Środa 22 stycznia 2020 | Imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

OPOZYCJA SKARŻY DO WOJEWODY

Wygląda na to, że obecnie mamy dwa składy Rady Miejskiej w Kwidzynie, ale tylko ta skupiająca 11 radnych (PKO i SLD) jest w stanie prowadzić jakiekolwiek prace i to bez względu, czy druga grupa (PiS i Kwidzyniacy) uznaje poczynania koalicji za nielegalne. Wszystko wskazuje na to, że spór zostanie rozstrzygnięty poza Kwidzynem.

 

Przypominamy, że 6 grudnia najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Franciszek Galicki wznowił obrady I sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie, otwierając jej drugie posiedzenie. Następnie (po krótkim oświadczeniu) przewodniczący obrad ogłosił dwadzieścia minut przerwy, w celu odbycia spotkania z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań zasiadających w radzie, aby osiągnąć porozumienie w sprawie wyboru przewodniczącego rady i jego zastępców. Niestety, nie uzyskano kompromisu.

Po przerwie przewodniczący obrad - Franciszek Galicki wznowił obrady i po wygłoszeniu oświadczenia, na podstawie § 10 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Kwidzynie, w związku z niemożnością wyczerpania przyjętego porządku obrad, a także koniecznością uzyskania dodatkowych informacji - postanowił o przerwaniu obrad sesji i kontynuowaniu jej w dniu 11 grudnia br. (o godz. 10:00).

W związku z ogłoszoną przez przewodniczącego obrad przerwą w obradach, radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Kwidzyniacy (w sumie 10 osób), działając w dobrej wierze - opuścili salę obrad. Po ogłoszeniu przerwy w obradach przez Radnego Seniora - do mównicy podszedł radny Roman Bera (PKO), który poprosił radnych o pozostanie na sali i kontynuowanie obrad. I tak się też stało, ale tylko przy stanie obecnych 11 radnych (PKO i SLD). Sesja została wznowiona i nie zważając na okoliczności pracowano dalej (m.in. wybierając przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także przyjmując cały pakiet uchwał).  

 

Opozycja nie daje za wygraną

W dniu 11 grudnia przybyli na salę obrad tylko radni PiS i Kwidzyniaków, a Radny Senior wznowił po raz drugi pierwszą sesję.

- Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 21 radnych obecnych jest 10. Nie mamy zatem kworum i będę zmuszony za chwilę do przerwania obrad – powiedział Franciszek Galicki.  

Po chwili wytłumaczył swoją wcześniejszą decyzję. Uzasadniał to potrzebą konsultacji i uzyskania dodatkowych informacji w związku z przedłożonymi dokumentami i obszerną opinią prawną mecenasa urzędu, dotyczącą zasad głosowania i udziału radnych w głosowaniu, która całkowicie przewracała wcześniejsze uzgodnienia. Ponadto zaznaczył, że w związku z patem w negocjacjach nie było możliwe wyczerpanie punktu 4 porządku obrad, czyli wyboru przewodniczącego.

Radny Senior poinformował też o wizycie u Wojewody Pomorskiego i przeprowadzonych konsultacjach z Biurem Prawnym Wojewody.

- W mojej ocenie Pan Dariusz Drelich przyjął ze smutkiem i ze zdziwieniem informację. Podczas ponad godzinnej wizyty wspólnie szukaliśmy najlepszego rozwiązania dla miasta Kwidzyna i naszych mieszkańców. Do tego potrzebna jest dobra wola opcji rządzącej – przyznał Franciszek Galicki.  

Pierwsza sesja ponownie została przerwane po słowach wypowiedzianych przez prowadzącego obrady: „Przerywam obrady pierwszej sesji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego”.  

 

Dodatkowa konferencja prasowa

Po zamknięciu obrad radni opozycji zaprosili obecnych dziennikarzy na konferencję prasową, podczas której poinformowali o złożeniu w dniu 10 grudnia skargi do Wojewody Pomorskiego, której celem jest stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności wszystkich uchwał podjętych przez radnych Powiślańskiej Koalicji Obywateli (PKO) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) w dniu 6 grudnia br.

W trakcie konferencji Franciszek Galicki rozwinął wątek uczestnictwa opozycji w pracach rady i jej aspiracji do wzięcia współodpowiedzialności za losy naszego miasta. Po raz kolejny padło sakramentalne stwierdzenie, że „nie o stanowiska chodzi, lecz o dobre funkcjonowanie rady miejskiej”.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Poniedziałek 24 grudnia 2018 | 003 3575
gapa
27-12-2018, 11:38
IP: 37.47.34.35
Leśny dziadek, jak smarkacz chce w historii miasta sie zapisać i to skarżąc się fo wojewody
TW Skorpion
28-12-2018, 18:36
IP: 83.21.29.19
Donosicielstwo zostało im we krwi .KONFITURY....
Bolek
28-12-2018, 20:25
IP: 88.130.49.194
Konfitury: http://telewizjarepublika.pl/oto-krotka-historia-donosow-totalnej-opozycji-do-ue,53951.html
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem