Czwartek 23 maja 2019 | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

WE CZWARTEK KOLEJNA SESJA RM KWIDZYNA

Porządek obrad III Sesji

Rady Miejskiej w Kwidzynie

w dniu 28 lutego 2019 roku.

Urząd Miejski w Kwidzynie

sala 110 godz. 12.00


 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji.

5. Przedstawienie informacji na temat prowadzonych na terenie Miasta Kwidzyn działań rewitalizacyjnych w ujęciu społecznym.

6. Sprawozdanie z realizacji za lata 2017-2019 „ programu opieki nad zabytkami Kwidzyna na lata 2016-2019”.

7. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  na rok 2019.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie uprawnionego do określenia terminu i miejsca odbywania podróży służbowej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

3) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kwidzyna,

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„ Kwidzyn- Zachód”

5) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kwidzyn – Wschód”,

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Osiedle Piastowskie”,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023,

8) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w obiekcie zabytkowym,

9) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowości zasad i trybu przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Kwidzyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadawania tytułów "Mecenasa Kultury”,

10) o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej dla studentów,

11) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie oświaty oraz nadania tytułu „ Mecenasa Oświaty”

12) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnych,

13) w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie,

14) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

15) w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kwidzynie,

16) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna.

8. Informacja  Burmistrza o jego działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o jego działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

10. Komunikaty i oświadczenia

11. Zamknięcie obrad sesji.

Oceń artykuł
Autor: RM | Wtorek 26 lutego 2019 | 000 736
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem