Poniedziałek 22 października 2018 | Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
5°C WIATR:
14ms
08:25 18:31

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

PODATKI W GÓRĘ!!!

Od września 2015 r. publikujemy imienne wyniki głosowań podczas sesji kwidzyńskiej Rady Miejskiej. Dzięki temu nasi Czytelnicy mogą sprawdzać jak głosowali ich przedstawiciele. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ wszelkie oficjalne materiały (w tym protokoły z sesji) podają jedynie ogólny wynik dla składu całej rady.

 

Obecnie każdy może zajrzeć i sprawdzić jak jego radny pracuje, jak głosował i czy chcemy mieć takiego przedstawiciela w następnej kadencji. Zestawienie obejmuje pakiet uchwał podjętych podczas XXXV sesji z dnia 26 października 2017 r.

 

Jak głosowali?

1) w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,

2)  uchylająca uchwałę w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,

3)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna,

4) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na 2017 rok,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,

7) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kwidzynie,

8) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kwidzyna.

 

NIKT NIE LUBI PODATKÓW

Październikowe posiedzenie zdominowane zostało przez „spontaniczną” debatę na temat lokalnych podatków. Wszyscy radni PO oraz jedynak z SLD przyjęli propozycję burmistrza odnośnie zastosowania wyższych stawek podatkowych. Właściwie jedynie w dwóch przypadkach nie wykorzystano maksymalnych stawek (podatek od budynków lub ich części mieszkalnych, oraz podatek od gruntów dotyczących prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego). We wszystkich pozostałych przypadkach zastosowano maksymalne z możliwych stawek (tekst obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie publikujemy poniżej).

Podatki w 2018 

Zdecydowanie przeciwni byli wszyscy radni KWW Kwidzyniacy (Drelich, Galicki, Sidor), oraz jedyny radny PiS (Pomykacz) i jeden niezrzeszony (Szałapski). Nowo założony Klub „Jeden Kwidzyn” (trzech radnych) wstrzymał się od głosu.

 

Ze stanowiska KWW Kwidzyniacy

Z roku na rok wzrasta zamożność i poprawia się efektywność polskich gmin. W ub. roku nastąpił gwałtowny wzrost, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków polskich gmin, co spowodowane było m.in. wprowadzeniem programu „Rodzina 500+”. Szczególnie jest to widoczne w dochodach i wydatkach bieżących, które wzrosły o ponad 18 proc. W efekcie średni dochód na mieszkańca zwiększył się o 1/3.

Jednak dużo więcej o zaradności gmin świadczy poziom dochodów własnych. Składa się na nie między innymi udział w podatkach od osób fizycznych, prawnych, a także innych podatków lokalnych. W naszym przypadku najmocniejszą stroną są właśnie te dochody, a ich wysokość i stabilność – jest podstawą kondycji budżetu Kwidzyna. Mało które miasto tej wielkości może pochwalić się takim wskaźnikiem.

Przeciętny poziom zobowiązań do dochodów obniżył się w ostatnim czasie o ponad 1/3. zatem miasto się bogaci, ale jednocześnie nie ma satysfakcjonującego poziomu inwestycji. Tłumaczyć to można wczesną fazą realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zmian harmonogramów realizacji projektów, ale nie tylko!!!

Warto przy tym zaznaczyć, że do 30.06.2017 r. dochody i wydatki stanowiły nadwyżkę w wys. ponad 4,5 mln zł. Z kolei bieżący plan wydatków naszego budżetu to ponad 181 mln zł. Dla porównania Malbork to 147 mln zł. Taka różnica daje nam co pięć lat bonus w postaci całego budżetu do wydania!!!

 

Jak wykorzystują podatki inne samorządy?

 

Podatki lokalne są tylko jednym z instrumentów, które samorządy mogą wykorzystywać do oddziaływania na procesy gospodarcze. Należy pamiętać, iż władze samorządowe dysponują wieloma innymi instrumentami za pomocą których mogą wypełniać swoje funkcje. Wszak podatki lokalne mogą stanowić istotne obciążenie dla przedsiębiorstw działających na rynku, a duże rozbieżności w praktyce jego stosowania przez lokalne organy podatkowe mogą wpływać na ich konkurencyjność.

W największym stopniu na kreowanie rozwoju lokalnego wpływają wykorzystywane przez władze lokalne elementy konstrukcyjne istniejące w podatku od nieruchomości. Jest on najbardziej efektywnym podatkiem kreującym politykę rozwoju lokalnego. Pomimo tego, że podatki lokalne stanowią (jak wiadomo) nieznaczną część obciążeń podatkowych obowiązujących w Polsce.

Analizując dane poprzedniej pięciolatki można stwierdzić, iż władze gminne chętniej korzystały z obniżania górnych stawek podatków lokalnych, natomiast ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia były wykorzystane w mniejszym stopniu w prowadzonej przez te jednostki polityce fiskalnej. Nie ma wątpliwości, że poziom podatków lokalnych ustalony przez władze gminy m.in. wpływa na powstanie małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także przyciąga inwestycje zagraniczne. Jeśli przywilej podatkowy jest przyznawany przedsiębiorcy, które podejmie działania zgodne z celami polityki samorządowej, to w takim przypadku polityka fiskalna pełni również funkcje regulacyjne.

Oceń artykuł
Autor: kasa | Wtorek 14 listopada 2017 | 000 1322
PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY MAM
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem