Poniedziałek 18 stycznia 2021 | Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

WNIOSEK O ODWOŁANIE MARIUSZA WESOŁOWSKIEGO

Trzecia sesja nowej kadencji rady miasta była drugą z udziałem wszystkich sił reprezentujących mieszkańców w tym gremium. Byliśmy ponownie świadkami maratońskich obrad kwidzyńskich radnych. Spośród wielu spraw najważniejszą wydaje się być wniosek radnych opozycji o odwołanie z funkcji przewodniczącego Mariusza Wesołowskiego. Ta sytuacja wymusiła przekazanie prowadzenia sesji przez wiceprzewodniczącego.

 

Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad trwało jeszcze dłużej niż miesiąc temu. Wszystko przez chęć wprowadzenia nowych punktów, a przede wszystkim przez powtórną próbę zawarcia w programie sesji interpelacji i zapytań radnych. Koalicję rządzącą (PKO-SLD) nie przekonywały żadne argumenty. Nawet ten, że w zdecydowanej większości gmin naszego powiatu (już po dokonanych zmianach w regulaminach) interpelacje nadal uwzględnione są w porządku obrad.

- Nie rozumiem tak dużego oporu materii. Obowiązują nas wszystkich te same przepisy a pomimo tego totalna władza interpretuje je po swojemu. Wygląda to już tragikomicznie, bo i tak na koniec posiedzenia składamy krótkie oświadczenia w sprawie przedłożonych na piśmie interpelacji – powiedział nam Sebastian Kasztelan (KWW Kwidzyniacy), który na sesji wziął na siebie ciężar merytorycznego uzasadnienia potrzeby istnienia tak ważnego punktu obrad w każdym posiedzeniu radnych.

 

Brak interpelacji... brak TV

Radny Franciszek Galicki (KWW Kwidzyniacy) podirytowany brakiem kompromisu zaproponował w takiej sytuacji rezygnację z transmisji telewizyjnych i przekazanie wypłacanego za tę usługę wynagrodzenia do kwidzyńskiego hospicjum. Jednak o tym radni mogliby zdecydować w trakcie posiedzenia a nie w punkcie dotyczącym porządku obrad. Zatem zgłoszony został ostatecznie temat omówienia potrzeby transmisji telewizyjnych, ale przepadł w głosowaniu ustalającym program sesji.  

- Jeżeli na sesjach nie ma być tak popularnych wśród mieszkańców interpelacji, to zastanówmy się nad kontynuowaniem transmisji telewizyjnych za które dwóm kablówkom płacimy sporą kasę – w ten sposób tłumaczył swoją intencję Franciszek Galicki.

 

Wilk za Wesołowskiego

Kiedy wydawało się, że nic już nas nie może zaskoczyć w trakcie uzgadniania porządku obrad, to na mównicę wyszedł przewodniczący Klubu KWW Kwidzyniacy – Marek Sidor i w imieniu całej opozycji (poza Józefem Pomykaczem z PiS), złożył wniosek formalny o odwołanie z funkcji przewodniczącego rady Mariusza Wesołowskiego (PKO).

W takiej sytuacji nic innego nie pozostało jak przekazanie łańcucha jednemu z wiceprzewodniczących wskazanego przez radę. Bez zbytnich emocji przegłosowano kandydaturę Piotra Wilka (SLD), który poprowadził obrady do końca trzeciej sesji. Ten zaszczyt i obowiązek będzie na nim ciążył do czasu przeprowadzenia głosowania o odwołaniu Mariusza Wesołowskiego, które będzie miało miejsce na marcowej sesji.     

 

Przyjęcie protokołu, lecz tylko z I sesji

Nawet w takim iście porządkowym punkcie też zaiskrzyło. Ponownie radni koalicji nie zgodzili się na dołączenie do tego protokołu załącznika z odbytego posiedzenia mniejszości rady. Jednak tym razem posiadali już wystarczającą przewagę w głosach i w ten sposób pierwszy protokół nowej kadencji został przyjęty.

To jednak nie koniec, ponieważ opozycja za chwilę wytknęła brak projektu protokołu z drugiej sesji, który powinien być dostępny na 7 dni przed posiedzeniem trzeciej sesji. Mariusz Wesołowski tłumaczył to obszernością materiału i w konsekwencji niemożliwością spełnienia zadość wymogom regulaminu.

 

Rewitalizacja i zabytki

Przed pakietem uchwał przedstawiona została informacja na temat prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyn działań rewitalizacyjnych w ujęciu społecznym. Następnie radni wysłuchali sprawozdania z realizacji za lata 2017-2019 „Programu opieki nad zabytkami Kwidzyna na lata 2016-2019”. Ta początkowa część obrad została zamknięta przedłożeniem planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  na rok 2019.


Prowadzenie obrad przejmuje Piotr Wilk

 

Treść wniosku o odwołanie radnego Mariusza Wesołowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie

Mając za podstawę art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) - my niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Kwidzynie występujemy z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kwidzynie o odwołanie radnego Mariusza Wesołowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Prowadzący obrady Mariusz Wesołowski podczas posiedzenia drugiej sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie, w dniu 31 stycznia 2019 r. ewidentnie złamał konstytucyjną zasadę równości w punktach obrad dotyczących ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kwidzynie – dopuszczając do dwóch trybów głosowania. Przyjęcie i wprowadzenie zupełnie odmiennej procedury wyłaniania członków poszczególnych komisji doprowadziło do jawnej dyskryminacji radnych opozycji. Na pierwszej sesji Mariusz Wesołowski przeprowadził głosowanie nad całym składem komisji, a na drugiej sesji wprowadził głosowanie na poszczególnych radnych.

Zgodnie z treścią art. 32 Konstytucji RP, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Powyższa regulacja jest określana potocznie jako zasada równości oraz zakaz dyskryminacji. Rozumienie zasady równości jest już bardzo utrwalone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i nie budzi kontrowersji. Polega ono na tym, iż osoby znajdujące się w takiej samej lub podobnej sytuacji należy traktować tak samo, natomiast osoby znajdujące się w sytuacji odmiennej należy traktować odmiennie.

Sposób w jaki Mariusz Wesołowski pełni funkcję przewodniczącego nie sprzyja konsolidacji radnych, a wręcz przeciwnie, pogłębia zupełnie niezrozumiałe podziały i działa na szkodę całego miasta. Najgorsze jest to, że takie postępowanie nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego kierowania pracami organu stanowiącego. Mamy coraz więcej przykładów nie przestrzegania zasady równości.

Przywołamy na koniec jeszcze jeden przykład z drugiej sesji, kiedy to inicjatywę uchwałodawczą poszczególnych radnych zaliczono do inicjatyw klubowych, aby ograniczyć kreatywność radnych opozycji w pracach rady miasta.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty wnioskujemy o odwołanie radnego Mariusza Wesołowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Oceń artykuł
Autor: sam | Czwartek 7 marca 2019 | 001 3468
Nick
08-03-2019, 10:13
IP: 89.229.216.29
Kiedy radny POmykacz przejdzie wreszcie do platformy? Jakoś nie pasuje on do "dobrej zmiany".
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem