Wtorek 21 sierpnia 2018 | Imieniny: Joanny, Kazimiery, Wiktorii
18°C WIATR:
18ms
06:34 21:00

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

ZNAMY LISTĘ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

Burmistrz Miasta Kwidzyna - na podstawie § 2 ust. 8 Regulaminu Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego, po weryfikacji i ocenie dokonanej przez Zespół ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego i zatwierdzeniu przez doraźną Komisję Rady Miejskiej ds. Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego - ogłosił listę projektów dopuszczonych do głosowania w trzeciej edycji Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Pełna lista poniżej.

 

- Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym

- Akademia Seniora

- Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Senior i rodzina”

- Monitoring wizyjny na osiedlu Sybiraków

- Modernizacja chodników w obszarze ul. Krańcowej - budowa chodnika z kostki brukowej

- Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta

- Modernizacja chodników przy ul. Baczyńskiego - budowa chodnika z kostki brukowej w sąsiedztwie bloków na ulicy Wschodniej

- Wykonanie i montaż „Gabloty Galerii kwidzyńskiego sportu”

- Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego

- Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn

- Instalacja większej ilości sprzętu rekreacyjno-ruchowego na placu zabaw dla dzieci na stadionie miejskim przy ul. Sportowej

- Siłownia na wolnym powietrzu (pomiędzy ul. Mickiewicza- Staszica)

- Samoobsługowy serwis rowerowy

- Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana

- Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie

- „Kwidzyn przyjazny obcokrajowcom” - broszura z cennikiem i regulaminem pływalni miejskiej

Łączny koszt dopuszczonych do głosowania projektów - 1 355 716 zł. Zgodnie z ustalonymi zasadami zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą ilość głosów mieszkańców a ich koszt nie przekroczy ogólnej puli 1 miliona złotych.

 

LISTA PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH

- Boisko sportowe do piłki nożnej (Miłosna).

Koszt projektu: 130 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO. Zaproponowana technologia wymaga, aby dla zapewnienia właściwego stanu murawy czas użytkowania boiska był ograniczony. W przeciwnym razie murawa ulegać będzie niszczeniu. Ponadto koszty utrzymania boiska trawiastego we właściwym stanie są stosunkowo wysokie. Rozwiązanie ze sztuczną murawą znaczenie podnosi koszty wykonania. Dodatkowo na przeszkodzie stoją obowiązujące przy projektowaniu warunki techniczne, wymagające zachowania odległości 10 m od miejsc parkingowych i drogi krajowej, co znacznie ograniczyłoby powierzchnię boiska.

- Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kasprowicza.

Koszt projektu: 165 500 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO. Realizacja projektu byłaby niezasadna z uwagi na bliskie sąsiedztwo istniejącego już placu zabaw, ogólnodostępnego przy Przedszkolu Niepublicznym Nr 2. Ponadto realizacja projektu na wskazanym terenie wymagałaby zgody wszystkich użytkowników wieczystych, co ze względu na ich dużą liczbę i terminy określone w harmonogramie trzeciej edycji KBO, praktycznie czyni ją nierealną.

- Oświetlenie bieżni stadionu miejskiego.

Koszt projektu: 50 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 6 Regulaminu KBO. Projekt jest znacząco niedoszacowany. Realny koszt wykonania profesjonalnego oświetlenia bieżni to minimum 200 000 zł. Ponadto docelowo planowana jest modernizacja tego obiektu sportowego, ze zmianą geometrii bieżni, co będzie miało wpływ na usytuowanie oświetlenia.

- Remont zaułka przy ul. Broniewskiego.

Koszt projektu: 187 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO. Realizacja projektu w roku 2018 nie jest zasadna. Na obszarze tym w roku 2019 prowadzone będą prace ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych przez PEC sp. z o.o.

- Projekt koncepcji budowy miejsca wypoczynku przy Gimnazjum Nr 2 - rewitalizacja terenu przy Krańcowej 10B, 10C oraz 10D.

Koszt projektu: 20 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 1 ust. 4 Regulaminu KBO. Projekt nie tworzy zamkniętej całości, dotyczy jedynie wykonania koncepcji, a nie uwzględnia etapu realizacji.

- Rozbudowa „Orlika” przy ul. Topolowej.

Koszt projektu: 20 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO. Na wskazanym w projekcie terenie planuje się w przyszłości powiększyć istniejące boisko do rozmiarów pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. W pierwszej kolejności należy opracować koncepcję docelowego zagospodarowania terenu (rozbudowa boiska i jego zaplecza), aby zapewnić spójność funkcjonalną i przestrzenną terenu.

- Oczko wodne na skwerze przy pływalni ul. Wiejska-Topolowa.

Koszt projektu: 9 000 zł Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO. Projekt koliduje z zaprojektowanym na tym terenie wielofunkcyjnym obiektem sportowym (kryte lodowisko zimą, korty tenisowe latem).

- Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym poprzez utworzenie profesjonalnej świetlicy socjoterapeutycznej w Kwidzynie.

Koszt projektu: 297 350 zł Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 5 Regulaminu KBO. Przedmiot projektu dotyczy zadań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta (np. Fundacja Edukacji i Rozwoju „Flow", Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie).

- Rewitalizacja skweru przy ul. Korczaka.

Koszt projektu: 249 500 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO. Brak tytułu prawnego do gruntu (zgody wszystkich użytkowników wieczystych działki) przewidzianego na realizację projektu.

- Modernizacja podjazdu przy ul. Piłsudskiego 51 - budowa chodnika z kostki brukowej.

Koszt projektu: 20 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO. Brak tytułu prawnego do gruntu (zgody wszystkich użytkowników wieczystych działki) przewidzianego na realizację projektu.

- Remont chodnika przy ul. Połomskiego wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9 do ulicy Hallera w Kwidzynie.

Koszt projektu: 155 000 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu KBO. Brak tytułu prawnego do gruntu (zgody wszystkich użytkowników wieczystych działki) przewidzianego na realizację projektu.

- „Być jak Radwańska” - projekt zmiany nawierzchni oraz przykrycia powłoką balonową jednego z kortów tenisowych nad Liwą przy ul. Baczyńskiego.

Koszt projektu: 418 441 zł. Niespełnienie kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu KBO. Realizacja dwóch projektów zadaszenia kortów tenisowych (drugi projekt, którego koszt jest dwukrotnie niższy, dotyczy kortu na stadionie miejskim) ze względów finansowych jest nieracjonalna.

 

PROJEKTY POŁĄCZONE I WYCOFANE

1) na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu KBO dwa projekty ze względu na to, że dotyczyły tego samego zadania, zostały połączone w jeden projekt pn. „Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie",

2) projekt „Aplikacja turystyczna dla Miasta Kwidzyna" oraz projekt „Impuls Życia dla ROD" zostały wycofane przez swoich autorów.

 

 

Kolejność na liście do głosowania ustalona w drodze losowania na konferencji prasowej w dniu 6 października 2017 roku.

1. „Kwidzyn przyjazny obcokrajowcom” - broszura z cennikiem i regulaminem pływalni miejskiej (3 800 zł)

2. Zakup i instalacja 70 bezpiecznych stojaków rowerowych na terenie miasta (17 500 zł)

3. Instalacja większej ilości sprzętu rekreacyjno-ruchowego na placu zabaw dla dzieci na stadionie miejskim przy ul. Sportowej (20 000 zł)

4. Samoobsługowy serwis rowerowy (21 140 zł)

5. Budowa zadaszenia nad kortem do tenisa ziemnego (205 656 zł)

6. Akademia Seniora (19 808 zł)

7. Monitoring wizyjny na osiedlu Sybiraków (28 400 zł)

8. Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana (446 000 zł)

9. Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym (43 911 zł)

10. Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego oraz wyposażeniem ratowniczym i AED dla OSP Kwidzyn (75 600 zł)

11. Siłownia na wolnym powietrzu (23 001 zł)

12. Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Senior i rodzina” (12 000 zł)

13. Modernizacja chodników przy ul. Baczyńskiego - budowa chodnika z kostki brukowej w sąsiedztwie bloków na ulicy Wschodniej (155 000 zł)

14. Modernizacja chodników w obszarze ul. Krańcowej - budowa chodnika z kostki brukowej (75 000 zł)

15. Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej w Kwidzynie (190 000 zł)

16. Wykonanie i montaż „Gabloty Galerii kwidzyńskiego sportu” (18 900 zł)

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Piątek 6 października 2017 | 000 1354
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem