Sobota 19 stycznia 2019 | Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina
-1°C WIATR:
11ms
08:48 17:01

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

SESJA MIEJSKA Z NIESPODZIANKAMI

Kwietniowe obrady Rady Miejskiej w Kwidzynie przejdą do historii jako jedne z ciekawszych. Co prawda w programie do przyjęcia były tylko trzy uchwały, ale interesująco zrobiło się już podczas prezentacji przez służby burmistrza informacji dotyczącej funkcjonowania w Kwidzynie rządowego programu „Mieszkanie Plus”, bo oto PO (posiadająca większość w naszej radzie) dała się w końcu przekonać do jego realizacji.


Początek sesji przypominał zarys fabuły filmów Alfreda Hitchcocka - najpierw ma nastąpić trzęsienie ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. Tak też się stało. Program  ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna wyzwolił określone emocje, ale spośród trzech radnych wstrzymujących się od głosowania za nim - tylko dwóch z „Jeden Kwidzyn” wyraziło jakikolwiek pogląd, bo radna Justyna Liguz (PO) nie zdecydowała się przedstawić swoich wątpliwości na forum rady.

 

Na rozgrzewkę interpelacje

 
W pakiecie interpelacji pojawiło się wiele wątków, lecz z kronikarskiego obowiązku warto wymienić poruszony przez Zbigniewa Drelicha (Kwidzyniacy) problem z odbiorem lokalnego programu telewizyjnego, który został pogłębiony przez Romana Szałapskiego zaakcentowaniem niskiej jakości transmisji jednej z telewizji kablowych. Ten sam radny dopytywał o przyczyny nie przyjęcia przez burmistrza pierwotnej propozycji Polskiego Radia w zakresie realizacji darmowej audycji promującej Kwidzyn.
Ważną inicjatywą był wniosek formalny zgłoszony przez Franciszka Galickiego (Kwidzyniacy) odnośnie przyjęcia programu „Kwidzyńska Karta Seniora”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności osób starszych do dóbr kultury, sportu i rekreacji.

 WNIOSEK RADNEGO GALICKIEGO
W imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Kwidzyniacy wnoszę o  podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Kwidzynie w sprawie przyjęcia programu „KWIDZYŃSKA KARTA SENIORA”.
Celem Programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Kwidzyna w wieku ukończonych 60 lat życia, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i  ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w programie, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości w zwiększeniu konkurencyjności. Klub Radnych KWW „Kwidzyniacy” uważa, że proponowany przez nas wniosek jest w pełni zasadny i oczekiwany przez naszych kwidzyńskich seniorów. Zatem prosimy o jego przyjęcie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie.

 

Oświadczenia w pikantnym sosie
 

Burzę wywołała radna Justyna Liguz, która przedstawiła oświadczenie całkowicie dezawuując radnego Zbigniewa Drelicha. Z mównicy padły odnośnie jego osoby takie słowa:
- Krzycząc, używając niewybrednych słów wielokrotnie mnie obraził.
- Nie jest to pierwszy atak radnego Drelicha na moją osobę.
- Kieruje się brakiem kultury osobistej i daje upust najniższym instynktom.
- Nie upoważnia to nikogo do tego, by używać wulgaryzmów i inwektyw.

Wszystko to miało się dziać w trakcie poprzedzającego bieżącą sesję posiedzenia komisji bezpieczeństwa, estetyki i ochrony środowiska, której obydwoje radni są członkami.
- Nigdy nie pozwoliłbym sobie i nie pozwoliłem na żadne wulgaryzmy – odpowiedział radny Drelich i zaproponował, aby przewodniczący rady zabezpieczył nagrania z rzeczonego posiedzenia i sprawę skierował do komisji statutowo-regulaminowej.

Za chwilę z wnioskiem formalnym o podobnej treści wystąpił Marek Sidor – przewodniczący Klubu KWW Kwidzyniacy. Inny klubowy kolega – Franciszek Galicki, który jest również członkiem komisji bezpieczeństwa, estetyki i ochrony środowiska wziął w obronę radnego Drelicha.
- Znam kolegę Zbyszka tyle lat. To oaza spokoju. Byłem na tej komisji i nie wiem do czego pani zmierza. Żadnego wulgaryzmu nie było. To jest fałsz, obłuda i zakłamanie – tyle mniej więcej zdołał powiedzieć z mównicy radny Galicki, bo już w 20 sekundzie jego wystąpienie przerwał mu przewodniczący Mariusz Wesołowski (PO) a za chwilę pozbawił nawet prawa głosu.

To trochę dziwne zachowanie przewodniczącego, ponieważ wcześniej pozwolił burmistrzowi Andrzejowi Krzysztofiakowi (PO) na wystąpienie bez ograniczeń w tym samym trybie, które w zasadniczej treści okazało się atakiem personalnym na radnych KWW Kwidzyniacy.

Do sprawy wrócimy jeszcze nie raz, ale już dzisiaj zapraszamy do odsłuchania całego zapisu dźwiękowego z komisji bezpieczeństwa, który dostępny jest na stronie internetowej Pulsu Kwidzyna (http://www.pulskwidzyna.pl/index.php?art=4136#article) w ramach najnowszej audycji Radia Kwidzyniaków. Zanim komisja statutowa-regulaminowa zajmie się rozstrzygnięciem tego sporu – warto, aby opinia publiczna miała możliwość zapoznania się ze źródłowym materiałem.

 

Kasztelan z Kwidzyniakami

 
Po tych niezbyt smacznych przepychankach przyszedł czas na oświadczenie przedstawione przez radnego Sebastiana Kasztelana o przystąpieniu do Klubu KWW Kwidzyniacy. W ten sposób to ugrupowanie stało się największą siłą opozycyjną w radzie miasta.

Kasztelan z Kwidzyniakami

Informuję, że w  dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2018 roku przystępuję do Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców „Kwidzyniacy” - oświadczył radny Sebastian Kasztelan

- Witamy cię na pokładzie KWW Kwidzyniacy. To bez wątpienia wzmocnienie dla naszej obywatelskiej formacji. W związku z tym musimy trochę zmodyfikować nasze cele – będziemy sięgali dalej. Nasza przygoda, której celem jest odpolitycznienie samorządu nabiera tempa. Serdecznie dziękuję, że zaufałeś nam i że razem zrealizujemy naszą ideę – powiedział Marek Sidor, lider KWW Kwidzyniacy.

Jednocześnie radny Sidor w trakcie swojego krótkiego wystąpienia zakomunikował, że rezygnują z przysługującego im stanowiska wiceprzewodniczącego rady i do końca kadencji nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w tym względzie.

Na tym się nie skończyła „seria Kwidzyniaków”, bo dosłownie za chwilę radny Kasztelan wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą.
- Przedkładam w imieniu Klubu Radnych KWW „Kwidzyniacy” projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie. Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie od 1 września 2018 roku darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, a także dzieci oraz młodzieży od 8 do 18 roku życia, nie objętych obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności oraz ich opiekunów.

 
INICJATYWA RADNEGO KASZTELANA
Na podstawie § 26 Statutu Miasta Kwidzyna, korzystając z inicjatywy uchwałodawczej, przedkładam w imieniu Klubu Radnych KWW „Kwidzyniacy” projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie.
Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie od 1 września 2018 roku darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, a także dzieci oraz młodzieży od 8 do 18 roku życia, nie objętych obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Głównym celem przedmiotowego projektu uchwały jest promowanie miejskiej komunikacji poprzez zachęcenie do korzystania z niej dzieci i młodzieży, co przyniesie długofalowe skutki między innymi w postaci kształtowania się pozytywnych nawyków młodych osób do poruszania się po terenie miasta publicznym transportem zbiorowym, a w konsekwencji pozytywnie wpłynie to na środowisko i wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w  szczególności w pobliżu szkół. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży oznacza również oszczędności dla wielu domowych budżetów, a to doskonale wpisuje się w politykę prorodzinną państwa.
Na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży decyduje się coraz więcej samorządów, staje się to coraz bardziej popularne. W samym województwie pomorskim na ten ruch zdecydowali się radni; Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Lęborka, Rumi, a także gminy Kosakowo, nie wspominając o Kościerzynie, która już w 2015 roku zdecydowała się na wprowadzenie całkowicie darmowej komunikacji dla wszystkich mieszkańców.
Szanowni Państwo, Klub Radnych „Kwidzyniacy” ma nadzieję, powiem więcej - jesteśmy wręcz przekonani, że Miasto Kwidzyn już w najbliższej przyszłości dołączy do tych samorządów, które starają się być przyjazne i  otwarte na potrzeby mieszkańców.
Składając projekt uchwały na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej apelujemy do Pana, żeby niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki skierował go Pan do odpowiednich komisji rady, tak żebyśmy mogli go przyjąć na sesji majowej i tuż przed Dniem Dziecka ogłosić kwidzyńskim rodzinom, że komunikacja miejska w Kwidzynie dla dzieci i młodzieży od nowego roku szkolnego będzie bezpłatna.
 
 

Zobacz jak głosowali

 
Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XLI sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.
1) w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody,
2) w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna.

 Jak głosowali?  

Kwietniowe obrady Rady Miejskiej w Kwidzynie przejdą do historii jako jedne z ciekawszych. Co prawda w programie do przyjęcia były tylko trzy uchwały, ale interesująco zrobiło się już podczas prezentacji przez służby burmistrza informacji dotyczącej funkcjonowania w Kwidzynie rządowego programu „Mieszkanie Plus”, bo oto PO (posiadająca większość w naszej radzie) dała się w końcu przekonać do jego realizacji.

 

Początek sesji przypominał zarys fabuły filmów Alfreda Hitchcocka - najpierw ma nastąpić trzęsienie ziemi, a potem napięcie powinno rosnąć. Tak też się stało. Program ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna wyzwolił określone emocje, ale spośród trzech radnych wstrzymujących się od głosowania za nim - tylko dwóch z „Jeden Kwidzyn” wyraziło jakikolwiek pogląd, bo radna Justyna Liguz (PO) nie zdecydowała się przedstawić swoich wątpliwości na forum rady.

 

Na rozgrzewkę interpelacje

W pakiecie interpelacji pojawiło się wiele wątków, lecz z kronikarskiego obowiązku warto wymienić poruszony przez Zbigniewa Drelicha (Kwidzyniacy) problem z odbiorem lokalnego programu telewizyjnego, który został pogłębiony przez Romana Szałapskiego zaakcentowaniem niskiej jakości transmisji jednej z telewizji kablowych. Ten sam radny dopytywał o przyczyny nie przyjęcia przez burmistrza pierwotnej propozycji Polskiego Radia w zakresie realizacji darmowej audycji promującej Kwidzyn.

Ważną inicjatywą był wniosek formalny zgłoszony przez Franciszka Galickiego (Kwidzyniacy) odnośnie przyjęcia programu „Kwidzyńska Karta Seniora”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności osób starszych do dóbr kultury, sportu i rekreacji.

 

Oświadczenia w pikantnym sosie

Burzę wywołała radna Justyna Liguz, która przedstawiła oświadczenie całkowicie dezawuując radnego Zbigniewa Drelicha. Z mównicy padły odnośnie jego osoby takie słowa:

- Krzycząc, używając niewybrednych słów wielokrotnie mnie obraził.
- Nie jest to pierwszy atak radnego Drelicha na moją osobę.
- Kieruje się brakiem kultury osobistej i daje upust najniższym instynktom.
- Nie upoważnia to nikogo do tego, by używać wulgaryzmów i inwektyw.

 

Wszystko to miało się dziać w trakcie poprzedzającego bieżącą sesję posiedzenia komisji bezpieczeństwa, estetyki i ochrony środowiska, której obydwoje radni są członkami.

- Nigdy nie pozwoliłbym sobie i nie pozwoliłem na żadne wulgaryzmy – odpowiedział radny Drelich i zaproponował, aby przewodniczący rady zabezpieczył nagrania z rzeczonego posiedzenia i sprawę skierował do komisji statutowo-regulaminowej.

 

Za chwilę z wnioskiem formalnym o podobnej treści wystąpił Marek Sidor – przewodniczący Klubu KWW Kwidzyniacy. Inny klubowy kolega – Franciszek Galicki, który jest również członkiem komisji bezpieczeństwa, estetyki i ochrony środowiska wziął w obronę radnego Drelicha.

- Znam kolegę Zbyszka tyle lat. To oaza spokoju. Byłem na tej komisji i nie wiem do czego pani zmierza. Żadnego wulgaryzmu nie było. To jest fałsz, obłuda i zakłamanie – tyle mniej więcej zdołał powiedzieć z mównicy radny Galicki, bo już w 20 sekundzie jego wystąpienie przerwał mu przewodniczący Mariusz Wesołowski (PO) a za chwilę pozbawił nawet prawa głosu.

 

To trochę dziwne zachowanie przewodniczącego, ponieważ wcześniej pozwolił burmistrzowi Andrzejowi Krzysztofiakowi (PO) na wystąpienie bez ograniczeń w tym samym trybie, które w zasadniczej treści okazało się atakiem personalnym na radnych KWW Kwidzyniacy.

 

Do sprawy wrócimy jeszcze nie raz, ale już dzisiaj zapraszamy do odsłuchania całego zapisu dźwiękowego z komisji bezpieczeństwa, który dostępny jest na stronie internetowej Pulsu Kwidzyna (www.pulskwidzyna.pl) w ramach najnowszej audycji Radia Kwidzyniaków. Zanim komisja statutowa-regulaminowa zajmie się rozstrzygnięciem tego sporu – warto, aby opinia publiczna miała możliwość zapoznania się ze źródłowym materiałem.

 

Kasztelan z Kwidzyniakami

Po tych niezbyt smacznych przepychankach przyszedł czas na oświadczenie przedstawione przez radnego Sebastiana Kasztelana o przystąpieniu do Klubu KWW Kwidzyniacy. W ten sposób to ugrupowanie stało się największą siłą opozycyjną w radzie miasta.

 

- Witamy cię na pokładzie KWW Kwidzyniacy. To bez wątpienia wzmocnienie dla naszej obywatelskiej formacji. W związku z tym musimy trochę zmodyfikować nasze cele – będziemy sięgali dalej. Nasza przygoda, której celem jest odpolitycznienie samorządu nabiera tempa. Serdecznie dziękuję, że zaufałeś nam i że razem zrealizujemy naszą ideę – powiedział Marek Sidor, lider KWW Kwidzyniacy.

 

Jednocześnie radny Sidor w trakcie swojego krótkiego wystąpienia zakomunikował, że rezygnują z przysługującego im stanowiska wiceprzewodniczącego rady i do końca kadencji nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w tym względzie.

 

Na tym się nie skończyła „seria Kwidzyniaków”, bo dosłownie za chwilę radny Kasztelan wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą.

- Przedkładam w imieniu Klubu Radnych KWW „Kwidzyniacy” projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie. Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie od 1 września 2018 roku darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, a także dzieci oraz młodzieży od 8 do 18 roku życia, nie objętych obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności oraz ich opiekunów.

 

Zobacz jak głosowali

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XLI sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.

1) w sprawie uznania niektórych tworów natury za pomniki przyrody,

2) w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Kwidzyna na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kwidzyna.

 

eska

 

TINTA 1:

 

WNIOSEK RADNEGO GALICKIEGO

W imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Kwidzyniacy wnoszę o podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Kwidzynie w sprawie przyjęcia programu „KWIDZYŃSKA KARTA SENIORA”.

Celem Programu jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Kwidzyna w wieku ukończonych 60 lat życia, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, a także promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje uczestniczące w programie, jak również pomoc drobnej przedsiębiorczości w zwiększeniu konkurencyjności. Klub Radnych KWW „Kwidzyniacy” uważa, że proponowany przez nas wniosek jest w pełni zasadny i oczekiwany przez naszych kwidzyńskich seniorów. Zatem prosimy o jego przyjęcie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie.

 

TINTA 2:

 

INICJATYWA RADNEGO KASZTELANA

Na podstawie § 26 Statutu Miasta Kwidzyna, korzystając z inicjatywy uchwałodawczej, przedkładam w imieniu Klubu Radnych KWW „Kwidzyniacy” projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie.

Przedmiotowy projekt przewiduje wprowadzenie od 1 września 2018 roku darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, a także dzieci oraz młodzieży od 8 do 18 roku życia, nie objętych obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Głównym celem przedmiotowego projektu uchwały jest promowanie miejskiej komunikacji poprzez zachęcenie do korzystania z niej dzieci i młodzieży, co przyniesie długofalowe skutki między innymi w postaci kształtowania się pozytywnych nawyków młodych osób do poruszania się po terenie miasta publicznym transportem zbiorowym, a w konsekwencji pozytywnie wpłynie to na środowisko i wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności w pobliżu szkół. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży oznacza również oszczędności dla wielu domowych budżetów, a to doskonale wpisuje się w politykę prorodzinną państwa.

Na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży decyduje się coraz więcej samorządów, staje się to coraz bardziej popularne. W samym województwie pomorskim na ten ruch zdecydowali się radni; Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Lęborka, Rumi, a także gminy Kosakowo, nie wspominając o Kościerzynie, która już w 2015 roku zdecydowała się na wprowadzenie całkowicie darmowej komunikacji dla wszystkich mieszkańców.

Szanowni Państwo, Klub Radnych „Kwidzyniacy” ma nadzieję, powiem więcej - jesteśmy wręcz przekonani, że Miasto Kwidzyn już w najbliższej przyszłości dołączy do tych samorządów, które starają się być przyjazne i otwarte na potrzeby mieszkańców.

Składając projekt uchwały na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej apelujemy do Pana, żeby niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki skierował go Pan do odpowiednich komisji rady, tak żebyśmy mogli go przyjąć na sesji majowej i tuż przed Dniem Dziecka ogłosić kwidzyńskim rodzinom, że komunikacja miejska w Kwidzynie dla dzieci i młodzieży od nowego roku szkolnego będzie bezpłatna.

 

Fot.

sesja 1 - Informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2018 roku przystępuję do Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców „Kwidzyniacy” - oświadczył radny Sebastian Kasztelan

Oceń artykuł
Autor: eska | Czwartek 10 maja 2018 | 000 2740
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem