada 2023 r. (cztery lata) za ogólną kwotę 10 705 058,40 zł

Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Piątek 24 stycznia 2020 | 000 1607
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem