Poniedziałek 25 marca 2019 | Imieniny: Marioli, Dyzmy, Wieńczysława
1°C WIATR:
11ms
06:33 19:06

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

NISZCZĄ ELEWACJE

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XXXVIII sesji z dnia 25 stycznia 2018 r.

Jak głosowali?1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kwidzynie na 2018 rok,

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,

3) w sprawie zmiany  budżetu miasta Kwidzyna na rok 2018,

4) w sprawie  zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Miasta Kwidzyna,

5) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kwidzyn, liczby punktów za każde kryterium, a także określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium,

6) w sprawie określenia kryteriów z liczbą punktów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kwidzyn oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów,

7) w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego realizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Miasta Kwidzyna oraz określenia kryteriów wyboru ofert,

8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,

9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie,

10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy rondom i uchwały w sprawie ufundowania płyty pamiątkowej oraz nadania nazwy placowi.

 

Podczas styczniowej sesji mieliśmy amplitudę nastrojów. Radni dużo czasu poświęcili w punkcie dotyczącym porządku obrad, ponieważ dodano informację o kwidzyńskich obchodach Narodowego Święto Niepodległości a jednocześnie radny Roman Szałapski upomniał się o swój wcześniejszy wniosek dotyczący powołania społecznego zespołu ds. koordynacji działań związanych z szeregiem doniosłych rocznic. Pakiet uchwał przyjmowany był bez większych emocji. Dopiero przy ostatniej pozycji niespodziewane oświadczenie złożył Jacek Strociak („Jeden Kwidzyn”), który zapowiedział, że będzie przeciw nadaniu nazw placowi  i rondu określonych, jako „Plac Świętego Jana Pawła II” oraz „Rondo Świętego Jana Pawła II”. Wywiązała się z tego długa dyskusja (a właściwie wymiana poglądów).

 

Bezkarnie niszczą elewacje

 

Znacznie ciekawiej działo się w segmencie poświęconym interpelacjom, bo tam bardzo emocjonujące wystąpienie zaliczył Franciszek Galicki (KWW Kwidzyniacy), który zaapelował o „zero tolerancji” dla grafficiarzy. Ta dobra przemowa okazała się preludium do określonej inicjatywy, ponieważ jego kolega klubowy – Zbigniew Drelich przedstawił założenia przygotowanego przez nich specjalnego programu, który w całości przekazał na ręce przewodniczącego rady celem dalszego procedowania.

 

ISTOTNE ELEMENTY PRORGRAMU

1. Nawiązana zostanie ścisła współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego:

-  w porozumieniu z WKZ wprowadzony zostanie zapis, umieszczany w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych  dla obszarów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, mówiący o konieczności zastosowania powłok antygraffiti w nowo budowanych budynkach. O powyższym poinformowany zostanie  Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który podejmie odpowiednie działania w celu wyegzekwowania powyższego zapisu   przy odbieraniu budynków do użytkowania.

2.  Do zadań Straży Miejskiej należało będzie karanie osób dewastujących elewacje za pomocą graffiti, jak również dokumentowanie nowo powstających:

- powołanie nieetatowego zespołu złożonego z przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji dla dokumentowania istniejących i nowo powstałych graffiti w celu późniejszego przypisania go konkretnej osobie lub grupie osób – wandali.

3. Zacieśniona zostanie współpraca z policją i wymiarem sprawiedliwości poprzez:

-  informowanie policji o miejscach najbardziej narażonych na malowanie,

-  informowanie policji o nowo malowanych ścianach budynków – nasilenie patroli policyjnych w wyznaczonych miejscach,

 -  odmalowanie uszkodzonych elewacji w razie nie zapłacenia wyznaczonej przez Sąd  grzywny  w ramach prac porządkowych  (malowanie własnoręczne pod nadzorem administratora posesji),

-   podawanie do publicznej wiadomości w mediach o wyrokach skazujących wydanych w stosunku do „grafficiarzy” przez Sądy,

-  wdrożone zostaną  działania  policji w celu określenia  środowiska „grafficiarzy”,

- policja informować będzie każdorazowo pokrzywdzonego o każdej sprawie, w której ujęto sprawcę.

4. Wprowadzony zostanie rozbudowany system  monitoring  miasta w porozumieniu z zarządcami wspólnot i spółdzielniami mieszkaniowymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary najbardziej narażone na zniszczenia powstałe wskutek malowania graffiti.

 

Zbyt kosztowne kablówki

 

Na tym nie skończyły się pomysły radnych KWW Kwidzynicy - Marek Sidor, w kontekście ponoszonych przez budżet miasta wydatków na telewizje kablowe, wnioskował o przedstawienie zakresu i warunków realizacji umowy dotyczącej usług świadczonych przez dwóch producentów telewizyjnych. Ma to być podstawą do rozpoczęcia rozmów na temat zupełnie innej jakości usług medialnych oraz ograniczenia dotychczasowych kosztów. Radny składając inną interpelację odnosił się do starego pomysłu modernizacji ulicy Sportowej, zakładającego powstanie dodatkowego pasu ruchu na podjeździe rozpoczynającym się od ulicy Strumykowej, bowiem w okresie zimowym zdarza się, że z powodu trudnych warunków tiry nie mogą podjechać pod górę, całkowicie blokując ruch na głównych arteriach miejskich.

Do tych i jeszcze innych interesujących wątków wrócimy w oddzielnych publikacjach.

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Czwartek 8 lutego 2018 | 005 6254
Drwal
08-02-2018, 20:26
IP: 82.30.186.238
No to mamy nowego cudaka kwidzynskiego. Był Ciuny, jest Jacek. Dla niego Jan Paweł II nie jest świętym. Świętym jest on sam. On i jego książki, których pewnie nikt nie czyta. Dzięki Bogu nikt go też nie słucha. Ciekawe czy koledzy wiedzą już, że ich sprzedał już dawno za pracę dla syna? Tak, tak. Synusiowi załatwił posadę u kolegi, który go miał za nic kiedy był dyrektorem gimnazjum. Jakoś szybko zapomniał? Nie wiem czy można z kimś takim budować przyszłość? Zwolennik koalicji z platformą, która powinna zniknąć z życia politycznego. W co gra Jacek?
Drwal
08-02-2018, 20:29
IP: 82.30.186.238
Żeby było jasne. Syn pracuje u Obialy w nowym klubie dla którego miasto daje kasę.
Lol
09-02-2018, 09:41
IP: 89.229.218.218
Kto tego pacana przyjął wcześniej do kwidzyńskiego PiSu?
si
09-02-2018, 17:52
IP: 46.113.160.135
Sidor natomiast w najnowszym wstępniaku pisze o "Palcu Jana Pała II"
wyborca
25-02-2018, 12:56
IP: 83.21.133.78
Przecież kibole to wasi wyborcy,wspieracie ich przed każdymi wyborami.
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2019 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem