Wtorek 19 lutego 2019 | Imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta
3°C WIATR:
18ms
07:54 18:01

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

ZOBACZ JAK GŁOSOWALI RADNI MIEJSCY

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XLIII sesji z dnia 28 czerwca 2018 r.  
 

Jak głosowali?

 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za rok 2017,
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kwidzyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2017,
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,
4) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2018,
5) w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,
7) w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów,
8) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie,
9) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kwidzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
10) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kwidzyna
11) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kwidzyna.

Oceń artykuł
Autor: eska | Wtorek 10 lipca 2018 | 000 1266
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem