Sobota 30 maja 2020 | Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY GMINY KWIDZYN

Otwarcia sesji w dniu 19 listopada br. i powitania nowego wójta oraz gości, wśród których był m.in. senator Leszek Czarnobaj, dokonał najstarszy wiekiem radny Karol Rupar. Stwierdził, że są obecni wszyscy radni i odczytał treść ślubowania, które indywidualnie złożyli wszyscy radni. Następnie przedstawił też porządek obrad, do którego uwag nie zgłoszono. Sekretarz Gminy - Agata Szcześniak odczytała treść regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn.

 

O funkcję przewodniczącego ubiegało się dwóch kandydatów: Wiesław Namiak i Piotr Spaczyński. W wyniku tajnych wyborów z przewagą jednego głosu przewodniczącym został wybrany Piotr Spaczyński, któremu Karol Rupar pogratulował wyboru i przekazał przewodnictwo obrad. Wybrany przewodniczący w krótkich słowach podziękował radnym za wybór, oświadczył, że chciałby łączyć, a nie dzielić, że jedność to nie jednomyślność, że na pewno podczas prac ścierać się będą różne poglądy, ale kompromis dla dobra gminy zawsze się znajdzie. W końcowej zaś części prosił o wyrozumiałość, gdyby dopuścił się jakichś gaf czy przejęzyczeń podczas obrad, ale być może w krótkim czasie dojdzie do wprawy.

Senator Leszek Czarnobaj pogratulował Piotrowi Spaczyńskiemu, życzył też radnym i wójtowi, by to co zostało zaplanowane zostało zrealizowane dla dobra Gminy Kwidzyn oraz wypowiedział znamienne słowa, że „nazwisko Wierzba zobowiązuje do sukcesu”.  

Następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczącego. Zgłoszono trzy kandydatury: Ryszarda Świerczyńskiego, Wiesława Namiaka i Witolda Lizińskiego. Wynik tajnych wyborów był pomyślny dla Witolda Lizińskiego, który z dużą przewagą pokonał kontrkandydatów.  

Po zakończeniu tych wyborów Dariusz Wierzba złożył ślubowanie, podziękował za wybór i  odczytał swoją wypowiedź programową, przedstawiając jej główne cechy: wygraną przyjął z satysfakcją, ale i z ogromną odpowiedzialnością, różnijmy się twórczo wyrażając m.in. szacunek i cierpliwość, nic tak nie łączy ludzi jak ciężka praca, co wynika z doświadczenia korporacyjnego, zadeklarował chęć pozytywnej współpracy m.in. z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, sołtysami, kołami gospodyń wiejskich, nigdy nie myślał o sobie jako jako o polityku, a jako o samorządowcu. Podziękował też Ewie Nowogrodzkiej, swojej kontrkandydatce na funkcję wójta i życzył Jej sukcesów na dalszej drodze zawodowej.  

Ostatnim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Wójta Gminy Kwidzyn. Radni postanowili bez dyskusji, że wynagrodzenie Dariusza Wierzby będzie takie samo jak wynagrodzenie Ewy Nowogrodzkiej (tj. wyniesie 10 180 zł brutto).

Na zakończenie obrad na prośbę przewodniczącego każdy z radnych w krótkich słowach powiedział parę słów o sobie. Na tym porządek obrad wyczerpano.

Na uwagę zasługuje to, że radni zostali wyposażeni w tablety. U większości radnych nie wystąpiły problemy z głosowaniem przy użyciu tego elektronicznego narzędzia, a wszyscy zgromadzeni wyniki głosowań mogli odczytać na rozwieszonym na ścianie ekranie.

A teraz nam, mieszkańcom Gminy Kwidzyn, pozostanie obserwować pracę rady i czekać na efekty działań nowego wójta i radnych, mając nadzieję, że potrafią współpracować i podejmować decyzje dla dobra naszej gminy i mieszkańców.

Oceń artykuł
Autor: Maria Grażyna Wandtke | Środa 28 listopada 2018 | 000 2034
MAM KWIDZYNIACY PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem