Wtorek 28 września 2021 | Imieniny: Luby, Wacława, Salomona

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

EKSPERTYZA DUŻO WYJAŚNIA

Na sierpniowej sesji rady miasta opozycja domagała się udostępnienia ekspertyzy, określającej zakres i przyczyny uszkodzeń wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Owczej. W ostatnich dniach dokument znalazł się w skrzynkach mejlowych wszystkich radnych.

 

Z opisu uszkodzeń wiaduktu dowiadujemy się, że 13 czerwca br. miał miejsce bardzo intensywny opad deszczu połączony z burzą atmosferyczną, który spowodował wiele zalań i podtopień na terenie miasta. Istniejące urządzenia odwadniające nie były w stanie odebrać tak dużej ilości wody. Silny i porywisty wiatr spowodował, że na jezdniach pojawiło się dużo liści oraz drobnych gałęzi skutecznie ograniczających wydolność kratek ściekowych.

W rezultacie duża ilość wody zgromadziła się w najniższym punkcie zlewni (w miejscu awarii). Doszło do burzliwego jej przepływu w wylocie z przykanalika na ściek skarpowy. Następnie z powodu niewydolności odwodnienia po stronie północnej (prawdopodobnie) nastąpiło przelanie się wody przez krawężnik. W konsekwencji wystąpiło rozmycie skarpy oraz podstawy muru skrzydła, będącego elementem konstrukcji z gruntu zbrojonego. W rezultacie konstrukcja muru z gruntu zbrojonego została naruszona w stopniu zagrażającym jej globalnej stabilności. Naruszeniu uległy też skarpy poza bezpośrednim działaniem rury odprowadzenia deszczówki na ściek skarpowy.

 

PRZYCZYNY USZKODZEŃ

Z ekspertyzy wynika, że przy okazji dość istotnych zmian zagospodarowania terenu ul. Owczej (poprzez poszerzenia i uszczelnienia nawierzchni drogowych, dobudowy nowych ciągów pieszych i rowerowych) nie poszły adekwatne do tych zmian rozwiązania w zakresie odwodnienia newralgicznego obszaru.

Z podsumowania tej części opracowania dowiadujemy się, że bezpośrednią przyczyną powstania uszkodzeń wiaduktu był burzliwy i intensywny opad deszczu, ale do uszkodzeń przyczyniło się też ukształtowanie terenu i niedostosowana do warunków terenowych konstrukcja cieków skarpowych.

Według autorów ekspertyzy nie bez znaczenia również było zaprojektowanie i wykonanie układu odwodnienia na wiadukcie bez uwzględnienia otaczającej go zlewni.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE NAPRAWY

Z uwagi na możliwość powtórzenia się dużych opadów, w opracowaniu zasugerowano natychmiastowe przystąpienie do prac naprawczych. Przede wszystkim należy zaprojektować kompleksowo i wykonać nowe odwodnienie po obu stronach torowiska. Następnie naprawić nawierzchnię w rejonie północno-wschodnim (w sąsiedztwie wpustu). W dalszej kolejności wyremontować układ odwodnienia torowiska w rejonie samego wiaduktu. Wytyczne dotyczące napraw zawierają cały szereg innych prac, które kończy umocnienie skarp (stosownie do pochyleń oraz zgodnie z dobrą praktyką).

Niestety, na typ etapie trudno (chociażby w przybliżeniu) podać jakie mogą być to koszty naprawy i jak długo to potrwa.

Oceń artykuł
Autor: oprac. kasa | Poniedziałek 23 września 2019 | 000 2976
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem