Czwartek 20 czerwca 2019 | Imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

XXXV SESJA RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

Punktem zapalnym obrad sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego, jaka odbyła się 27 sierpnia br., była debata nad projektami uchwał w sprawie „Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego” oraz „Polityki Oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego – Strategia na lata 2018-2023”. Nie zabrakło też kontrowersji podczas procedowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kwidzyńskiego.

 

W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości krytyczne stanowisko wobec zgłoszonych dokumentów prezentował głównie radny Zbigniew Koban, biorąc na siebie praktycznie cały ciężar walki. W odniesieniu do Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego wniósł szereg zastrzeżeń dotyczących:

- dziedziny oświaty (zagrożenie wynikające z upolitycznienia, obawy o przebieg reformy oświaty),

- zapisu o koncentracji środków funduszu pracy,

- krytyki zapisu o promocji samo zatrudnienia, promocji przedsiębiorczości,

- negowania przez Starostwo programu Mieszkanie-plus,

- negatywnej oceny stanu dróg powiatowych.

Przy okazji odniósł się krytycznie do sprzedaży udziałów w Spółce „Zdrowie”, jaka miała miejsce w poprzedniej kadencji samorządowej oraz dopytywał się o efekty podejmowanych działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. Wymianę zdań i opinii między krytykującym radnym Kobanem a broniącymi projektu przedstawicielami rządzącej powiatem koalicji - zdominował temat oświaty, w mniejszym stopniu spraw pracowniczych. Ostra dyskusja przeniosła się na procedowanie uchwały dotyczącej Polityki Oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego – Strategia na lata 2018-2023. Radny Zbigniew Koban kilkakrotnie podejmował polemikę, niestety bez użycia dostatecznie przekonywujących argumentów oraz wsparcia pozostałych radnych Klubu PiS. Uporczywie domagał się między innymi wyjaśnienia, dlaczego dla projekcji wskaźników w dziedzinie oświaty jako rok bazowy przyjęto 2018. Odpowiadając na zarzuty radnego Kobana starosta Jerzy Godzik podkreślił, że nad dokumentem strategii powiatowej pracowano od maja 2018 roku. Ze strony Klubu PiS nie zgłaszano żadnych uwag. Kolega klubowy Zbigniewa Kobana radny Mirosław Górski wyraził opinię na temat złych doświadczeń z wcześniej prowadzonych debat, a forum rady jest odpowiednie dla zaprezentowanie swego stanowiska.

Dlaczego jednak radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości nie wystosowali wcześniej swego oficjalnego stanowiska oraz własnych propozycji? Nie wykorzystali też do tego lokalnych mediów. Jest to ewidentne zaniechanie w obliczu kampanii wyborczej do samorządu. A tymczasem paradoksem w realiach powiatu kwidzyńskiego staje się fakt, że krytykująca „dobrą zmianę Platforma Obywatelska” będzie realizować przyjęty ostatecznie rządowy program oświatowy. Rodzi się też pytanie: gdzie byli działacze kwidzyńskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, kiedy senator PO Leszek Czarnobaj urządzał na swoich konferencjach prasowych spektakle ośmieszające projekty reform wdrażane przez rząd premier Beaty Szydło.

Sam dokument Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego (zawierający 150 stron) jest pozycją mało czytelną i logiczną. Zawarta w nim analiza SWOT, która co do zasady powinna wskazywać zalecenia do przyjęcia priorytetów oraz kierunków działań strategicznych jest wielkim pomieszaniem z poplątaniem. Strategia lekceważy znaczenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach. Nie daje jasnej odpowiedzi, czy jest on mocną, czy słabą stroną naszego regionu.

Istotne zmiany Rady Powiatu Kwidzyńskiego dotyczyły między innymi:

- uregulowania trybu interpelacji i zapytań radnych,

- inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców (zwiększenie liczby osób zgłaszających z 200 do 300),

- ustawowego ograniczenia liczby radnych w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego z 21 do 19.

W trakcie dyskusji radny Tomasz Świerczek złożył wniosek o opinię radcy prawnego odnośnie zapisu paragrafów 83 i 84 Statutu. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że zapisy te nie kolidują z sobą.

Oceń artykuł
Autor: Andrzej Baczewski | Poniedziałek 17 września 2018 | 000 1330
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem