Środa 21 sierpnia 2019 | Imieniny: Joanny, Kazimiery, Wiktorii

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

POSZUKIWANA RODZINA ZASTĘPCZA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. W tym miesiącu planowane jest rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów. Obejmie ono 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Szkolenie jest nieodpłatne.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone jedynie osobom, które między innymi nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskie, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kandydaci na rodziców zastępczych muszą mieszkać w Polsce i zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. Nie mogą roli rodzica zastępczego pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci do pełnienia rodziny zastępczej niezawodowej zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o jak najszybszy kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Nowa siedziba PCPR mieści się przy ul. Hallera 5, tel. 55 279 99 15, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 15.00.

Oceń artykuł
Autor: SP | Środa 6 lutego 2019 | 000 734
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem