Poniedziałek 27 stycznia 2020 | Imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

BĘDZIE JESZCZE DROŻEJ W BUDOWNICTWIE?

Polski internet obiegła ostatnio informacja o konflikcie architekt - inżynierowie budownictwa. O co w tym chodzi? Dlaczego Polska Izba Inżynierów Budownictwa występuje do Ministra a jej wystąpienia i postulaty nie znajdują zrozumienia i uwzględnienia, dlaczego grupy facebookowe zrzeszające Inżynierów Budownictwa przygotowały internetową petycję do Ministra Inwestycji i Rozwoju (dostępną już na wielu portalach budowlanych i stronach facebookowych członków PIIB oraz na https://www.citizengo.org/pl/) którą może podpisać każda osoba, której zależy na szybkiej i sprawnej budowie czy remoncie domu, mieszkania i profesjonalnej usłudze? Dlaczego posłowie składają interpelacje? O co chodzi? Powód jest prosty i łatwo wytłumaczalny.

 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nowe ustawy przygotowane dla architektów i inżynierów budownictwa pragnie dokonać kolosalnej zmiany w relacji tych dwóch zawodów, w odniesieniu do procesu inwestycyjnego. Zasadniczą kwestią jest powierzenie funkcji Kierownika Budowy jedynie architektowi, sprowadzając inżynierów budownictwa do roli podrzędnej wobec siebie, przesunięto także prawo powołania kierowników robót z Inwestora na architekta, więc to architekt będzie decydował kto na Państwa budowie będzie kierownikiem robót. Powyższa zmiana nie powoduje zastąpienia obecnego Kierownika Budowy architektem, osoby te pozostają dalej w procesie inwestycyjnym, ale już jedynie jako kierownicy robót - podwykonawcy architekta (architekt nie posiada wymaganych uprawnień i doświadczenia). Powyższa zmiana dotyczy robót takich jak konstrukcyjne, drogowe - każdych robót budowlanych przy których wymagane jest ustanowienie Kierownika Budowy.

Ponadto zmiany przewidują także obowiązkowe wprowadzenia „architekta” jako członka zespołu projektowego nawet przy projektowaniu dróg, likwidację posiadanych przez inżynierów i techników budownictwa i tak już minimalnych uprawnień do projektowania architektonicznego ograniczającego się praktycznie do budynków o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej, oraz likwidację możliwości ukończenia studiów na kierunku architektura przez inżynierów budownictwa w trybie uzupełnienia kwalifikacji. Ustawa ta, a raczej ustawy ponadto przewidują dużo więcej dodatkowych uprawnień dla architekta kosztem inżynierów budownictwa. Jest to sprzeczne z ogólnoeuropejską zasadą wolności prowadzenia tego typu działalności w sferze architektury (zastrzeżony jest jedynie tytuł architekta). W krajach UE inżynier budownictwa projektuje do dziś na równi z architektem (wyłączone są czasami budowle monumentalne) a w Polsce robił to do około 1961 r., gdyż wtedy zaczęło się powolne „obcinanie” uprawnień inżynierom budownictwa. W Niemczech fachowe portale doradzają kiedy do budowy domu wziąć inżyniera budownictwa a kiedy architekta, w Wielkiej Brytanii tylko 6 proc. nowych domów projektują architekci (wg RIBA), w Finlandii architekturę może projektować każdy. Pytanie rodzi się samo: czy tylko w Polsce ma być przyzwolenie na monopol i zawłaszczenie całej gałęzi projektowania wyłącznie dla architektów?

Pomijając kwestię zawodowego przygotowania architektów, pozostawiam do oceny czytelników kwestę czysto finansową i techniczną: czy tak mała liczba architektów (ok 11 tys.) jest w stanie zastąpić w tej roli 116 tys. inżynierów budownictwa? Jakie będą tego skutki gospodarcze, czy nie zacznie brakować osób do nadzorowania budów, czy inwestycje nie zatrzymają się? (nie każdy przecież architekt musi mieć aspiracje bycia Kierownikiem Budowy). W 2017 r. wydano w powiecie kwidzyńskim ok. 675 a do listopada 2018 r. ok. 580 różnych zgód i pozwoleń wymagających powołania Kierownika Budowy. Z uzyskanych informacji wiem, że w naszym powiecie jest 3 architektów, co daje średnio 225 pozwoleń na jednego architekta.

Zachodzi więc pytanie, czy jest możliwe odpowiedzialne i profesjonalne świadczenie usług Kierownika Budowy, gdy dochodzi jeszcze sporządzanie przez tych samych architektów własnych projektów budowlanych, udział w pozostałych projektach w aspirowanej funkcji Głównego Projektanta i koordynatora oraz obowiązkowy współudział w projektach branżowych (np. drogowych)? Czy jest to naprawdę troska o jakość projektów i poziom projektowania architektonicznego oraz właściwy nadzór nad budową, czy zwykły skok na kasę inwestora (wynagrodzenie inżynierów budownictwa z pewnością się nie zmieni) - wnioski pozostawiam czytelnikom a swoją opinię oraz poparcie możecie Państwo wyrazić poprzez oddanie głosu w petycji pod adresem: https://www.citizengo.org/pl/166734-szanowny-panie-ministrze-w-zwiazku-z-prowadzonymi-pracami-nad-ustawami-o-architektach-o?tc=ty&tcid=52123619.  


Mgr inż. budownictwa Jarosław Mysior - współtwórca petycji, uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, hydrotechnicznej, absolwent Wydziału Budownictwa ATR w Bydgoszczy i Zabytkoznawstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, właściciel Studia Projektowego Altris.

Oceń artykuł
Autor: Jarosław Mysior | Sobota 24 listopada 2018 | 001 3216
KK
24-11-2018, 19:55
IP: 89.70.193.24
Bardzo wartościowy tekst, który pokazuje Społeczeństwu, że to również (a być przede wszystkim) o jego interes chodzi.
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2020 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem