Sobota 19 stycznia 2019 | Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina
0°C WIATR:
11ms
08:48 17:01

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > Wstępniaki

DOWOLNA KONIECZNOŚĆ (WSTĘPNIAK)

Marek Sidor31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Akt ten wprowadził rewolucyjne zmiany, których celem jest zwiększenie kontroli obywateli: obowiązek transmisji i upubliczniania nagrań sesji, rejestrowanie wykazów głosowań, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i naturalnie budżet obywatelski. Radni zyskają indywidualne uprawnienia kontrolne wobec samorządowych spółek, urzędu i innych jednostek organizacyjnych, na wzór uprawnień posłów wobec jednostek państwowych.

Część z przytoczonych unormowań powinna być przygotowana, podjęta i opublikowana w bieżącej kadencji, ale ze wskazaniem, iż wejdą one w życie w momencie określonym art. 15 ustawy nowelizującej tj. z dniem rozpoczęcia nowej kadencji. Dlatego nie wiem, dlaczego ustępująca Rada Miejska w Kwidzynie nie podjęła się trudu dokonania niezbędnych zmian w Statucie Miasta? Klub radnych „Kwidzyniacy” zwrócił na to uwagę w trakcie sierpniowej sesji – wskazując, iż pierwsze posiedzenie nowej rady może zostać utrudnione przez brak chociażby nowych zapisów w statucie odnośnie głosowania.

Wspomniana na początku ustawa zawiera następujący zapis: „Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne”. Zatem statut powinien określać dokładnie - w jaki sposób sporządza się wykazy głosowań, a w przypadku dopuszczenia do imiennego wariantu - jakich zachowań oczekuje się od radnych podczas aktu głosowania. Bez takich instrukcyjnych (wykonawczych) zapisów pierwsze głosowanie na inauguracyjnym posiedzeniu rady miejskiej będzie poddane ciężkiej próbie i nawet może sparaliżować prace kwidzyńskich rajców.

Dla wsparcia mojego poglądu niech wystarczy tylko przykład Rady Powiatu Kwidzyńskiego, która w dniu 27 sierpnia br. wprowadziła niezbędne zmiany do statutu powiatu kwidzyńskiego i wyczyściła przedpole dla przyszłych radnych. Dlatego drugi szczebel samorządu na naszym terenie na początku nowej kadencji będzie mógł od razu zająć się sprawami bieżącymi. Niestety, wszystko wskazuje na to, że radni miejscy będą od razu uwikłani w dostosowanie zapisów statutu do obowiązującej ustawy.

Oceń artykuł
Autor: Marek Sidor | Środa 12 września 2018 | 000 744
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem