Poniedziałek 22 października 2018 | Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
6°C WIATR:
14ms
08:25 18:31

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

OBYWATELSKA INICJATYWA W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA SPECJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIDZYNIE

W środę 27 grudnia 2017 r. w imieniu mieszkańców naszego powiatu, do Przewodniczącego Rady  Pana Jerzego Śniega złożony został projekt utworzenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie, mieszczącego się przy ul. Ogrodowej.

 

Petycję podpisało ok. 650 osób, które wnioskują o utworzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie. Wnoszą o zmianę uchwały  Nr XX /107 /2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w powiecie kwidzyńskim.

Należy przypomnieć, iż do 2013 r. istniał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który decyzją Rady Powiatu wprowadzonej uchwałą XXVIII/200/2013 z dn. 29 kwietnia 2013 r. został przekształcony w Zespół Szkół Specjalnych, zlikwidowano internat oraz szkołę podstawową, którą przeniesiono do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, oddalonego od Kwidzyna o 23 km.

Od roku szkolnego 2013/14 edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyglądała tak, że szkoła podstawowa funkcjonowała w placówce w Barcicach, a dalsza nauka w gimnazjum miała być kontynuowana w kwidzyńskiej placówce. Warto podkreślić jednocześnie, że nie potwierdziły się założenia Starostwa, że uczniowie po jej ukończeniu szkoły podstawowej w Barcicach będą wracali do kwidzyńskiej placówki. Niestety, trafiają do Kołozębia, Uśnic i Grudziądza, ponieważ tam mają internat i kontynuację nauki na wszystkich szczeblach – tak jak było kiedyś w placówce w Kwidzynie.

Z chwilą wejścia w życie reformy oświaty w roku szkolnym 2017/18 całkowicie zmienia się sytuacja placówki specjalnej w Kwidzynie, prowadzonej przez Starostwo Powiatu Kwidzyńskiego. Szkoła powoli traci uczniów w związku z likwidacją gimnazjów. Pozostaną w niej tylko uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy oraz dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami.

Miasto powiatowe powoli traci placówkę specjalną. Dzieci niepełnosprawne jeżdżą do szkół oddalonych od Kwidzyna o wiele kilometrów. Przed przekształceniami rodzice dzieci niepełnosprawnych mogli decydować o wyborze szkoły dla dziecka. Trzy lata temu odebrano im tą możliwość, a w związku z obecną reformą oświaty, sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Skutki zmian przeprowadzonych kilka lat temu mają jeszcze inne konsekwencje:   

- przeniesienie szkoły podstawowej do Barcic spowodowało znaczne wydłużenie czasu dojazdu dzieci do placówki, nawet do 1,5 godziny w jedną stronę;

- gminy muszą ponosić większe koszty transportu dzieci niepełnosprawnych, proponując dowóz do placówek  położonych najbliżej miejsca zamieszkania, a znajdujących się poza naszym powiatem;

- gminy ze względów finansowych zaczęły organizować zajęcia w swoich placówkach ogólnodostępnych, co nie daje możliwości odnoszenia sukcesów dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną (chociażby w konkursach, zawodach);

- uczniowie stracili możliwość kontynuacji nauki w jednym ośrodku od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej, co jest istotne dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi;

- zmiany uderzają w podstawowe zasady pedagogiki specjalnej, takie jak: praca „systemem rodzinkowym”, oddziaływanie rewalidacyjno-wychowawcze na dziecko od najmłodszych lat do zakończenia jego edukacji (stałość i ciągłość tych oddziaływań przynosi najlepszą gwarancję osiągnięcia pożądanych efektów);

- uczniowie zostali pozbawieni możliwości korzystania ze wszelkich dóbr kultury, nabywania umiejętności poruszania się po wszelkiego typu instytucjach publicznych, korzystania z basenu bądź innych udogodnień, wynikających z nauki w mieście, co jest niezwykle ważne w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym.

 

Za wprowadzeniem proponowanej przez wnioskodawców zmiany w planie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych przemawiają argumenty takie jak:

1. Położenie kwidzyńskiej szkoły specjalnej w centrum powiatu, związku z czym jest dobra komunikacja z ościennymi miejscowościami i co za tym idzie krótszy dojazd do szkoły.

2. Prawie połowa mieszkańców powiatu mieszka w Kwidzynie, wielu z okolicznych gmin pracuje w firmach na terenie Kwidzyna, co w znacznej mierze rozwiązuje problemy komunikacyjne.

3. Szkoła mieści się w odnowionym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (winda). W sąsiedztwie szkoły jest park oraz infrastruktura dostosowana dla małych dzieci np. plac zabaw.

4. Szkoła ma 60-letnie tradycję, zatrudnia doświadczonych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach,  mających liczne osiągnięcia w pracy z uczniami o różnych niepełnosprawnościach.

5. Założenia analizy demograficznej prezentowane przez władze Powiatu Kwidzyńskiego, nie odzwierciedlają możliwości pozyskania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do specjalnej szkoły podstawowej ze szkół masowych.

6. Władze Powiatu Kwidzyńskiego nie biorą pod uwagę niepokojów rodziców, oczekiwań społecznych i opinii środowisk nauczycielskich.

7. W przypadku proponowanych zmian najbardziej ucierpią dzieci oraz ich bliscy, dla których los i tak nie był łaskawy.

Oceń artykuł
Autor: sam | Niedziela 7 stycznia 2018 | 000 1060
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem