Poniedziałek 22 października 2018 | Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
6°C WIATR:
14ms
08:25 18:31

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

PRZYJĘLI BUDŻET NA ROK 2018

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XXXVII sesji z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

Jak głosowali?

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu,

2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,

3) w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na 2018 rok,

4) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017,

5) w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie,

6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kwidzyna w przedmiocie nieprawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

7) w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Kwidzyn a Gminą Miasta Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Kwidzyna,

8) o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

9) o zmianie uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

 

Grudniowa sesja miała charakter typowo świąteczny. Rozpoczęło się od życzeń i łamania opłatkiem, odstąpiono też od składania interpelacji. Pomimo tej ekumenicznej formy przytrafiły się też małe zgrzyty. Radni opozycji wygarnęli burmistrzowi brak zainteresowania 150-tą rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego. Wytknęli też skandaliczne odmalowanie na budynku dworca symbolu orła, który w istocie rzeczy nic nie przedstawia poza radosną twórczością. W rewanżu Andrzej Krzysztofiak zaatakował radnych KWW Kwidzyniacy za brak wsparcia dla MMTS-u poprzez wstrzymanie się od głosu przy przyjmowaniu budżetu na rok 2018. Co jest kompletną bzdurą, bo równie dobrze można powiedzieć, że radni nie głosujący za budżetem są przeciwko wypłaceniu sobie przysługujących im diet. Dobrze zorientowani zwrócili też uwagę, że radni KWW Kwidzyniacy już kilka miesięcy wcześniej zaproponowali konkretne rozwiązania w sprawie klubu, z których włodarz miasta nie raczył skorzystać.

Jedynym elementem wzbudzającym u wszystkich niekwestionowaną radość była informacja burmistrza o podjęciu przez niego działań w zakresie przejęcia budynku po byłym kinie „Tęcza”. Przyjęto tego newsa oklaskami i nikt nie śmiał burzyć tej radości. Taka to była świąteczna sesja.

 

Stanowisko KWW Kwidzyniacy w sprawie budżetu na rok 2018

Biorąc pod uwagę specyfikę działania jednostek samorządu terytorialnego, tworzenie przez nie budżetu jest ściśle podporządkowane zasadom budżetowym (tj. zasadzie jawności, powszechności, jedności materialnej budżetu, przejrzystości oraz równowagi budżetowej). Są to zasady, które warunkują spełnienie przez budżet wymogów ustawowych. W ostatnim czasie bardzo zwracaliśmy uwagę – szczególnie na przejrzystość przekazywanych radnym materiałów okołobudżetowych.

Przeprowadzona analiza struktury wydatków Kwidzyna potwierdza często używane stwierdzenie o zaspokajaniu przez jednostkę podstawowych potrzeb obywateli. Mówi o tym wielkość, udział i cel poszczególnych wydatków naszego budżetu. Największą ich część stanowią wydatki związane z edukacją, pomocą społeczną, gospodarką komunalną. Zaspokajane są także niektóre z potrzeb wyższego rzędu. I tu mamy wątpliwości co do zachowania właściwych proporcji – pomiędzy tym co musimy dać naszym mieszkańcom a tym co niekoniecznie musi być finansowane z naszej wspólnej kasy. 

Jako KWW Kwidzyniacy wielokrotnie wyrażaliśmy swoje wątpliwości co do niektórych planowanych wydatków. Okazuje się, że posiadamy inną hierarchię potrzeb i bardziej nastawiamy się na kreowanie prorozwojowych rozwiązań. Stąd z niezadowoleniem przyjmujemy stosowanie maksymalnych stawek podatkowych, które rzeczywiście wpływają na to, że jesteśmy jedną z bogatszych gmin w Polsce. Najnowszy ranking „Najbogatszych samorządów” przeprowadzony przez Wspólnotę dał nam awans o 10 miejsc w skali kraju - wśród miast powiatowych (26 lokata). W województwie pomorskim wyżej jest tylko Pruszcz Gdański i minimalnie lepszy Puck.

Ale do bogactwa (i to na większą skalę) można dochodzić również w inny sposób.  Autorzy rankingu Forbsa o miastach najlepiej przyciągających biznes zauważają, że najbardziej zyskują te gminy, które są w bezpośredniej bliskości dużych ośrodków. Podkreślają jednak, że atrakcyjne położenie to nie wszystko, ponieważ są czynniki zdecydowanie ważniejsze. To stosunkowo niewielkie koszty prowadzenia działalności, niższe lokalne podatki i przyjazna infrastruktura. Na te dwa ostatnie elementy mamy istotny wpływ.

Jeżeli nie zmienimy polityki fiskalnej to nie doczekamy się powstania nowych firm, chociażby usługowych – ukierunkowanych na potrzeby mieszkańców. Tak samo jak nie doczekamy się większej ilości turystów bez sensownego zagospodarowania miejskiej przestrzeni publicznej (szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu zamkowo-katedralnego). Nadal uważamy, że większość wdrażanych pomysłów nie uwzględnia logicznej ciągłości zdarzeń i sprawia wrażenie dość przypadkowych przedsięwzięć. Przyjęta rewitalizacja obszaru Starego Miasta jest tego najlepszym potwierdzeniem. Musimy zmodyfikować funkcjonujący system odpadów komunalnych.

Po raz kolejny zwracamy uwagę na stosunkowo niską pulę finansów przeznaczoną na KBO. Musi to być poziom 1 procentu całego budżetu miasta. Przypominamy, że najwięcej mieszkańców głosowało w pierwszej edycji a przecież zakładaliśmy wzrost zainteresowania tym ciekawym narzędziem.

Nie zadowala nas poziom pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Jest to pięta achillesowa naszego samorządu. Z zazdrością dowiadujemy się o innych miastach, które zamierzają przystąpić do programu „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji”, w którym można uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Byłoby to znakomite uzupełnienie naszego projektu pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”, ale ukierunkowana na indywidualnych mieszkańców oraz wspólnoty.

Poprawę bezpieczeństwa w Kwidzynie powinniśmy rozpocząć od stworzenia kompleksowego programu a dopiero na jego bazie czynnie niezbędnych zakupów i udzielanie wsparcia dla innych służb mundurowych. Przypadkowa sieć monitoringu miejskiego nie przynosi zakładanych efektów a jest to narzędzie, które może odegrać najważniejszą rolę w utrzymaniu porządku.

Zastanawia nas też wybór rozwiązań służących do realizacji równowagi budżetowej. Na przestrzeni ostatnich lat budżet otwarcia zakładał stosunkowo duży deficyt, który dopiero na koniec roku przekształcał się w nadwyżkę. W roku 2015 zaplanowano deficyt w wys. 2 mln 472 tys. zł a cały rok zamknięto nadwyżką w wys. 3 mln 772 tys. zł. Z kolei w roku 2016 zaproponowano deficyt 7 mln 441 tys. zł a na koniec roku wypracowano nadwyżkę 481 tys. zł. Bieżący rok nie jest jeszcze rozliczony, ale wszystko wskazuje, że z planowanego deficytu 13 mln 570 tys. zł zrobi się zdecydowanie mniejsza kwota. Z kolei w przedłożonym projekcie zaproponowano nam deficyt na poziomie 16 mln 858 tys. zł i rekordowe jak na nasze warunki upoważnienie dla burmistrza do zaciągania kredytów w wys. 13 mln zł. Prawdopodobnie chodzi o kredyt krótkoterminowy, bo upoważnienie zostało zawarte w uchwale budżetowej. Zatem prosimy o wskazanie na które inwestycje skierowane będą środki pochodzące ze wspomnianego kredytu?    


Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Środa 10 stycznia 2018 | 004 4952
Gapa
10-01-2018, 16:21
IP: 91.232.175.244
Orła na budynku dworca należy poprawić, wrona jest zbędna!
Zwieracz
10-01-2018, 21:16
IP: 94.254.169.71
W KBO mało ludzi głosowało bo po poprzednich edycji śmierdzi na kilometr ustawką.
Mlody kwidzyn
11-01-2018, 19:11
IP: 89.229.220.18
A co z mieszkaniami? Ceny poszły w górę, ofert jak na lekarstwo.
Lol
15-01-2018, 18:08
IP: 89.229.218.218
W tym układzie mieszkańcy Kwidzyna nie mogą chyba na mieszkanie plus. Musiałoby się tu wiele zmienić.
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem